Metrostav sfinalizował pierwszy etap czeskiej inwestycji Blanka

Metrostav SA – czeska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów infrastrukturalnych – oddała do użytku pierwszą część projektu Blanka w czeskiej Pradze. W ramach tej fazy realizacji spółka zakończyła budowę mostu będącego kluczowym elementem dla całej inwestycji. Kompleksowy projekt zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej jeszcze w 2014 roku. Metrostav uczestniczy też w realizacji szeregu przedsięwzięć budowlanych w krajach Europy, m.in: Finlandii, Norwegii, Szwecji, Islandii, Słowacji i Niemczech. Od 2009 roku Grupa posiada swój oddział w Polsce.

Od wielu lat cieszymy się ugruntowaną pozycją w Czechach, gdzie zaczynaliśmy naszą działalność od budowy praskiego metra – obecnie jesteśmy największą czeską firmą budowlaną. Możemy pochwalić się realizacją licznych projektów na terenie Czech: budowa największego osiedla Residence Garden Towers w Pradze czy też realizacja projektu inwestycyjnego w praskim Teatrze Narodowym. Odpowiadamy również za prestiżowy czeski projekt przebudowy portu lotniczego Praga im. Václava Havla. Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas realizacji skomplikowanych projektów na terenie wielu krajów europejskich wykorzystujemy zdobytą wiedzę przy przebudowie odcinka drogi ekspresowej S8 oraz remoncie mostu im. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Aktualnie startujemy również w dwudziestu czterech przetargach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zamierzamy konsekwentnie rozszerzać zakres działalności – poza infrastrukturą drogową jesteśmy zainteresowani realizacją projektów mostowych oraz kolejowych. Jedna z naszych spółek, Subtea, posiada unikalne doświadczenie w rewitalizacji oraz modernizacji linii kolejowych w Czechach – stąd też z całą pewnością Metrostav wystartuje do kolejowych przetargów w Polsce w przyszłym roku – mówi Radim Čáp, przedstawiciel Metrostav Polska.

Inwestycja Blanka jest obecnie największym – tunelowym – miejskim projektem w Europie. Celem projektu jest zmniejszenie natężenie ruchu w Pradze oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych.

W tym roku Metrostav SA otworzył kolejny oddział w Norwegii. Jest to trzecie – po Islandii oraz Finlandii – przedstawicielstwo firmy w krajach skandynawskich. Na skutek otwarcia oddziału spółka pozyskała kolejny kontrakt – w lipcu 2014 r. Metrostav, w konsorcjum, rozpoczął realizację projektu tunelowego na terenie Norwegii.

Ponadto w 2013 roku firma Metrostav SA została wybrana głównym wykonawcą tunelu drogowego Nordfjardargöng w Islandii. Natomiast w 2010 roku, wraz z lokalną spółką Effel, Metrostav ukończył projekt Hédinsfjardargöng, w ramach którego powstały dwa równoległe tunele jednokorytarzowe będące najdłuższą tego typu budowlą komunikacyjną w Islandii.

Natomiast w ramach działalności na fińskim rynku Metrostav SA – w konsorcjum z lokalnym przedsiębiorstwem Destia – ukończył budowę łącznie pięciu tuneli na potrzeby fińskiego metra.

Dodatkowo we wrześniu tego roku spółka została wybrana głównym wykonawcą dwóch tuneli obwodnicy autostradowej w szwedzkim Sztokholmie. Prace rozpoczęły się w październiku, a ich zakończenie zostało przewidziane na grudzień 2015 roku.

Metrostav SA realizuje obecnie szereg projektów budowlanych w krajach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej. Oprócz inwestycji w Finlandii i Islandii, specjaliści Metrostav uczestniczyli m.in. w budowie szpitala klinicznego w Koszycach na Słowacji oraz centrum logistycznego w Mińsku na Białorusi. Firma prowadzi również realizację w Słowacji, Białorusi, Chorwacji, Turcji i Rosji. Spółka zamierza też wejść na inne europejskie rynki. Firma rozważa udział w przetargach na projekty budowlane w Niemczech, Serbii i Chorwacji.

 

Realizacje Metrostav w Polsce:

  • przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 780 w mieście Chełmek (woj. małopolskie) – inwestycję ukończono w czerwcu 2013 roku;
  • modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów w ramach projektu: „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”;
  • kontynuacja projektowania i przebudowy drogi S8 odcinek Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska w Warszawie wraz z przebudową mostu Grota-Roweckiego.