Nastroje przedsiębiorców wciąż optymistyczne

Najnowszy odczyt Busometra ZPP pokazuje, że nastroje przedsiębiorców wciąż są optymistyczne.  Wskaźnik Busometra wyniósł w IV kwartale 2014 roku 53,8 punktu, co –pomimo zauważalnego spadku względem poprzedniego, III kwartału, gdy wskaźnik wyniósł 56,52 punktu – wciąż jest wartością pozytywną i wyraża optymizm przedsiębiorców.

– Opublikowany wskaźnik Busometra pokazuje zauważalną zmianę w nastrojach przedsiębiorców, jednak nie jest to zmiana radykalna. Spadek wartości Busometra może być syndromem nadchodzących zmian w postawach i opiniach przedsiębiorców na temat kondycji gospodarki, jednak nie ukazuje trendu. Musimy poczekać na kolejne odczyty Busometra – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. Jak dodał, wskaźnik Busometra w IV kwartale wciąż wyraża optymizm.

Najbardziej optymistycznie nastawione są małe (54,8 pkt) i mikro – przedsiębiorstwa (54,5 pkt). Najlepsze nastroje – podobnie jak w III kwartale – panują w Polsce południowej (56,4 pkt), najgorsze – w Polsce centralnej (52,0 pkt) i Polsce wschodniej (52,1 pkt).

Wartość komponentu „Koniunktury gospodarczej” wyniosła w IV kwartale 2014 roku 53,4 pkt (w III kwartale 2014 – 59,04 pkt). 42% przedsiębiorców uważa, że koniunktura gospodarcza nie ulegnie zmianie, 34,5% uważa, że pogorszy się ona i „będzie gorzej”, natomiast 23,4% zakłada, że „będzie lepiej”.

Komponent „Rynek pracy” w bieżącym odczycie Busometra wyniósł 49,14 pkt (w III kwartale – 49,19 pkt). Przedsiębiorcy zapytani o zmianę wynagrodzeń w swoich firmach w najbliższych miesiącach odpowiadali: 65% pracodawców nie planuje zmian w wynagrodzeniach, 10,6% obniży pensje swoim pracowników, zaś 24,7% zamierza je podnieść. Ponadto, 62% przedsiębiorców nie planuje zmian w zatrudnieniu, 20,7% zakłada zmniejszenie, natomiast 17,8% zwiększenie liczby zatrudnionych.

W ramach komponentu „Inwestycje” dostrzegalny jest wyraźny wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców. Wartość wskaźnika wyniosła w IV kwartale 57,57 pkt (w III kwartale wynosiła ona 54,86 pkt). 45,9% przedsiębiorców zamierza inwestować, 54,1% wyraża przekonanie, że nie planuje inwestycji w najbliższym czasie.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w grudniu 2014 roku. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP. Łącznie w badaniu wzięło udział 348 respondentów. Próba w badaniu jest reprezentatywna ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Pełne wyniki badania znajdują się na stronie: www.zpp.net.pl