Najwyższe odznaczenie IEEE za złamanie ENIGMY

Fot. Politechnika Warszawska

Największe na świecie międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE z siedzibą Zarządu w USA, postanowiło nadać „Złamaniu po raz pierwszy kodów maszyny szyfrującej ENIGMY przez polskich matematyków w latach 1932-39” najwyższe odznaczenie IEEE zwane „Milestone” (pol. Kamień milowy). To prestiżowe wyróżnienie ostatecznie niweczy kolportowaną przez blisko 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi związane ze złamaniem kodów ENIGMY tylko Brytyjczykom i Amerykanom.
Uroczystość odsłonięcia „kamienia milowego” z odznaczeniem „Milestone” odbędzie się 5 sierpnia 2014r (wtorek), godz.12:00 i będzie składała się z dwóch głównych elementów:
– uroczystego Międzynarodowego Seminarium Naukowego w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej (godz. 9:30 – 11:30; – za zaproszeniami)
– odsłonięcia „kamienia milowego” z tablicą pamiątkową przed Instytutem Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8 w Warszawie (godz.12:00 )

W uroczystości tej, pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, weźmie udział Prezydent IEEE. Odsłonięcie tablicy IEEE Milestone jest uroczystością najwyższej rangi IEEE. Odsłonięcia dokonuje Prezydent IEEE w obecności wielu wysokiej rangi funkcjonariuszy IEEE (m.in. V-ce Prezydenta IEEE, Dyrektora Regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, IEEE, Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE) i z udziałem przedstawicieli lokalnych władz. Wśród gości zaproszeni są wysocy funkcjonariusze państwowi, wiele znakomitości ze świata nauki, ambasadorowie Francji, Wielkiej Brytanii i USA i liczni mieszkańcy Warszawy.

Obecność na uroczystości najwyższych władz IEEE zapewnia obszerne relacje z tej uroczystości w biuletynach IEEE, które trafią do 440 000 członków IEEE na całym świecie w 190 krajach, które maja swoje sekcje IEEE w 160 krajach. Jest to nadzwyczajna i niepowtarzalna okazja nagłośnienia wśród narodów świata osiągnięć Polaków w przyczynieniu się do szybszego zakończenia II-giej Wojny Światowej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy Milestone dot. „Złamania po raz pierwszy kodów maszyny szyfrującej ENIGMA” będzie poprzedzona Międzynarodowym Seminarium Naukowym w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.