InPost partnerem konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014”

Fot. InPost

„Rynek usług pocztowych w Polsce” to doroczne spotkanie poświęcone branżom: pocztowej, kurierskiej, kolporterskiej i dystrybucyjnej. Najważniejsza krajowa konferencja poświęcona tym sektorom odbędzie się po raz kolejny przy partnerskim udziale InPost, największego niezależnego operatora pocztowo-kurierskiego funkcjonującego na rynku polskim. Nad 10. edycją konferencji, która będzie miała miejsce 17. września 2014, honorowy patronat objęła Magdalena Gaj – prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie panelu oraz lista zagadnień, jakie poruszyli prelegenci, zostaną udostępnione w raporcie Rynku Usług Pocztowych, wydawanym tradycyjnie po zakończeniu konferencji.

W gronie prelegentów konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce 2014” znalazł się m.in. Janusz Jank, dyrektor ds. strategicznych relacji biznesowych Grupy Integer.pl. Spółka InPost należy do stałych partnerów wydarzenia, które każdego roku gromadzi przedstawicieli kluczowych podmiotów branżowych – przede wszystkim z sektora pocztowego i kurierskiego. Przy okazji poprzedniej edycji konferencji udział wzięło aż 130 uczestników z 46 przedsiębiorstw i instytucji.

„Rynek pocztowo-kurierski w Polsce i na świecie ulega dynamicznym zmianom – rośnie znaczenie branży e-commerce, odnotowuje się coraz mniejszy odsetek listów wysyłanych drogą tradycyjną. Firmy funkcjonujące w sektorze muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami, co stwarza potrzebę organizowania specjalistycznych paneli. Są one efektywną platformą wymiany informacji i spostrzeżeń, a także zdecydowanie ułatwiają podejmowanie konkretnych decyzji w aktualnym środowisku biznesowym. Konferencja „Rynek usług pocztowych w Polsce” to stały punkt w naszym kalendarzu, ponieważ nie tylko stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania naszego stanowiska dotyczącego bieżących problemów sektora, w którym działamy, ale również daje możliwość przedstawienia własnych innowacyjnych rozwiązań, które z powodzeniem wdrażamy na rynku polskim i światowym” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.