Konstrukcja stalowa białostockiej spalarni na finiszu

Ponad 37 m wysokości ma konstrukcja stalowa zamontowana dotychczas w białostockiej spalarni. Całość robót konstrukcyjnych ma być zakończona na początku listopada.

W czasie trwających od lipca prac Promostal z Czarnej Białostockiej zamontował już blisko 560 ton konstrukcji stalowej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Elementy konstrukcji są wykonane w wytwórni Promostalu, a potem dostarczane na plac budowy. Całość konstrukcji wsporczej na ważyć ok. 600 ton.

– Przedmiotem umowy jest prefabrykacja, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wsporczej wraz z platformami roboczymi pod urządzenia do utylizacji odpadów komunalnych: kocioł, system oczyszczania spalin i odzyskiwania popiołu –– wyjaśnia Patryk Mlonek z Promostalu, kierownik kontraktu podpisanego z generalnym wykonawcą – konsorcjum Budimeksu, CESPA z Hiszpanii i Keppel Seghers z Belgii.

Konstrukcja stalowa pod kocioł zmontowana jest już do wysokości około 37m ponad poziom posadzki. Ostatnim etapem robót będzie montaż platformy na poziomie 38-40m oraz wyposażenie pomostów roboczych w poziomie 20-40m w kraty pomostowe i barierki.

– Newralgicznym etapem robót było zmontowanie konstrukcji wsporczej pod kocioł do poziomu 20 m, na którym znajdują się cztery główne kratownice stanowiące oparcie dla kotła, ważącego 500 ton – opowiada Patryk Mlonek. – Istotne było zachowanie rygorystycznych wymagań dotyczących odchyłek montażowych konstrukcji w celu precyzyjnego dopasowania obydwu konstrukcji – stalowej i kotła.

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych i montażu linii technologicznej do spalania, pod koniec roku wykonywana zostanie obudowa głównego budynku. Jego konstrukcja sięgnie 44 metrów wysokości. Wszystkie prace przy budowie spalarni mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Instalacja ma zacząć działać w 2016 roku.