Nowe możliwości monitorowania  zabiegów badaniami obrazowymi

Philips wprowadza platformę nowej generacji Azurion do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi. Azurion umożliwia lekarzom wysoką jakość opieki nad pacjentami i przeprowadzanie zabiegów w łatwy i pewny sposób przy jednoczesnej optymalizacji wydajności laboratoryjnej.

Philips Azurion to innowacyjna platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi, opracowana we współpracy z wiodącymi szpitalami na świecie. Umożliwia ona lekarzom łatwe i pewne wykonywanie szerokiego zakresu zabiegów, optymalizując wydajność pracy w gabinecie zabiegowym i gwarantując najwyższej jakości opiekę nad pacjentami.Platforma Azurion jest obsługiwana przez ConnectOS, nowo opracowany system operacyjny Philipsa, optymalizujący pracę systemów informatycznych, wyposażony w prosty w obsłudze i intuicyjny interfejs użytkownika z dostępem do informacji w czasie rzeczywistym przy różnych stanowiskach w pracowni zabiegowej.

Warszawa, Polska – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), lider rynku technologii medycznych oraz rozwiązań dla szpitali, uruchomił na całym świecie platformę nowej generacji Azurion służącą do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi. Azurion to innowacyjny produkt w segmencie rozwiązań zintegrowanych dostępnych na szybko rozwijającym się rynku terapii monitorowanych obrazowo.

Nowa platforma to wynik wieloletniego programu rozwojowego realizowanego przez Philips w ścisłej współpracy z lekarzami. Funkcjonalność, łatwość w obsłudze oraz intuicyjny interfejs użytkownika to tylko niektóre elementy ułatwiające lekarzom szybkie i pewne wykonywanie zabiegów.

W ostatnich kilkudziesięciu latach dokonał się ogromny postęp w diagnostyce obrazowej. Nowe, coraz doskonalsze metody obrazowania sprawiły, że wiele chorób możemy rozpoznawać wcześniej i dokładniej, co jest bardzo ważne dla rozpoczęcia właściwego leczenia lub podjęcia następnych kroków diagnostycznych. Współczesne metody obrazowania, do których, obok metod określanych jako radiologiczne, należą także badania SPECT i PET pozwalają dokładnie określić stopień zaawansowania choroby, lepiej zaplanować zabieg i dalsze leczenie, a także ocenić jego skuteczność.

„Nieprawdopodobny rozwój technik diagnostycznych i możliwości leczenia umożliwiły lekarzom wykonywanie swojego zawodu na coraz wyższym poziomie. Stale poszerzające się spektrum zabiegów interwencyjnych stwarza możliwości leczenia coraz większej grupy pacjentów, obejmującej między innymi dzieci ze złożonymi wadami serca, wrodzonymi malformacjami naczyniowymi czy innymi problemami. Technologie obrazowania mają kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji terapeutycznych i prawidłowego wykonywania zabiegów. Równie ważne jest, aby dawka promieniowania wykorzystywana zarówno dla uzyskania obrazów diagnostycznych, jak do monitorowania zabiegów była jak najniższa” – mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska – Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Azurion to nowej generacji platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi i najnowsze rozwiązanie Philipsa w segmencie rozwiązań zintegrowanych. Oferuje pełen zakres ustawień w odniesieniu do szerokiego wachlarza zabiegów monitorowanych obrazowo. Są to między innymi ustawienia dla zabiegów rutynowych wykonywanych w dużych ilościach, jak i elastyczne ustawienia pod kątem bardziej skomplikowanych czynności. Gromadząc dane o zabiegach pochodzące z różnych źródeł, takich jak systemy obrazowania, urządzenia zabiegowe, narzędzia nawigacji chirurgicznej czy dokumentacja medyczna pacjentów, platforma Azurion zapewnia personelowi medycznemu kontrolę i dostęp do informacji niezbędnych do skutecznego przeprowadzania procedur.

Platforma Azurion wyposażona jest w ponad 1000 nowych komponentów, w tym zaawansowany detektor płaski i nowy system operacyjny ConnectOS opracowany przez Philips dla zapewnienia sprawnej integracji wszystkich technologii stosowanych w pracowni zabiegowej i przekazujących informacje w czasie rzeczywistym. Współpraca między wszystkimi komponentami gwarantuje wysoką jakość obrazu przy zachowaniu ultra niskiej dawki promieniowania rentgenowskiego i jednoczesnym przetwarzaniu obrazów w czasie rzeczywistym przy wielu różnych stanowiskach pracy znajdujących się w pracowni zabiegowej. Równolegle działające technologie pozwalają lekarzom na wykonywanie wielu różnych zadań jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić cenny czas bez pogorszenia jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Dodatkowo, platforma Azurion jest wyposażona w karty zabiegowe, które umożliwiają lekarzom wstępne programowanie rutynowych czynności i zapisywanie indywidualnych preferencji użytkownika, przyczyniając się do ograniczenia ilości błędów na etapie przygotowania pacjenta do zabiegu oraz skrócenia czasu takiego przygotowania i wykonywania procedur.

Ogromne korzyści dla pacjentów i lekarzy wynikające z przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów sprawiają, że segment ten dynamicznie rośnie. Zabiegi małoinwazyjne są stosowane w leczeniu niektórych guzów, tętniaków, niedrożności naczyń krwionośnych, zaburzeń rytmu pracy serca i wad zastawki serca metodami terapii cewnikowej. Poza zmniejszeniem dyskomfortu pacjentów i krótszym czasem rekonwalescencji, kolejną korzyścią jest możliwość leczenia pacjentów, którzy mieliby niewielkie szanse na przeżycie otwartej operacji. Należy pamiętać, że podczas tego typu zabiegów lekarze nie widzą, ani nie dotykają bezpośrednio operowanego przez siebie organu. Skuteczne technologie obrazowania, pomiaru i nawigacji chirurgicznej są zatem kluczowe dla monitorowania tego typu terapii. Stosowane w pracowniach zabiegowych umożliwiają identyfikację i wizualizację docelowych tkanek i organów oraz umieszczanie implantów, co znacznie zwiększa szansę na sukces leczenia.

„Nieustannie wdrażamy innowacje w celu sprostania potrzebom lekarzy oraz w odpowiedzi na rosnącą liczbę pacjentów i coraz wyższy stopień zaawansowania zabiegów. Rozwiązania zastosowane w Azurionie gwarantują najwyższej jakości opiekę nad pacjentem poprzez wysokiej jakości obrazy przy zastosowaniu ultra niskiej dawki promieniowania. Nowe rozwiązanie to również doskonała wydajność laboratoryjna, poprzez skrócenie czasu przygotowania i wykonywania zabiegów. Dodatkowo jest łatwy w obsłudze i przyjazny użytkownikowi” – mówi Wiesław Klatt, dyrektor linii biznesowej X-ray Philips Healthcare w Polsce i krajach bałtyckich.