To już ostatni dzwonek na złożenie deklaracji pozostania w OFE

Na złożenie deklaracji o chęci pozostania w OFE został czas już tylko do najbliższego czwartku, czyli do 31 lipca. Im bliższy jest ten termin, tym tempo składania deklaracji rośnie. Jeśli się utrzyma, to liczba osób, które pozostaną wierne kapitałowemu filarowi systemu emerytalnego, powinna przekroczyć jeden milion.

Do 21 lipca deklaracje o chęci pozostania w OFE złożyło ponad 760 tys. osób, a to oznacza, że w ciągu trzech pierwszych tygodni lipca do ZUS-u trafiło tylko dokumentów, ile wcześniej w ciągu trzech miesięcy (można je było wysyłać od początku kwietnia). W ostatnich dniach lipca do ZUS wpływa po kilkadziesiąt dokumentów dziennie. Tak czy inaczej, wygląda na to, że na pozostanie przy OFE zdecyduje się nie więcej niż co dziesiąta osoba z rzeszy ok. 14 mln członków funduszy, którzy takie oświadczenie mogą złożyć, tzn. mają do osiągnięcia wieku emerytalnego jeszcze ponad 10 lat. To dużo, dużo mniej, niż spodziewali się nawet rządowi eksperci, którzy oczekiwali, że przy OFE pozostanie 20-30 proc. obecny ch, nie mówiąc już o niezależnych, którzy niekiedy wspominali nawet o 50 proc.

Ponieważ okres jest urlopowy, a czasu na złożenie deklaracji zostało naprawdę bardzo mało, wszystkim zainteresowanym przypominamy po raz ostatni, jak to zrobić, żeby było szybko i skutecznie.

Każdy, kto chce, aby część jego składki emerytalnej nadal była kierowana do OFE, ma czas do końca lipca na to, żeby poinformować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić pisemnie (osobiście lub listownie) lub przez internet (na Platformie Usług Elektronicznych – PUE). Pisemnie formalności dopełnia się poprzez wypełnienie krótkiego – w formie papierowej dwustronicowego – oświadczenia. W postaci papierowej formularze są dostępne w placówkach ZUS, ale można też pobrać je stąd, samemu wydrukować i wypełnić odręcznie lub skorzystać z formularza elektronicznego, dzięki któremu można oświadczenie wypełnić na monitorze komputera, a następnie od razu je wydrukować. W całości przez internet sprawę mogą zaō atwić tylko osoby posiadające konto na platformie PUE lub profil ePUAP. W PUE konto założyć może sobie każdy, ale w tym celu i tak potrzebna jest wizyta w urzędzie w celu weryfikacji tożsamości, chyba że jest się posiadaczem podpisu elektronicznego, bo wówczas proces założenia profilu odbywa się w całości drogą elektroniczną.

Wypełnienie oświadczenia o chęci dalszego przekazywania części składki emerytalne do OFE powinno zająć maksymalnie dwie, trzy minuty. W części pierwszej oświadczenia należy podać dane indentyfikacyjne, czyli imiona, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. W części drugiej wpisujemy dane adresowe, przy czym należy zwrócić uwagę, że nie tyle chodzi o adres zamieszkania czy zameldowania, co po prostu o adres do korespondencji, który ostatecznie może być inny niż te dwa wymienione. Potrzebny będzie jeszcze tylko numer urzędu pocztowego, z którego usług korzystamy. Jeżeli go nie znamy, to łatwo można to sprawdzić pod tym adresem http://placowki.poczta-polska.pl/.

Na drugiej stronie deklaracji jest jeszcze tylko miejsce, w którym należy podać nazwę otwartego funduszu emerytalnego, przy czym, jeśli pozostawi się je puste, to składka będzie kierowana do tego, którego członkiem jesteśmy. Jeśli podamy nazwę innego OFE, to ZUS poinformuje o tym ten fundusz, a ponieważ umowy z OFE można zawierać wyłącznie korespondencyjnie, to zapewne szybko się on z nami skontaktuje w celu zawarcia umowy. Jeśli jej jednak nie podpiszemy, to ZUS będzie przekazywał składki do dotychczasowego funduszu. Jeśli więc nie planujemy zmiany funduszu, najlepiej nic nie wpisywać w tę rubrykę.

Ostatnią czynnością jest oczywiście złożenie własnoręcznego podpisu. Pozostaje zaadresowanie i wysłanie listu (adresy placówek ZUS) lub osobiste udanie się do urzędu, przy czym nie we wszystkich trzeba koniecznie zjawić się w godzinach pracy, bo w wielu oddziałach i inspektoratach są wystawione tzw. urzędomaty, z których można skorzystać przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Pamiętajmy, że termin do końca lipca nie jest ostateczny. Jeśli okaże się, ktoś chciał, aby nadal część jego składki była inwestowana w OFE, ale z jakichś powodów nie złożył oświadczenia, kolejną na to szansę będzie miał za dwa lata, czyli w 2016 roku, w terminie od początku kwietnia do końca lipca. Kolejne tzw. okienka transferowe będą otwierane co cztery lata, czyli następne będzie w 2020 roku, kolejne w 2024, potem w 2028, itd.