Nowa jakość na rynku drobiu

Od kilku miesięcy na rynku dostępne są wysokiej jakości produkty drobiowe nowego typu. To wynik rozszerzenia asortymentu wyrobów spożywczych, oferowanych w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności.

 

Na wniosek Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, pod koniec 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o objęciu systemem Quality Assurance for Food Products nowych kategorii artykułów spożywczych. Certyfikat QAFP został tym samym przyznany kolejnym rodzajom wyrobów drobiarskich.

Do tej pory znak jakości QAFP przysługiwał kulinarnemu mięsu z piersi kurczaka i indyka oraz tuszkom i elementom młodej polskiej gęsi owsianej. Dzięki poszerzeniu asortymentu wyrobów certyfikowanych, od niedawna na rynku dostępne są także nowe kategorie produktów z kurczaka i indyka, mianowicie:

  • tuszki
  • piersi całe lub dzielone ze skórą i z kością oraz piersi ze skórą i bez kości
  • ćwiartki, noga, udo, podudzie, skrzydło całe i dzielone
  • mięso z piersi, nogi, uda, podudzia i skrzydła.

Rozbudowa Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności stanowi odpowiedź na potrzeby konsumentów, zainteresowanych artykułami oznaczonymi certyfikatem QAFP. Rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów drobiarskich wychodzi także naprzeciw interesom producentów, którzy chcą przystąpić do produkcji drobiu w systemie QAFP.

*

QAFP to System Gwarantowanej Jakości Żywności, obejmujący różne rodzaje produktów spożywczych. W 2010 roku podjęte zostały działania, mające na celu zaadaptowanie systemu do procesu produkcji drobiu. W systemie QAFP zawarto szczegółowe wytyczne, dotyczące każdego z etapów hodowli trzech gatunków ptactwa, mianowicie kurczaków, indyków oraz gęsi.

Ideą przewodnią, która towarzyszy powstaniu i rozwojowi systemu Quality Assurance for Food Products, jest wprowadzenie na rynek różnorodnych wyrobów drobiarskich wysokiej jakości, spełniających oczekiwania wymagających konsumentów. Dzięki poszerzaniu asortymentu oferowanych artykułów spożywczych, system QAFP daje konsumentowi coraz większy wybór produktów o wybitnych walorach smakowych, opatrzonych gwarancją restrykcyjnie przestrzeganych, higienicznych i bezpiecznych warunków produkcji.