„Lider Nowoczesnej Płynoterapii” poszukiwany

Ruszył konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii” realizowany w ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”. Założeniem kampanii, jak i realizowanego w jej ramach Konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Codziennie w Polsce hospitalizowanych jest kilka tysięcy osób, a u większości pacjentów, drogą dożylną podawane są płyny infuzyjne. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 maja.

Płynoterapia jest najczęstszym rodzajem terapii pacjentów szpitalnych, opiera się na podaniu leku bezpośrednio do układu krwionośnego pacjenta. Wszystkie czynności wiążące się z podaniem leku dożylnie, wymagają jak największej ostrożności i zachowania bezpieczeństwa w celu uniknięcia zanieczyszczenia leku lub przeniesienia drobnoustrojów do organizmu pacjenta. Dlatego tak ważną rolę odgrywa podnoszenie bezpieczeństwa terapii w tym zakresie.

„W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele się zmieniło w podejściu do płynoterapii. Budowa opakowań stosowanych w latach 70 nie zapewniała odpowiedniego bezpieczeństwa osobom podającym lek, ani bezpieczeństwa terapii pacjentom, którzy go otrzymywali. Postęp technologiczny w obszarze płynoterapii, który został osiągnięty w przeciągu ostatnich 10 lat sprawił, że leczenie osób hospitalizowanych jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek” – mówi dr n. med. Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Organizowany konkurs ma na celu wyłonienie placówek i samorządów, które dbają o bezpieczeństwo płynoterapii na oddziałach szpitalnych. Warunkiem udziału w konkursie „Lider nowoczesnej płynoterapii” jest odpowiedź na pytanie „Co nasz szpital zrobił dla bezpieczeństwa płynoterapii w ciągu ostatnich 10 lat?”. Zainteresowani przedstawiciele szpitali i samorządów zobligowani są do wypełnienia formularza konkursowego znajdującego się na stronie www.zyciewplynie.pl do 31 maja 2017 roku.

Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi w postaci pomp wspierających płynoterapię. Przyznane zostaną również tytuły „Lidera Nowoczesnej Płynoterapii” i „Patrona Nowoczesnych Placówek Medycznych”.

O wyborze najlepszych prac konkursowych zadecyduje Kapituła Konkursowa w składzie: dr n. med. Beata Ochocka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, dr n. med. Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, mgr Małgorzata Sobania, zastępca Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, mgr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz przedstawiciel organizatora konkursu firmy Fresenius Kabi. Wręczenie nagród odbędzie się w 21 czerwca 2017 roku w trakcie uroczystości organizowanej na terenie zakładów produkcyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie kampanii www.zyciewplynie.pl.