Milion złotych na likwidację barier

Milion złotych zostanie wydanych na likwidację barier architektonicznych. Pieniędzy wystarczy na przemianę 200 miejsc utrudniających poruszanie się po Warszawie.

 

W grudniu 2013 r. Rada m.st. Warszawy przyznała 1 mln zł na realizację projektu usuwania barier z przestrzeni miasta. Na początku 2014 r. Biuro Koordynacji Inwestycji Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z twórcami Warszawskiej Mapy Barier, Zarządem Dróg Miejskich i dzielnicami, dokonało weryfikacji 1100 lokalizacji barier architektonicznych. W ramach tych prac dzielnice wskazały kolejne lokalizacje; w efekcie wybrano 200 miejsc, gdzie bariery są uciążliwe, ale jednocześnie łatwe i szybkie do likwidacji, tak aby bez konieczności prowadzenia kosztownych inwestycji uzyskać efekt – ułatwienie w poruszaniu się po mieście. To przede wszystkim zbyt wysokie krawężniki, nierówne chodniki, brak pasów ostrzegawczych.

Modelowym przykładem jest ul. L. Narbutta. Ulicą każdego dnia porusza się wiele osób, to jeden z klimatycznych zakątków Mokotowa. Mieści się przy niej wiele instytucji publicznych: wydziały Politechniki Warszawskiej, Gimnazjum nr 2, Biblioteka Publiczna, LXVIII LO im. T. Chałubińskiego, Szkoła Podstawowa nr 85 im. B. Juareza, instytucje służby zdrowia oraz siedziba Koła Mokotów Polskiego Związku Niewidomych. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się Skwer A. Słonimskiego z kinem Iluzjon. W ramach projektu usuwania barier architektonicznych dzielnica Mokotów i ZDM przeprowadzą remont – przy przejściach dla pieszych obniżone zostaną krawężniki oraz zamontowane płyty z wypustkami sygnalizującymi zakończenie chodnika; dodatkowo dzielnica wymieni nawierzchnię chodników.

 

Miasto Warszawa ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem SISKOM przy projekcie Warszawska Mapa Barier (www.mapabarier.siskom.waw.pl). Projekt powstał w 2011 r. i został przygotowany przez stowarzyszenie SISKOM we współpracy z innymi organizacjami społecznymi, takimi jak: Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Stowarzyszanie Moja Białołęka, Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Fundacja MaMa, Fundacja TUS, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Zielone Mazowsze, Portal niepełnosprawni.pl, Polski Związek Niewidomych oraz przy pomocy Marty Mikołajczyk z Akademii Pedagogiki Specjalnej. W 2011 r. projekt objęli patronatem pełnomocnicy rządu ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn oraz ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym samym roku projekt został wyróżniony nagrodą S3EKTOR w kategorii Przestrzeń Miejska, przyznawaną przez m.st. Warszawę dla najlepszych inicjatyw pozarządowych. W 2013 r. stowarzyszenie SISKOM otrzymało na rozwój Warszawskiej Mapy arier grant z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.  Warszawska Mapa Barier gromadzi w jednym miejscu i lokalizuje na mapie zgłaszane przez różne organizacje i instytucje bariery architektoniczne, które są utrudnieniem w poruszaniu się dla wielu użytkowników, nie tylko osób niepełnosprawnych, niewidomych lub osób z niepełnosprawnością ruchową, ale także dla rodziców z wózkami dla dzieci, osób starszych, rowerzystów, a nawet osób z dużym bagażem podróżnym; słowem dla wszystkich, którzy poruszają się pieszo. Bariery architektoniczne to np.: za wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, schody bez podjazdów i wind, nierówne i wąskie chodniki, przeszkody na drodze, czyli źle ustawione znaki drogowe, ławki, kosze na śmieci.

W marcu 2013 r. Biuro Koordynacji Inwestycji Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli SISKOM i innych organizacji społecznych oraz gestorów, zarządców dróg i inwestorów działających na warszawskich ulicach, m.in. ZDM, ZTM, Metra Warszawskiego, Tramwajów Warszawskich, PKP a także dzielnic. Rezultatem spotkania było zaprezentowanie zebranym zestawienia 850 punktów, które stanowią przeszkodę w poruszaniu się pieszych. Kolejnym krokiem było omówienie w kwietniu 2013 r., czyli na początku sezonu budowlanego, możliwości usuwania barier architektonicznych w ramach wymian nawierzchni jezdni i chodników. W rezultacie już w 2013 r. ZDM zaczął likwidować bariery w trakcie weekendowych „frezowań”, a np. Tramwaje Warszawskie podczas remontu torowiska na ul. ks. J. Popiełuszki poprawiły przejścia dla pieszych. W 2013 r. usunięto 132 bariery na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przystankach komunikacji publicznej. Przez 2013 r. opracowanie przygotowywane przez SISKOM było aktualizowane i poszerzane. W ten sposób Warszawska Mapa Barier stała się bazą danych ze szczegółowymi informacjami na temat 1100 barier architektonicznych. Tak przygotowana dokumentacja została przekazana przez SISKOM do Urzędu m.st. Warszawy. W listopadzie, w ramach dorocznej debaty koordynacyjnej z udziałem wszystkich inwestorów działających na warszawskich ulicach, zebrani zostali zapoznani z założeniami tego projektu. Podczas procesu koordynacji inwestycji i remontów Biuro Koordynacji Inwestycji Remontów w Pasie Drogowym zwraca uwagę inwestorów na konieczność likwidacji barier architektonicznych niejako przy okazji ich prac. Dzięki znajomości planów inwestycyjnych i remontowych oraz informacjom zawartym w Warszawskiej Mapie Barier biuro jest w stanie wskazywać miejsca, które niewielkim nakładem środków można uczynić bardziej dostępnymi.

