Lokaty: banki czekają na ruch RPP  06.08.2014 r.

Fot. Źródło: Open Finance, stan na 5 sierpnia 2014 r.

Spadek odsetek od długoterminowych depozytów wskazuje, że coraz więcej banków liczy się z możliwością obniżki stóp procentowych. Lecz muszą brać one pod uwagę także słabnącą wśród klientów popularność lokat.

Przeciętne oprocentowanie trzy-, sześcio- i dwunastomiesięcznych lokat zrównało się i wynosi aktualnie 2,6 proc. w skali roku. Z tą jednak różnicą, że w przypadku depozytów kwartalnych i półrocznych oznacza to wzrost odpowiednio o 0,06 i 0,04 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca, zaś w przypadku lokat rocznych średnia stawka zmniejszyła się o 0,07 pkt proc. Spadało także średnie oprocentowanie depozytów dwuletnich, które stopniało o 0,06 pkt proc. do 3,07 proc. w skali roku. Jednoczesny wzrost odsetek od krótko- i średnioterminowych lokat oraz spadek oprocentowania lokat długoterminowych wskazują, że coraz więcej banków oczekuje obniżenia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Najbliższa ku temu okazja będzie dopiero 3 września.
W przygotowanym przez Open Finance rankingu czołówka lokat jednomiesięcznych pozostała bez zmian w stosunku stanu z początku lipca. Za depozyt na 5 tys. zł wciąż najwięcej płaci BNP Paribas, który oferuje 3 proc. w skali roku. Na dwóch kolejnych miejscach znalazły się natomiast Meritum Bank i BIZ Bank z lokatami odpowiednio na 2,7 i 2,5 proc. Bez większych zmian pozostała także kolejność na podium w przypadku depozytów kwartalnych, lecz zwycięska oferta Idea Banku daje zarobić mniej niż przed miesiącem. Bank obniżył jej oprocentowanie z 5 proc. w skali roku do 4,75 proc. Pozostałych parametrów oferty nie zmieniono, co znaczy, że jest to depozyt wyłącznie dla nowych klientów, a trafić może na niego maksymalnie 10 tys. zł. Taki sam próg ustalono w przypadku lokaty w Banku Millennium, która dostępna jest wyłącznie poprzez urządzenia mobilne. Posiadaczom Konta 360° bank zapłaci 4,5 proc., a właściciele pozostały ch rachunków mogą liczyć na 4 proc. Po 4 proc. w skali roku na depozytach trzymiesięcznych zarobić można także w BGŻOptima oraz Raiffeisen Polbanku. Oferta tego pierwszego skierowana jest do nowych klientów, którzy ulokują maksymalnie 20 tys. zł. W Raiffeisen Polbanku zdeponować można o połowę mniej, a lokata założona może być wyłącznie przez klientów korzystających z bankowości mobilnej.

Najwyższe stawki depozytów 1- i 3-miesięcznych dla salda 5 tys. PLN

Lokata 1 M na 5 tys. zł

BNP Paribas

3,00%

Meritum Bank

2,70%

BIZ Bank

2,50%

Eurobank

2,40%

BOŚ

2,30%

Plus Bank

2,30%

VW Bank direct

2,30%

Lokata 3 M na 5 tys. zł

Idea Bank

4,75%

Millennium

4,50%

BGŻ Optima

4,00%

Raiffeisen Polbank

4,00%

neoBANK

3,90%

Źródło: Open Finance, stan na 5 sierpnia 2014 r.

Podobnie jak miesiąc wcześniej w porównanie lokat półrocznych wygrywa BIZ Bank, ale tym razem płaci on 3,7 proc. w skali roku, tj. o 0,2 pkt proc. mniej. Na kolejnych miejscach uplasowały się Meritum Bank i Plus Bank, które oferują odpowiednio 3,6 oraz 3,55 proc. Ze stawką 3,75 proc. BIZ Bank wygrywa także ranking depozytów rocznych. Znalazł się on na pierwszym miejscu po tym, jak oprocentowanie lokat ścięły Idea Bank i Meritum Banku. Ten drugi płaci obecnie 3,7 proc. (0,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem), co plasuje go na drugim miejscu. Trzecie miejsce przypadło Plus Bankowi za lokatę na 3,6 proc. W przeciwieństwie do wymienionego wcześniej depozytu półrocznego, tym razem jest to oferta skierowana wyłącznie do użytkowników aplikacji bankowości mobilnej. Czołówka lokat dwuletnich nie uległa zmianie. Najwięcej zarobić można więc w BIZ Banku, który oferuje 4,05 proc. w skali roku. Niewiele mniej, bo 4 proc., wyciągnąć mo żna z Santander Consumer Banku, natomiast trzeci w kolejności Alior Bank płaci już zauważalnie mniej – 3,7 proc. w skali roku.

Najwyższe stawki depozytów 6-, 12- i 24-miesięcznych dla salda 5 tys. PLN

Lokata 6 M na 5 tys. zł

BIZ Bank

3,70%

Meritum Bank

3,60%

Plus Bank

3,55%

BOŚ

3,50%

mBank

3,50%

Lokata 12 M na 5 tys. zł

BIZ Bank

3,75%

Meritum Bank

3,70%

Plus Bank

3,60%

neoBANK

3,30%

Toyota Bank

3,25%

Lokata 24 M na 5 tys. zł

BIZ Bank

4,05%

Santander Consumer Bank

4,00%

Alior Bank

3,70%

Meritum Bank

3,69% z

Plus Bank

3,60%

z – oproc. zmienne, źródło: Open Finance, stan na 5 sierpnia 2014 r.

Choć dokonane gdzieniegdzie cięcia odsetek jasno wskazują, że banki coraz poważniej biorą pod uwagę scenariusz obniżenia przez RPP stóp procentowych, to nie mogą one zbyt gwałtownie zmniejszać zysków z lokat. Już teraz bowiem widać, że klienci z miesiąca na miesiąc coraz mniej chętnie wpłacają oszczędności na depozyty terminowe.