Jak kultura organizacji buduje markę pracodawcy?

4. Forum Employer Branding odbędzie się 19.11.2014 r. w Warszawie w Centrum Zielna. W tym roku tematem wiodącym jest kultura organizacji, to co ją kształtuje i jaki jest związek kultury organizacji z budowaniem marki pracodawcy. Wśród zaproszonych prelegentów – praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym, pionierzy budowania marek pracodawców – czołowych firm w Polsce, którzy podzielą się swoją wiedzą i zaprezentują przykłady najlepszych praktyk employer brandingowych. Podsumowaniem Forum będzie debata z udziałem wszystkich prelegentów i uczestników oraz specjalnie zaproszonych gości.
Idea Forum wpisuje się w myśl zarządzania wiedzą, w trend stałego podnoszenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, niesie możliwość poznania ekspertów i praktyków, którzy na co dzień inicjują, nadzorują i przeprowadzają różnorodne kampanie, działania i projekty mające na celu budowanie wizerunku odpowiedzialnego i pożądanego pracodawcy. W trakcie Forum wszyscy uczestnicy wspólnie zastanawiają się jak lepiej zarządzać pracownikami, jak prowadzić prawdziwie efektywną i otwartą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną opartą na dialogu, poznają jakie rozwiązania zastosowały wiodące firmy i organizacje i jakie osiągnęły rezultaty.
Tradycyjnie już punktem wyjścia Forum będzie prezentacja raportu specjalnie przygotowanego przez instytut badawczy MTResearch na temat czy kultura organizacji może być atutem przyciągającym najlepszych pracowników do organizacji. Julita Dąbrowska z Kalitero omówi różne podejścia do kultury organizacji, w zależności od tego czy dana organizacja inicjuje procesu budowania marki pracodawcy czy też ją wzmacnia. Beata Bardoni, ekspertka z firmy Provident zaprezentuje opis procesu wdrażania kodeksu etycznego w firmie, a Agnieszka Janowska i Dorota Strzelec, przedstawicielki wiodącej kancelarii prawnej TGC Corporate Lawyers wyjaśnią jakie wewnętrzne rozwiązania prawne mogą być stosowane przez pracodawcę w stosunku do pracowników.
W dalszej części uczestnicy wysłuchają prelekcji (case studies) przygotowanych przez Tomasza Bławata, prezesa firmy Carlsberg i Norberta Biedrzyckiego, prezesa firmy ABC Data, którzy opowiedzą jakie działania były podejmowane w ich firmach, w jaki sposób kształtowała się unikalna kultura organizacji.
Ważnym elementem Forum będzie debata prowadzona Małgorzatę Zachorowską. Wezmą w niej udział: Beata Bukowska z Inwenty, Monika Chajdacka z ABC Data, Urszula Borzyn z ThinkTanka, Mirosław Godlewski oraz Zenon Małkowski, prezes firmy Małkowski-Martech SA.
Będzie to okazja nie tylko do wymiany opinii, ale również do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Organizatorami tegorocznego Forum są firmy: Kalitero PR oraz Zachorowska&Partners. Sponsorem wydarzenia jest firma Provident SA. Udział w Forum jest płatny. Więcej na www.forumemployerbranding.pl