Konsekwencje finansowe nieszczęśliwych wypadków i chorób?  To problem tylko dla połowy Polaków

Czego obawiają się Polacy? Na pierwszym miejscu znajdują się choroby lub śmierć najbliższych – niemal 2/3 ankietowanych przez Kantar Public przyznało, że to lęk, który im towarzyszy na co dzień. Co ciekawe, jak pokazuje raport przygotowany na zlecenie Concordii Ubezpieczenia, obawy te dla połowy z nas nie są powiązane z problemami finansowymi. Czy to oznacza, że jesteśmy optymistami?

Wyniki opublikowanego właśnie badania nie pozostawiają wątpliwości – 58 proc. Polaków najbardziej obawia się ciężkiej choroby lub śmierci najbliższych. Jako obawy towarzyszące nam w codziennym życiu, Polacy w badaniu Concordii Ubezpieczenia wskazali również wypadki samochodowe, w wyniku których mogą być poszkodowani również ich najbliżsi (55 proc.), inwalidztwo (54 proc.), kosztowne leczenie lub rehabilitację (53 proc.). Natomiast problemy finansowe wynikające z choroby lub śmierci naszej lub naszych najbliższych znajdują się na końcu listy obaw Polaków. Jedynie co trzeci z nas (36 proc.) obawia się, że nasi najbliżsi popadną w problemy finansowe spowodowane naszą śmiercią. Niestety, nie wynika to z posiadanego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia – ponad połowa z nas nie posiada polis chroniących finansowo w przypadku trudnych sytuacji życiowych.

Okazuje się, że niemal ¾ Polaków (73 proc.) nie jest zainteresowana polisą, która mogłaby zabezpieczyć ich lub ich najbliższych finansowo w razie wystąpienia jednej z sytuacji życiowych, których się obawiamy. Z czego to wynika? Na pewno nie z wrodzonego optymizmu. Ponad 1/3 spośród nas (34 proc.), nigdy o takim ubezpieczeniu nie myślała, więcej niż co piąty z nas uważa, że nie potrzebuje tego rodzaju polisy. W przypadku 34 proc. ankietowanych powodem braku polisy na życie są kwestie finansowe. Czy rzeczywiście tego rodzaju produkty są aż tak niedostępne?

– Jak pokazują wyniki badań, dla dużej grupy Polaków, koszt ubezpieczenia na życie stanowi potencjalną barierę. Taka opinia może jednak wynikać z ich braku świadomości, że tego rodzaju polisy dla jednej osoby to miesięczny koszt porównywalny z abonamentem w sieci komórkowej czy telewizji kablowej. Jednak ewentualne korzyści, które z niej płyną są znacznie większe. Dzięki tego rodzaju produktom możemy liczyć na wsparcie finansowe w przypadku sytuacji, których się obawiamy najbardziej – ciężkiej choroby, śmierci czy inwalidztwa. Kupując polisę kupujemy też sobie poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za rodzinę. Warto mieć także świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe proponują często także promocje i zniżki. – tłumaczy dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Przykładem ubezpieczenia, które chroni nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także w momencie wystąpienia ciężkiej choroby, inwalidztwa, nieszczęśliwego wypadku czy niezdolności do pracy jest Życie Casco, oferowane przez Concordię. Daje możliwość ochrony ubezpieczeniowej przez wiele lat z gwarancją stałej składki przez cały okres obowiązywania umowy. Od 3. kwietnia br. ubezpieczenie to obejmuje także sytuacje zachorowania na 26 chorób: zaczynając od nowotworów, poprzez zawał serca, udar mózgu, przeszczep narządów, ciężkie oparzenie, po operację zastawek serca, czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także możliwość wybrania ograniczonego wariantu ochrony tylko na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy lub łagodny nowotwór mózgu. Co ważne, w przypadku niepowiązanych ze sobą zachorowań w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony ma możliwość otrzymania kilkukrotnej wypłaty przysługujących mu świadczeń. Ochroną ubezpieczeniową mogą także zostać objęci nasi bliscy – w przypadku ich śmierci możemy liczyć na wsparcie finansowe. Cechą wyróżniającą to ubezpieczenie jest brak wyłączenia zdarzeń terrorystycznych w zakresie ochrony życia – szczególnie istotna kwestia we współczesnym świecie. Produkt jest dedykowany osobom w wieku od 16 do 70 lat.

– Śmierć lub ciężka choroba bliskiej osoby często wiąże się nie tylko z dużymi wyzwaniami emocjonalnymi, ale także stwarza problemy związane z rodzinnymi finansami. Warto skorzystać z możliwości, które stwarzają nowoczesne polisy, aby zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. To właśnie jedna z kluczowych możliwości, którą dają indywidualne polisy na życie. Warto dokładnie przyjrzeć się bogatej ofercie tego rodzaju produktów i wybrać ten, który nie tylko pozwala na uzyskanie świadczenia w przypadku śmierci, ale także może nas wspierać finansowo w momencie ciężkich chorób czy innych trudnych sytuacji w życiu – podsumowuje dr Filip Przydróżny.