Nagradzanie za efekty zwiększa produktywność pracowników

Jak wynika z badań, programy motywacyjne oparte na nagradzaniu za efekty zwiększają produktywność pracowników o ponad 31%. Dlatego coraz więcej firm wprowadza systemy motywacyjne tego typu. O tym, jak budować zaangażowanie w firmie produkcyjnej opowiadają eksperci z Sodexo Benefits and Rewards Services.

Mimo ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii nadal to ludzie, a nie infrastruktura czy maszyny, tworzą środowisko produkcyjne. To dzięki nim firma może podnosić efektywność pracy i wydajność poszczególnych procesów, co realnie przekłada się na jej sukces. Jedynie efektywne zarządzanie zespołem pracowników daje szanse na zachowanie ciągłości produkcji, ograniczenie absencji pracowników czy kształtowanie pożądanych postaw i zachowań zatrudnionych.

Dlaczego należy nagradzać?

Specyfika branży produkcyjnej sprawia, że zadania wykonywane przez pracowników na hali produkcyjnej, ich powtarzalność i niejednokrotnie szybkie tempo pracy nakładają na pracodawcę konieczność pełnego wykorzystania zasobów – nie tylko finansowych, ale również szczególnego zwrócenia uwagi na motywację pozafinansową, budowanie zaangażowania i wzrost efektywności pracy zespołów. Z badań wynika, że programy motywacyjne oparte na nagradzaniu za efekty zwiększają produktywność pracowników o ponad 31%[1].

Jako ekspertów, w zakresie motywacji i nagradzania za efekty, bardzo cieszy nas fakt,
że rośnie świadomość potrzeby budowania zaangażowania wśród pracowników firm z branży produkcyjnej.
Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzanie programów motywacyjnych w celu wzrostu jakości pracy czy kształtowania kultury organizacji. Pracodawcy podejmują również działania skoncentrowane na wzroście satysfakcji pracowników, bo jak wszyscy wiemy, zadowolony pracownik to efektywny pracownik – wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Jak i kiedy nagradzać?

Jednym ze stereotypów funkcjonujących w branży produkcyjnej jest stwierdzenie, że najbardziej pożądanym przez pracowników niższego szczebla motywatorem są pieniądze. Jak w każdym sektorze, pewien poziom wynagrodzenia jest uznawany za zadowalający, ale nie oznacza to, że jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. Największe znaczenie dla pracowników mają wyzwania (21%), które stawia przed nimi pracodawca, a także wpływ na decyzje (16,5%) i duma
z osiągniętych efektów pracy (13,6%). Wysoko w rankingu czynników budujących zaangażowanie znalazły się również  nagrody – 10%[2].

Okazji do nagradzania i doceniania pracowników jest wiele – od nagród na urodziny, jubileusze pracy i święta, aż po nagrody za jakość wykonywanej pracy, prowadzenie szkoleń, czy przestrzeganie zasad bhp. Szczególnie istotne dla branży produkcyjnej są programy nagradzania za efekty np. za rzucenie palenia czy ograniczenie absencji. Niezwykle istotne jest również przekazywanie regularnej informacji zwrotnej przez przełożonego, dotyczącej wyników osiąganych przez danego pracownika, co jest często utrudnione ilością zadań i obowiązków spoczywających na przełożonym średniego szczebla, ale jest kluczowe dla podtrzymywania zapału
i zaangażowania członków zespołu. 85% pracowników, którzy czują się docenieni, chce się bardziej angażować, a zwyczajne „dziękuję” zwiększa ich gotowość do pomocy o dodatkowe 100%[3].

Deklaracje a działania

W teorii 95% liderów biznesu uważa, że zaangażowanie i troska o dobre samopoczucie współpracowników są ważne, ale niewielu – bo jedynie 25% – wdraża te deklaracje w życie[4]. Jako przykład skutecznego programu motywacyjnego nastawionego na motywowanie za efekty, można przywołać projekt, który w 2015 roku wdrożyła jedna z firm działających w branży produkcyjnej
– globalny lider w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych. Główne cele, jakie organizacja chciała osiągnąć dzięki wdrożeniu programu, to wzrost zaangażowania oraz lojalności pracowników. Projekt został zbudowany na platformie internetowej Sodexo Benefits and Rewards Services – tym samym jest dostępny dla pracowników z poziomu każdej przeglądarki internetowej. Promuje, poprzez odpowiedni system punktacji, postawy zespołu, które są najbardziej pożądane przez pracodawcę. Punkty gromadzi się w zamian za: brak absencji w pracy powodowanej zwolnieniami lekarskimi (zwłaszcza krótkoterminowymi), dzielenie się wiedzą (prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla innych pracowników) czy udział w zespołach projektowych, których celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Już w ciągu dwóch pierwszych miesięcy działania, do programu zarejestrowało się 60% pracowników, a uzyskane w tym czasie wyniki pokazują spadek zarówno liczby dni chorobowych, jak i procentowego ich odsetka w stosunku do czasu pracy.

Nowoczesne zarządzanie efektywnością i motywowanie pracowników w branży produkcyjnej przybiera coraz częściej formę zaplanowanego i długoterminowego działania. Ważne, by jego epicentrum był pracownik, który odpowiednio stymulowany, będzie efektywnie realizował powierzone mu zadania oraz stanie się niezwykle istotnym elementem realizacji strategii biznesowej firmy.


[1] The Sodexo Institute for Quality of Life 2014 r.
[2] The Sodexo Institute for Quality of Life 2014 r.
[3] The Sodexo Institute for Quality of Life 2014 r.
[4] Baza danych „Great places to work”, Wielka Brytania