Komentarz PLN: Złoty stabilny, RPP w kalendarzu

Środowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty po wczorajszym lekkim spadku wyceny. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2089 PLN za euro, 3,2073 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4866 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,14% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na polskich aktywach przyniosło ograniczoną zmienność i aktywność uczestników obrotu. Lekki spadek wyceny PLN przypisać należy podbiciu kwotowań dolara na szerokim rynku. Na rynku długu natomiast obserwowaliśmy nieznaczny spadek wyceny długu (wzrost rentowności) w ślad za rynkami bazowymi. Przy względnym ustabilizowaniu nastrojów wokół kryzysu na Ukrainie uwaga inwestorów przesunięta została w kierunku posiedzeń banków centralnych (RPP oraz EBC). Należy jednak mieć świadomość, iż temat konfliktu na linii Ukraina-Rosja może równie szybko powrócić wraz z wprowadzeniem kolejnych sankcji Zachodu oraz potencjalnej odpowiedzi ze strony Rosji. Niemniej w szerszym kontekście obserwujemy obecnie próbę stabilizacji na PLN w oczekiwaniu na sygnały z RPP.

Decyzję o stopach procentowych poznamy tradycyjnie po godz. 12:00, gdzie zdecydowana większość rynku oczekuje utrzymania stóp na poziomie 2,5% (pojedyncze głosy o obniżce o 25pb.). To czego możemy się spodziewać to fakt nakreślenia gołębiego stanowiska podczas konferencji po posiedzeniu (16:00). Prawdopodobnie członkowie RPP zasygnalizują możliwość cięć w trakcie kolejnych posiedzeń – co będzie potwierdzeniem rynkowych założeń o ok. 50pb. obniżkach do końca roku.

Z rynkowego punktu widzenia układ techniczny nie uległ większej zmianie – w dalszym ciągu znajdujemy się w trendach wzrostowych na parach X-PLN. Pozytywnym sygnałem jest jednak fakt, iż na EUR/PLN oraz CHF/PLN znajdujemy się w ok. 2-3 groszowej odległości od niedawnych szczytów. Z drugiej jednak strony w dalszym ciągu widoczna jest presją na spadki wyceny PLN wobec USD. Prawdopodobnie dzisiejsze posiedzenie RPP będzie miało raczej ograniczony wpływ na PLN (w przypadku utrzymania stóp) przez co na mocniejsze impulsy przyjdzie nam poczekać dopiero do jutrzejszej decyzji ze strony EBC.

Konrad Ryczko

Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.