MEDIACAP: dynamiczny wzrost dzięki synergii i korzyściom skali

­MEDIACAP SA, polska niezależna spółka z branży marketingowej, po trzech kwartałach 2014 r. zwiększyła skonsolidowane przychody ze sprzedaży do ponad 46 mln zł, EBITDA do 3,1 mln zł a znormalizowany zysk netto  do wysokości prawie 2 milionów zł. Wyniki te potwierdzają słuszność obranego strategicznego kierunku rozwoju spółki, która staje się najbardziej aktywnym konsolidatorem krajowego rynku usług marketingowych.

 

MEDIACAP (tys. zł)

1 stycznia – 30 września 2014

1 stycznia – 30 września 2013

Zmiana

Przychody

46 013,4

21 850,8

110,6%

EBIT

2 899,9

1 763,4

64,4%

EBITDA

3 106,2

1 838,6

68,9%

odpis wartości firmy

-746,8

-71,8

940,3%

Zysk netto znormalizowany

1 964,7

1 433,4

37,1%

 

 

„Wyniki odzwierciedlają efekty synergii, które udało nam się osiągnąć, przejmując trzy kluczowe dla naszego biznesu podmioty i integrując je w ramach Grupy. Należy zaznaczyć, że wpływ na prezentację tegorocznych wyników mają odpisy wartości przejmowanych firm, dlatego pokazujemy wynik znormalizowany, który tych odpisów nie uwzględnia. Po przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), co jest związane z planami wejścia spółki na GPW, nie będzie odpisów amortyzacyjnych wartości firmy przejętych podmiotów, które zostaną zastąpione testami na utratę wartości przejętych podmiotów.” – komentuje Edyta Gurazdowska, dyrektor finansowy, członek Zarządu MEDIACAP.

”MEDIACAP wciąż dynamicznie rośnie, co potwierdza fakt znalezienia się w gronie przedsiębiorstw nominowanych do tytułu Gazele Biznesu 2014. Koncentrujemy się na wzroście rentowności EBIDTA i netto. Sukcesywnie zwiększamy udziały rynkowe w trzech segmentach: reklamy, data i digital. Dzięki nowym usługom pozyskujemy organiczne źródła wzrostu, jak również negocjujemy nowe przejęcia, nie tylko pod kątem przychodów, ale korzyści skali. Poszerzamy ofertę naszej głównej jednostki EM LAB o usługi z zakresu marketingu zintegrowanego (obok usług eventowych), powołaliśmy komórkę dedykowaną zamówieniom publicznym, chcąc zwiększyć udział długofalowych zleceń w jej przychodach, co pomoże zmniejszyć ich wahania. Spodziewamy się, że dobry – jak co roku – czwarty kwartał, pozwoli nam na osiągnięcie blisko 70 mln zł prognozowanych na 2014 przychodów. Wierzymy, że przejście na rynek regulowany, nad którym intensywnie pracujemy, zapewni jeszcze mocniejszy wzrost wartości spółki i korzyści dla naszych akcjonariuszy.” – mówi Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.