 

Od wielu lat miasto sukcesywnie modernizuje swoją infrastrukturę tak, aby była przyjaźniejsza dla osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się, rodziców z wózkami. Wszystkie nowe inwestycje są projektowane tak, aby nie stwarzały barier. Obniżone krawężniki, płytki sygnalizujące zbliżanie się do krawędzi chodnika itp. są standardem. Zarząd Dróg Miejskich podczas remontów i prac utrzymaniowych na ulicach i chodnikach obniża krawężniki przy przejściach dla pieszych, układa wygodniejsze dla wózków betonowe płyty a przy kładkach, wiaduktach i przejściach podziemnych montowane są dźwigi. Na Starym Mieście podczas remontu brukowanych uliczek powstają specjalne trasy dla osób poruszających się na wózkach. Także wszystkie nowo powstające obiekty użyteczności publicznej (jak np. Muzeum Warszawskiej Pragi) są przystosowane do korzystania z nich przez osoby, które mają problemy z poruszaniem się. Fundacja TUS stworzyła wyszukiwarkę miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – w tym osób niewidomych i niedowidzących, osób głuchych i niedosłyszących, osób niepełnosprawnych ruchowo, ale także osób starszych i opiekunów z dziećmi w wózkach. Aktualnie wyszukiwarka zawiera informacje o ponad 9 tys. miejsc z czterech miast: Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia – 6 tys. audytowanych i oznaczonych piktogramami obiektów znajduje się w Warszawie. Są to różnego rodzaju obiekty, m.in. hotele, restauracje, centra handlowe, kina, apteki, salony fryzjerskie, małe sklepy. Zebrane informacje są dostępne przez stronę www.niepelnosprawnik.eu.

Bardzo ważnym elementem tego procesu jest zwiększanie dostępności komunikacji publicznej. Zarząd Transportu Miejskiego modernizuje od kilku lat stacje I linii metra, które powstawały w latach, gdy udogodnienia dla niepełnosprawnych nie były powszechne. Te przedsięwzięcia to m.in. montowanie w windach przycisków z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, oznaczanie ścieżek dojścia do wind, dodatkowego oznakowania na schodach i peronach. W 2012 r. zamontowane zostały dodatkowe windy na stacjach Ursynów i Racławicka. W tym roku nowe windy będą na stacjach Służew i Imielin.

Tramwaje Warszawskie kompleksowo modernizują swoje tory i platformy przystankowe – Trasa W-Z, al. Zieleniecka, Targowa to tylko niektóre przykłady tras tramwajowych, na których na przystankach są rampy wjazdowe i nawierzchnia z płytkami sygnalizującymi zbliżanie się do krawędzi. Dziś ponad 40 proc. platform jest dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. System Informacji Pasażerskiej może emitować komunikaty głosowe. Tramwaje Warszawskie kupują tylko pojazdy niskopodłogowe. Od 2007 r. firma zakontraktowała zakup 306 tramwajów na kwotę 2,2 mld zł, z czego tylko 30 nie miało niskiej podłogi. Przełomem było kupienie 186 Swingów w 2009 r.; do 2022 r. TW chcą zakupić jeszcze 120 tramwajów niskopodłogowych, co pozwoli na wycofanie z ruchu
ok. 270 tramwajów starego typu. Dziś wszystkie autobusy kursujące po Warszawie mają niską podłogę. Od 2007 r. roku Miejskie Zakłady Autobusowe zakupiły 846 fabrycznie nowych autobusów miejskich, wszystkie są niskopodłogowe. W kolejnych latach MZA planuje zakup następnych 85 pojazdów.

 

Na czerwcowej sesji Rada Warszawy przyjęła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – wśród pakietu inwestycyjnego mamy budowę urządzeń dźwigowych na wiadukt Mostu J. Poniatowskiego (lata 2017-18), pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską  przy Chełmskiej (lata 2017-18), wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską/Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową (lata 2018-19), kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego (lata 2018-19).