Komitet Podatkowy Pracodawców RP

Komitet Podatkowy Pracodawców RP informuje, że istnieje możliwość przesyłania uwag na temat projektu założeń zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych.

Proponowane regulacje mają na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów do regulacji określonych w innych ustawach (np. zmiany dostosowujące przepisy akcyzowe do regulacji w zakresie faktur wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług).

Dokument oraz formularz do przesyłania uwag znajdują się na stronie Komitetu Podatkowego Pracodawców RP pod adresem:

http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz-niktorych-innych-ustaw.