Kobiety stawiają na rozwój, mężczyźni na pieniądze

Portal Praca.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę dotyczącą zmiany pracy z wyższego stanowiska na niższe. Wyniki wskazują, że zarówno kobiety jak i mężczyźni nie mieliby problemu z podjęciem pracy na niższym, niż obecnie zajmowane, stanowisku.

78% Pań podjęłaby pracę na niższym stanowisku, wśród Panów chętnych było nieco mniej, bo 72%. Jako główny powód Panie wskazały chęć rozwoju w innym obszarze zawodowym, a Panowie możliwość otrzymania podobnego lub wyższego wynagrodzenia.

Osoby młode są mniej chętne do zmiany: w przedziale wiekowym 18-26 lat 52% nie objęłoby niższego stanowiska. W grupie 27-35 latków już 71% ankietowanych rozważyłoby rezygnację z wyższego stanowiska. Największy odsetek procentowy zdecydowanych, bo aż 96% pojawiło się w grupie wiekowej 36-45 lat. Najmniej chętni do zmiany okazali się studenci – 75% nie zdecydowałoby się na ten krok.

Większość, bo aż 64% ankietowanych z przedziału wiekowego 27-35 i 54% z przedziału 36-45 zmieniłaby stanowisko ze względu na chęć rozwoju w innym obszarze zawodowym. Dla ankietowanych z przedziału wiekowego 46-55 najważniejszym powodem takiej zmiany byłaby możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia.

Ankietowani z większym doświadczeniem zawodowym (w przedziale 7-10 lat) chętniej zmieniliby stanowisko z wyższego na niższe, z kolei ci z niewielkim doświadczeniem (1-3 lata) nie zmieniliby pracy lub nie wiedzą czy podjęliby się takiej zmiany. Dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym (powyżej 10 lat) zarówno wyższe wynagrodzenie jak możliwość rozwoju w innym obszarze zawodowym byłyby wystarczającym powodem do zmiany stanowiska na niższe.

Wyniki ankiety portalu Praca.pl pokazują, że nawet właściciele firm i prezesi zdecydowaliby się na objęcie niższego stanowiska w momencie, w którym odczuliby potrzebę zmiany w życiu zawodowym. Również prawie 85% kadry zarządzającej zadeklarowało, że zmiana stanowiska pracy na niższe byłaby możliwa, jednak jako główny powód wskazują względy materialne. Natomiast dla specjalistów i pracowników szeregowych główną przesłanką okazuje się chęć rozwoju w innym obszarze zawodowym.

Podobnie deklarowali mieszkańcy dużych miast – dla nich chęć rozwoju w innym obszarze zawodowym byłaby wystarczającym powodem do zmiany stanowiska na niższe. Ankietowani z mniejszych miast zdecydowaliby się na taki krok pod warunkiem możliwości poprawy swojej sytuacji materialnej.

Badania portalu Praca.pl pokazują, że mieszkańcy większych miast są bardziej otwarci na zmiany. Nie postrzegają przejścia z wyższego stanowiska na niższe jako degradacji zawodowej, a bardziej jako możliwość rozwoju. Otwarte są przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem zawodowym, które w pewnym stopniu znają rynek pracy i zagrożenia zawodowe związane z wysokimi stanowiskami. Poszukują oni nowych możliwości i ścieżek dynamizacji kariery, która stała się przewidywalna i nie daje już możliwości pięcia się w górę po drabinie zawodowej. Coraz ważniejsze są też dla nich względy rodzinne oraz rozwój osobisty, na które często brakuje czasu. Są więc skłonne zwolnić tempo. Brak zainteresowania zmianą stanowiska na niższe w grupie studentów lub osób z doświadczeniem poniżej 3 lat, może wynikać z postrzegania wyższych stanowisk jako bardziej prestiżowych oraz chęci i potrzeby ciągłego rozwoju.