Kosmiczne rozwiązanie na przyziemne problemy z internetem

Kolejna „biała plama” znika z internetowej mapy Polski!  Dzięki sprawdzonej technologii internetu satelitarnego dostarczonego przez Eutelsat i AVC Polska, mieszkańcy Gminy Gąbin już od czerwca mogą się cieszyć z wysokiej jakości dostępu do szerokopasmowego internetu. Wszystko to dzięki pierwszemu w Polsce projektowi internetu satlitarnego zrealizowanemu przy udziale środków z dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 8.3). Za obsługę i realizację przedsięwzięcia odpowiadają firmy Eutelsat (właściciel marki Tooway), AVC Polska (dystrybutor marki Tooway) oraz Global-Lan (lokalny dostawca internetu).

Gmina Gąbin dostarczyła swoim mieszkańcom 42 zestawy satelitarne wraz ze sprzętem komputerowym dla gospodarstw domowych. Ponadto zorganizowała gruntowne szkolenia, w których uczestniczyło 160 osób z gospodarstw domowych objętych projektem. Uczestnicy zostali podzieleni na odpowiednie grupy, a zakres zajęć obejmował m.in. podstawowe zasady obsługi komputera, informacje na temat korzystania z internetu, informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnoletnich.

Przedstawione zostały także podstawowe informacje nt. zasad legalnego korzystania z zasobów Internetu, omówiono możliwości wykorzystania Internetu do nauki, poszukiwania informacji, pracy, korzystania z usług administracji publicznej, obsługi poczty elektronicznej i programów jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe.

 

Cieszymy się z realizacji pierwszego projektu satelitarnego przy udziale finasowania unijnego. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym mieszkańcy Gminy Gąbin będą mogli korzystać na co dzień z bogatych zasobów internetu. Takie projekty to duża wartość dla lokalnych społeczności. Ta otwartość na innowacyjne technologie kosmiczne może być brana za przykład przez inne gminy. Krótki czas wdrażania projektu to swoista „droga na skróty” mieszkańców do nieograniczonych informacji zgromadzonych w internecie – komentuje Daniel Zadrożny, dyrektor regionalny Eutelsat Broadband.

 

Pomimo popularności internetu oraz wydawało by się łatwości dostępu do tej technologii w XXI wieku w Polsce nadal są obszary gdzie dostęp do sieci jest problematyczny. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom potrzebujących gmin, klientów indywidualnych i biznesowych, AVC Polska oferuje możliwość korzystania ze stacjonarnego internetu wykorzystującego technologię tooway™- mówi Agnieszka Zdunek, Dyrektor Generalny AVC Polska.

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Gąbin” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – einclusion. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.wykluczeniecyfrowe.gabin.pl/