Kobieta pracująca zaangażowania się nie boi!

Statystycznie najbardziej zaangażowanymi pracownikami w firmie są kobiety. 68% z nich zawsze lub prawie zawsze angażuje się w wykonywane zadania, co jeszcze ważniejsze, to właśnie płeć piękna jest najmniej znudzona swoją pracą – takie wnioski płyną z badania „Czy Polacy ziewają w pracy?”.

Analiza „Czy Polacy ziewają w pracy?” przeprowadzona przez Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services potwierdza, że mimo, iż pracujemy naprawdę dużo – średnio 8 godzin i 44 minuty dziennie, a 15% pracowników nawet powyżej 11 godzin na dobę, to 88% z nas deklaruje zaangażowanie w swoją pracę przez większość lub cały dzień. Kto pracuje najlepiej?

Najbardziej zaangażowane

Eksperci są zgodni: kobiety są w pracy efektywne, ambitne, pracowite i chętniej podejmują się dodatkowych zadań. Potwierdzają to wyniki badania Sodexo– najbardziej zaangażowana w swoją pracę jest właśnie płeć piękna – 68% spośród ankietowanych kobiet powiedziało, że zawsze lub prawie zawsze angażuje się w swoją pracę. Takiej samej odpowiedzi udzieliło tylko 57% mężczyzn. Najbardziej zaangażowane kobiety mają według badania powyżej 45 lat, są zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i zazwyczaj pracują w branży usługowej.

73% ankietowanych kobiet stwierdziło, że nie są znudzone wykonywaną przez siebie pracą przez większość lub cały dzień. Badanie pokazało także, że najmniej znużone swoimi obowiązkami są młode panie, w wieku od 18 do 34 lat. 75% z nich deklaruje, iż realizowane przez nie zadania nie są nużące.

– Wyniki badania „Czy Polacy ziewają w pracy?” wskazują na to, że kobiety są pracownikami z ogromnym potencjałem i dużą chęcią do wykonywania efektywnej pracy. Przełożony, który nie ma świadomości konieczności kształtowania ich drogi zawodowej, rozwoju talentów, a także nieustannego utrzymywania wysokiego poziomu motywacji, może jednak stracić każdego, nawet najbardziej lojalnego członka zespołu. Dlatego wyzwaniem i zadaniem pracodawcy jest pielęgnowanie tego zapału i stała motywacja, która prowadzi do wzrostu i utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania, a także budowania lojalności wśród zatrudnionych  – mówi Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.
Kobieta pracująca zaangażowania się nie boi, a powierzone zadania wykonuje efektywnie i nie czuje się znudzona nawet po długim dniu pracy. Ważne, aby pracodawca dostrzegł i potrafił pielęgnować, a także w odpowiedni sposób wykorzystywać ten potencjał, aby budować efektywne i zaangażowane zespoły pracowników, a co za tym idzie realizować cele biznesowe przynoszące zysk firmie.