W konsolidacji siła – polski rynek usług taksówkowych w liczbach

Przejazdy służbowe stanowią coraz większy odsetek ogółu podróży taksówką. Korporacje zrzeszone w ramach ogólnopolskiego systemu Polska Sieć Taxi 19 123 w ostatnim roku odnotowały 5-proc. wzrost zamówień wśród klientów biznesowych. To dobra okazja by podsumować rok działania skonsolidowanej sieci.

Analiza przeprowadzona przez Polską Sieć Taxi stanowi roczną ewaluację efektów wdrożenia systemu. Rozwiązanie zostało wprowadzone przez warszawską korporację Sawa Taxi w kwietniu zeszłego roku. Dziś program skupia 18 korporacji w największych miastach w Polsce, a podróżni za pomocą jednego ogólnopolskiego numeru telefonu mają możliwość bezgotówkowego korzystania z przeszło 5 tys. taksówek w całym kraju. Twórcy systemu Polska Sieć Taxi 19 123 położyli duży nacisk na możliwość zastosowania go w sektorze B2B, poprzez wykorzystanie kart EKK (Elektroniczna Karta Klienta) do płatności bezgotówkowych we wszystkich taksówkach korporacji zrzeszonych w sieci.

Według analizy liczba osób korzystających z usług przewozowych w Polsce stale rośnie. Każdego dnia w całym kraju z taksówek korzysta już około 420 tys. klientów. To o 20 tys. więcej niż w zeszłym roku. Udział przejazdów służbowych w całości zamówień wzrósł o 5 proc. – obecnie klienci biznesowi stanowią już niemal połowę wszystkich pasażerów Polskiej Sieci Taxi 19 123. Pośrednio wzrost zamówień służbowych przełożył się na wyższe wyniki innych badanych kategorii. W ciągu roku o 7 proc. wzrosła liczba cudzoziemców korzystających z taksówek, co może wynikać z faktu wizyt służbowych partnerów biznesowych lub przedstawicieli zagranicznych oddziałów największych polskich firm. Odnotowano również wzrost udziału dziennych przejazdów o 4 proc. w porównaniu z 2013 r. 80 proc. pasażerów korzysta z taksówek w ramach codziennych obowiązków w godzinach roboczych, kursy nocne stanowią już jedynie jedną piątą zleceń.

Głównym powodem, dla którego firmy coraz chętniej korzystają z przejazdów taksówkami, wciąż pozostaje poszukiwanie oszczędności. Ograniczając dodatkowe koszty, rezygnują one z leasingu i wynajmu samochodów. W poznańskiej korporacji partnerskiej Lux Taxi aż 70 proc. pasażerów stanowią klienci biznesowi a 50 proc. płatności jest realizowana poprzez przejazdy bezgotówkowe. Strategia firmy opiera się na obsłudze przejazdów służbowych – kierowców obowiązuje nawet formalny dress-code. W gdańskiej korporacji Super Hallo Taxi obecnie klienci biznesowi stanowią 20 proc. pasażerów, a 30 proc. płatności realizowane jest w formie bezgotówkowej.

W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost liczby przejazdów służbowych. Przyczyniła się do tego między innymi współpraca z Polską Siecią Taxi. Obecnie wzrost kursów bezgotówkowych możemy oszacować na 18–20 proc. – mówi Andrzej Leoniec, prezes Super Hallo Taxi.

W Taxi Mercedes z Torunia zamówienia realizowane przez użytkowników systemu Polska Sieć Taxi spowodowały wzrost tego segmentu o około 10 proc.

Taki wynik po roku działalności sieci pozwala na pozytywne prognozy w kontekście dalszego rozwoju systemu. Z punktu widzenia korporacji partnerskiej daje natomiast nadzieję na umocnienie pozycji na lokalnym rynku – wyjaśnia Sławomir Rutana, prezes Mercedes Taxi.

