Nowoczesne usługi dla biznesu

Nowoczesne usługi dla biznesu generują nowe miejsca pracy i mają coraz większy wpływ na sytuację ekonomiczną Polski. Młoda, wykwalifikowana kadra z roku na rok przyciąga do Polski nowych inwestorów. Polskie firmy z sektora usług biznesowych przejmują obecnie obsługę zaawansowanych zleceń, wymagających kompleksowej wiedzy i doświadczenia. Pomagają wchodzić na nowe rynki firmom, mającym aspiracje do działania o zasięgu globalnym. TMF Poland jest firmą działającą na polskim rynku, realizującą zadania, które dotąd wykonywały głównie placówki zachodnie.           

Jeszcze dekadę temu polski sektor nowoczesnych usług dopiero raczkował, a głównym motywem do poszukiwania w Polsce dostawców usług outsourcingowych były oszczędności. Ówcześnie, międzynarodowe firmy szukają na polskim rynku przede wszystkim takich partnerów, jak TMF Group, legitymujących się wysokimi kompetencjami i rozległą wiedzą. Przedsiębiorstwa działające globalnie coraz częściej powierzają obsługę swojego biznesu polskim firmom, które potrafią zapewnić kompleksowe usługi i fachowe doradztwo.

Dla zagranicznych przedsiębiorców zakładanie filii w innych krajach w postaci oddziału lub spółki – córki to najbardziej zaawansowany sposób ekspansji na tych rynkach. W związku z tym, rozpoczęcie działalności w obcym kraju sprawia duże trudności. Wiążę się to z uzyskaniem wiedzy na temat wymogów lokalnej administracji i obowiązków związanych ze sprawozdawczością na terenie różnych krajów. Co więcej, szereg spraw adnimistracyjnych, pochłania wiele czasu, co wiąże się ze spadkiem efektywności działań firmy. W związku z tym, inwestorzy chcący rozpocząć działalność w Polsce poszukują pomocy wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm, które znają lokalne przepisy. Firmom, które wchodzą na polski rynek od wielu lat pomaga TMF Poland.

Dzięki TMF Group, zagraniczni inwestorzy, którzy chcą szybko rozpocząć działalność na polskim rynku, mogą zakupić gotowe spółki, założone z myślą o szybkiej dalszej odsprzedaży, gotowe do zbycia udziałów w ciągu 24 godzin. W ramach obsługi TMF opracowuje odpowiednie dokumenty i zapewnia usługi księgowo-sprawozdawcze, kadrowo-płacowe i finansowe. TMF Poland pomaga firmom w pozyskiwaniu pracowników oraz wdraża dokumentację kadrową. W ramach całościowej obsługi, debiutującej w Polsce firmie może zaoferować również siedzibę w najbardziej prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy i Katowic.

TMF Poland wspiera również polskich przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić biznes w innych krajach. – Od wielu lat pomagamy firmom wchodzącym na nasz rynek, a obecnie wspieramy także polskich przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność w innych krajach. Polskie firmy chętniej i odważniej inwestują obecnie na obcych rynkach. Ta tendencja zarysowuje się coraz wyraźniej – zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland. – TMF Poland oferuje polskim firmom pomoc w szybkim i bezpiecznym rozpoczęciu działalności na dowolnym rynku na świecie. Jest to możliwe dzięki sieci 120 biur zlokalizowanych w 80 krajach na świecie, prowadzonych przez TMF Group, globalnego dostawcę usług biznesowych, której częścią jest TMF Poland. Cała obsługa firmy odbywa się wyłącznie po polsku, klienci nie muszą ponosić trudu związanego z komunikacją w języku obcym. Firmom, które prowadzą już działalność w różnych krajach zapewniamy jeden punkt kontaktu. Przejmujemy obowiązki związane z komunikacją z kilkoma biurami – informuje Mikołaj Pluciński.

 

Polskie firmy outsourcingowe oferują obecnie coraz więcej stanowisk dedykowanych do obsługi firm działających globalnie. Grupa TMF prowadzi koordynację usług biznesowych świadczonych na lokalnych rynkach na rzecz globalnych klientów. – W naszym polskim biurze w powstał dział – Service Delivery Coordination (SDC), który jest pewnego rodzaju węzłem łaczącym wszystkie biura TMF. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom globalną pomoc. Sprawia to, że współpraca z klientami staje się bardziej przejrzysta i bezpośrednia, również dzięki używaniu scentralizowanych rejestrów oraz kontroli jakości – informuje Isidre Peralta, członek zarządu TMF Poland. – Taki zabieg pozwala na sprawną koordynację wykonywanych usług, i skraca czas przeznaczony na komunikację pomiędzy biurami, co wiąże się z zadowoleniem klienta. Usługi SDC są skierowane do klientów o znacznej wielkości, zlokalizowanych w różnych krajach. Dział SDC jest ciągle rozbudowywany, a jego usługi dostosowywane do potrzeb klienta.

Dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze, polski sektor usług dla biznesu rozwija się w tempie, którego pozazdrościć może nam nawet taki potentat jak Indie. Polska wyrasta na globalnego lidera w dziedzinie outsourcingu procesów biznesowych. Polską specjalnością stały się usługi finansowo-księgowe oraz informatyczne, a w ostatnich latach również usługi centrów badawczo-rozwojowych (R&D) oraz centrów usług wspólnych (SSC).

TMF świadczy nie tylko szereg usług wymienionych powyżej, ale jest również liderem na polskim rynku w outsourcingu usług korporacyjno-sekretarskich (CoSec). Isidre Peralta tłumaczy – Ów dział zajmuje się prowadzeniem dokumentacji korporacyjnej klienta, takich jak m.in., składanie rocznych sprawozdań finansowych, współpraca z doradcą podatkowym, prawnikiem lub z notariuszem, otwieranie/zamykanie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, oraz wiele innych. Usługi korporacyjno-sekretarskie są niewątpliwym atutem firmy, prowadzonym na szeroką skalę dla wielu film międzynarodowych.