Nowa polityka energetyczna Black Red White.

Black Red White wdraża nową strategię, której celem jest efektywne gospodarowanie energią. Na początku br. firma przyjęła nowy plan zakładający m.in. wykorzystanie energii solarnej oraz modernizację infrastruktury energetycznej. Spółka rozpocznie także szkolenia oraz kampanie informacyjne, aby zwiększyć świadomość w obszarze ochrony środowiska wśród pracowników.

Nowa polityka energetyczna zakłada kontynuację dotychczasowych działań, ale również rozszerzenie ich o nowe aspekty. Bezpieczeństwo energetyczne firmy opiera się na opracowanym planie remontów, modernizacji i rozbudowy obiektów energetycznych. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii i modernizacja infrastruktury energetycznej, podobnie jak planowane szkolenia i kampanie informacyjne dla pracowników, wpisują się w nową politykę energetyczną firmy, której jednym z nadrzędnych celów jest dbałość o środowisko naturalne. Spółka ponadto przeprowadza wewnętrzny audyt energetyczny następujących instalacji: ogrzewania, oświetlenia, odpylania, sprężonego powietrza oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

„Poszerzenie zakresu działań w ramach prowadzonej polityki energetycznej Black Red White to naturalny etap odpowiedzialnego rozwoju dużego przedsiębiorstwa. Już od lat aktywnie wdrażamy proekologiczną strategię rozwoju działalności. Jesteśmy przekonani, że powzięty plan przyniesie wymierne rezultaty w postaci bezpieczeństwa energetycznego firmy oraz ochrony otoczenia naturalnego. Warto dodać, że zakładana poprawa efektywności energetycznej to nie tylko niższe koszty eksploatacyjne, ale także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Ponadto nasze działania proekologiczne są również dobrym sposobem na zwiększenie świadomości konsumenckiej wśród naszych Klientów” – mówi Prezes Black Red White Zbigniew Andrzejewski.

Polityka energetyczna Black Red White nastawiona jest na nowoczesne rozwiązania i optymalizację zarządzania energią w firmie. Dzięki obowiązującemu od stycznia 2015 programowi, korzystna administracja procesami produkcyjnymi w jeszcze większym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Spółka systematycznie unowocześnia stosowane rozwiązania, aby jeszcze efektywniej chronić środowisko. W tym celu od ponad dekady korzysta z własnej – i przy tym jednej z najnowocześniejszych w kraju – elektrociepłowni, w której utylizuje odpady poprodukcyjne. Elektrociepłownia pracuje całodobowo przez wszystkie dni w roku, produkując energię elektryczną i cieplną dla zakładów Black Red White, a jej nadwyżka sprzedawana jest lokalnym podmiotom zewnętrznym. Dotychczas firma realizowała swoją proekologiczną politykę energetyczną również przez regularne ograniczanie emisji dwutlenku węgla oraz segregację odpadów.

Black Red White aktywnie włącza się także w program organizacji AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań „Firma Przyjazna Naturze”. Celem programu jest rozpowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, czyli zarządzanie firmą w sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu. Certyfikat „Firma Przyjazna Naturze” to dla konsumentów znak, że wybierają produkty firmy odpowiedzialnej ekologicznie i dzięki temu sami włączają się w ochronę środowiska.