Nagroda Literacka m.st. Warszawy

We wtorek, 18 kwietnia o godz. 18.00 (Kluboksięgarnia Wrzenie Świata, ul. K.I. Gałczyńskiego 7) zapraszamy na spotkanie z autorami nominowanymi do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii edycja warszawska: Karoliną W. Gańko, Łukaszem Lubryczyński, Tomaszem Mościcki i Grzegorzem Piątkiem. Wstęp wolny.

Nominowanym autorom będzie towarzyszyć Karolina Głowacka, sekretarz Jury, która poprowadzi spotkanie.

„Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku” to pierwszy z tytułów nominowanych do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy autorstwa Karoliny Wandy Gańko i Łukasza Lubryczyńskiego. To niezwykła książka historyczna, bogata w ilustracje, które wypełniają niemal każdą ze stronic. Jest efektem pracy dwojga młodych historyków, a jednocześnie potomków warszawskich dorożkarzy. Książkę śmiało można traktować jako pozycję monograficzną, która zebrała rozproszone materiały tworząc opowieść o dziedzictwie warszawskich dorożek.

Tomasz Mościcki jest kolejnym nominowanym w kategorii edycja warszawska do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Nominacje otrzymał za książkę „Warszawskie sezony teatralne 1944-1949”, która również jest publikacją historyczną. Ten opasły wolumin odczarowuje mit o ubóstwie życia artystycznego stolicy zaraz po wojnie. Czytelnik przenosi się w rzeczywistość powojennej Warszawy, ale realiów tamtego okresu doświadcza poprzez pryzmat warszawskich teatrów. Zarówno tych istniejących do dziś, jak i tych, których na mapie stolicy nie odnajdziemy już dzisiaj. Autor przywołuje także tajemnice z teatralnych kuluarów życia towarzyskiego ówczesnej Warszawy. Mościcki tytuł laureata Nagrody Literackiej m. st. Warszawy w kategorii edycja warszawska zdobył w 2013 roku za książkę „Teatry Warszawy 1944 – 1945”. Jest krytykiem teatralnym i dziennikarzem współpracującym, m. in. z Polskim Radiem, gdzie usłyszeć można jego audycje dotyczące współczesnych scen teatralnych.

„Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego”, której autorem jest Grzegorz Piątek, to ostatnia pozycja nominowana do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Książka jest bardzo precyzyjnym odtworzeniem życia i kariery, stawianego przez lata na piedestale, Stefana Starzyńskiego. Śledząc kolejne fakty z życia ostatniego prezydenta przedwojennej Warszawy, czytelnik otrzymuje wielowymiarowy portret Starzyńskiego, poddaje weryfikacji narosłe przez wiele lat legendy i symbol walczącej we wrześniu 1939 roku Warszawy, które uosabiał prezydent. Autorem biografii jest architekt z wykształcenia, a także krytyk i historyk architektury oraz kurator wystaw i projektów związanych z architekturą (współtworzył nagrodzony pawilon polski na XI Biennale Architektury w Wenecji).

W tym roku, w kategorii edycja warszawska do konkursu zgłoszono 40 pozycji. O wyborze laureatów spośród nominowanych dowiemy się podczas finałowej gali 27 kwietnia w Teatrze Studio.

Historia Nagrody Literackiej m. st. Warszawy sięga roku 1926, wtedy po raz pierwszy przyznano laury zwycięstwa. Otrzymał ją wówczas Władysław Mickiewicz, najstarszy syn Adama Mickiewicza. Wśród nagrodzonych twórców przedwojennych znalazły się również takie nazwiska, jak Wacław Sieroszewski, Wacław Berent, Tadeusz Boy-Żeleński, Pola Gojawiczyńska, Roman Kołoniecki, Maria Kuncewiczowa. Jako Nagroda Literacka m. st. Warszawy konkurs został przywrócony w roku 2008 uchwałą Rady Miasta. Od tego czasu wśród nagrodzonych prozaików znaleźli się (w kolejności chronologicznej): Tadeusz Konwicki, Józef Hen, Ryszard Przybylski, Eustachy Rylski, Jarosław Mikołajewski, Kazimierz Orłoś, Ignacy Karpowicz, Andrzej Stasiuk, Anna Janko.

Więcej informacji na temat Nagrody znaleźć można pod adresem www.kulturalna.warszawa.pl oraz www.um.warszawa.pl/nagrodaliteracka