Nowoczesne przedsiębiorstwa odkrywają wartość odpadów

Zrównoważona produkcja stała się w ostatnich latach priorytetowym celem dla przemysłu i coraz ważniejszym elementem stanowiącym o atrakcyjności firmy. Przedsiębiorstwa przemysłowe chcą działać w sposób bardziej odpowiedzialny.

Zrównoważony rozwój i optymalizacja zasobów to dwie kluczowe kwestie związane z produkcją przemysłową. Jak pokazuje badanie PBS zrealizowane dla Stena Recycling, ponad ¾ średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce jest skłonna dostosować używane w produkcji materiały lub świadczone przez siebie usługi, aby zwiększyć poziom recyklingu.

– Przedsiębiorstwa coraz częściej widzą wartość w odpadach i gotowe są podejmować konkretne kroki, aby generować ich mniej oraz jak najwięcej odzyskiwać. Wykorzystanie odpowiednich materiałów oraz efektywny system gospodarowania odpadami mają wpływ na zrównoważoną działalność. Umożliwiają także uzyskanie korzyści finansowych i przede wszystkim pozwalają zachować ciągłość produkcji, która ma ogromne znaczenie dla firm z branży przemysłowej. – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Stena Recycling Polska.

Claes Lundberg, Dyrektor Biznesu i Produktów wyjaśnia rosnące zainteresowanie zrównoważoną produkcją na całym świecie. – Żyjemy w świecie, w którym ceny surowców ulegają dużym wahaniom i wpływają na przychody oraz koszty przedsiębiorstw. Powodem zwiększonego zainteresowania postępowaniem z materiałami wykorzystywanymi w przemyśle są również regulacje prawne związane ze zrównoważonym rozwojem. Pomagamy Klientom analizować rodzaje odpadów i opracowywać efektywny system gospodarowania nimi zgodny z hierarchią sposobów postępowania. Celem tych działań jest optymalizacja procesów minimalizująca ryzyko oraz umożliwiająca odnalezienie wartości w konkretnych frakcjach – zasobach – mówi Lundberg.

Analizowanie metod postępowania z odpadami pozwala odkryć nowe, nieznane dotychczas, zrównoważone wartości. Uwzględnienie fachowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa oraz możliwości ponownego wykorzystania materiałów może przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści, pozwalając na optymalizację kosztów.

– Współpracowaliśmy z firmą, która w ramach swojej działalności wykorzystywała różne rodzaje żelaza. Dokładna analiza wykazała, że w ramach systemu sortowania przedsiębiorstwo miesza różne odpady żelaza w sposób nieprawidłowy. Wprowadzenie udoskonaleń pozwoliło firmie uzyskać wartość odpadów większą o 350 tysięcy euro rocznie – dodaje Lundberg.

Każdego roku Stena Recycling, w ramach współpracy z dziesiątkami tysięcy przedsiębiorstw, odzyskuje 5 milionów ton odpadów.