Robert Borucki z partnerskiej korporacji Mix Taxi Szczecin również zauważa trend wzrostowy.
Od momentu powstania Polskiej Sieci Taxi liczba klientów korzystających z usług taxi powoli wzrasta. Można zauważyć zwiększoną liczbę zamówień wśród firm, korzystających z rozliczenia bezgotówkowego. Większość stanowią klienci biznesowi z Warszawy, tam siedziby mają największe korporacje. Jednak od czerwca zauważamy wzrost klientów Polskiej Sieci Taxi również spoza stolicy, co oznacza aktywizację klientów innych korporacji partnerskich – informuje.
Potencjał wzrostu zamówień biznesowych w korporacjach zrzeszonych w Polskiej Sieci Taxi jest również uzależniony od rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach. Stanisław Lechki, Prezes Związku Przewoźników Osobowych OPOLANIE zwraca uwagę na lokalny aspekt sytuacji.
Klient biznesowy w obsłudze bezgotówkowej jest priorytetem dla naszej korporacji. Jedak ze względu na fakt, że centrale większości dużych firm są zlokalizowane w stolicy, ich filie w Opolu rezygnują z podpisywania umów z lokalnymi korporacjami. Z nadzieją obserwujemy postępy działań związanych z rozbudową Elektrowni Opole. Już zapadła decyzja o budowie dwóch bloków energetycznych. Liczymy na zainteresowanie firm, które zostaną powołane do realizacji tej inwestycji – tłumaczy Stanisław Lechki.
Przyjęta rok temu strategia konsolidacji czołowych korporacji w kraju przynosi wymierne korzyści i pokazuje, że pionierski na polskim rynku projekt udało się zrealizować z pozytywnym rezultatem. Na systemie zyskują zarówno lokalne korporacje zrzeszone w ramach Polskiej Sieci Taxi, jak i sami klienci.
Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim efekt skali. Pomysł wpisał się w potrzeby rynku i szybko zyskał zainteresowanie klientów, szczególnie biznesowych, którym korzystanie z usług konsorcjum przynosi korzyści finansowe i organizacyjne. Korporacjom partnerskim dołączenie do Polskiej Sieci Taxi umożliwiło wprowadzenie w życie rozwiązań dotychczas trudnych do zrealizowania w przypadku samodzielnie działających podmiotów, takich jak system Elektronicznych Kart Klienta, a wkrótce również aplikacja mobilna– wyjaśnia Michał Bartnik, kierownik do spraw rozwoju sieci Polskiej Sieci Taxi.
Połączenie sił w świadczeniu usług daje szansę rozwoju na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, także w obliczu zjawiska nieuczciwej konkurencji. Wszystko wskazuje na to, że kampania informacyjna prowadzona w środkach masowego przekazu stopniowo podnosi świadomość samych pasażerów. Już 85 proc. badanych wskazało, że największe zaufanie budzą w nich duże, renomowane sieci i firmy taksówkowe. Kierowcom oczekującym na postojach bądź w innych rozpoznawalnych miejscach ufa już jedynie 9 proc. pasażerów, o 4 proc. mniej niż w zeszłym roku.
Na terenie większych miast w Polsce, między innymi w Gdańsku, działają również podmioty gospodarcze świadczące usługi przewozu osób z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym. Ponadto, często wprowadzają klientów w błąd, polegający na wywołaniu wrażenia, że przewóz wykonywany jest taksówką. Nielegalne działania stanowią nie tylko naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ale także zagrożenie dla jakości usług taksówkowych, dobrego imienia taksówkarzy, a także bezpieczeństwa konsumentów i dobrego wizerunku miasta – informuje Andrzej Leoniec.
Środowisko taksówkarskie od lat walczy z nieuczciwą konkurencją. Liczymy, że edukacja społeczeństwa i w konsekwencji rosnąca ostrożność pasażerów doprowadzą do stopniowego zaniku pseudo-korporacji – podsumowuje Michał Bartnik.
Statystyki przygotowane zostały na podstawie badań zebranych w 20 największych miastach w Polsce przez Polską Sieć Taxi 19 123 oraz na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ok. tysiąca klientów.
Więcej informacji o systemie Polska Sieć Taxi 19 123, w tym szczegółowe dane na temat korporacji wchodzących w jej skład znajdują się pod adresem: www.polskasiectaxi.pl