Monetia ma 11 proc. rynku urzędów skarbowych

Monetia, spółka portfelowa TFI Capital Partners Investment I FIZ, zdobyła kontrakt na obsługę kasową wszystkich urzędów skarbowych w województwie łódzkim. To pierwsza taka transakcja w Polsce.

Monetia przejmie obsługę transakcyjną w 25 urzędach istniejących już na terenie województwa łódzkiego i dodatkowo uruchomi na potrzeby Izby kolejne 2 punkty. Jest to pierwsza tego typu umowa w Polsce.

– Dotychczas jeszcze żadna izba skarbowa w Polsce nie korzystała w takim zakresie z outsourcingu kasowego. Powierzono nam obsługę okienek kasowych w każdym urzędzie. – wyjaśnia Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii. –Cieszę się, że nasza oferta tak dynamicznie zyskuje zaufanie wśród wymagających klientów.

W efekcie zawartego kontraktu udział spółki w rynku urzędów skarbowych wzrósł do 11 proc. Łącznie z nowo przejętymi punktami Monetia obsługuje już 43 z 400 US w całej Polsce. Transakcja przyniesie tej największej polskiej agencji płatniczej wzrost rocznych obrotów o 9,6 proc., do 2,85 mld zł.

Ten kontrakt wzmacnia naszą pozycję lidera na krajowym rynku transakcji gotówkowych. – podkreśla Wojciech Jóźwiak, prezes Monetii. – W strategii założyliśmy, że do końca roku pozyskamy dla outsourcingu kasowego 5-6 instytucji. Byliśmy ostrożni, bo pracujemy z bardzo wymagającym klientem – to urzędy państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i banki. Tymczasem ten plan został przekroczony. Kolejnym wyzwaniem będzie konsolidacja rynku gotówkowego.

Zgodnie ze strategią Monetia rozwija outsourcing kasowy w sektorze public: instytucje państwowe i samorządowe, oraz w sektorze komercyjnym – zwłaszcza wśród banków, z którymi współpracuje przy obsłudze urzędów miast i gmin. Wśród pozostałych klientów jest ponad 100 spółdzielni mieszkaniowych, duże firmy i przedsiębiorstwa oferujące usługi dla ludności – zakłady energetyczne, wodociągowe, telekomy. Outsourcing kasowy zapewnia im ciągłość obsługi transakcji klientów końcowych lub interesantów przy jednoczesnym uzyskaniu pozytywnych efektów ekonomicznych i biznesowych, tj. usprawnienie części procesów i ograniczenie kosztów.