Innowacyjne technologie komunikacyjne

Innowacyjne technologie komunikacyjne stanowią jeden z istotniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej firm w szybko zmieniającym się świecie. Dzieje się tak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dostosowanym do modelu biznesowego, skierowanym na ułatwienie dostępu do świadczonych usług i oferowanych produktów. Stają się one częścią naszej rzeczywistości.

Obok dynamicznie rozwijających się społeczności świata wirtualnego, które uaktywniają się w naszym życiu, również zastosowania innowacyjnych technologii w sferze biznesowej stanowią jeden z ważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Głównym wyzwaniem w szybko zmieniającym się świecie technologii jest nowatorski pomysł i jego realizacja w dostosowanym do rynku modelu biznesowym.

Rozwój branży informatycznej i technologii związanych z komunikacją przyniósł ważne zmiany. Firmy specjalizujące się w organizacji targów, szkoleń konferencji i innych usług zdają sobie sprawę, że muszą iść z duchem czasu i tworzyć nowe możliwości dla swoich klientów.

Jedną z koncepcji rozwoju są systemy wizualizacji i komunikacji online, których celem jest zwiększenie informatyzacji struktur operacyjnych klientów i wydajności pracy w działaniach biznesowych, w celu poszerzenia dostępu do oferowanych usług i produktów, obniżenia kosztów i wzrostu atrakcyjności podmiotu na rynku. Inicjowanie kontaktów na odległość, w czasie rzeczywistym, przyciąga więcej potencjalnych klientów do korzystania z usług, a transmisje wydarzeń przez Internet nadają im zasięg globalny.

Targi

Idea interaktywnej, polskiej platformy Web City narodziła się z potrzeby jednego z organizatorów tradycyjnych targów. Każdy właściciel infrastruktury, obiektów i przestrzeni targowej, zainteresowany jest uczestnictwem jak największej liczby zwiedzających i wykorzystaniem powierzchni przez wystawców. W celu pozyskania wystawców organizatorzy, przy pomocy platformy, mogą zaproponować poszerzenie zasięgu funkcjonowania poza fizyczne obiekty terenów targowych. Poprzez animowany interfejs odwzorowujący realne obiekty i pomieszczenia, system umożliwia poszerzenie wydarzeń o przestrzeń internetową, w czasie rzeczywistym.

Platforma buduje wartość dodaną w postaci zwiększenia zakresu oddziaływania wydarzenia. Stanowi przez to uniwersalne narzędzie do poszerzania zasięgu dowolnych działań oraz udostępniania różnym podmiotom (firmom lub instytucjom) atrakcyjnego w formie, bezpośredniego kontaktu zewnętrznego oraz usprawnienia wewnętrznych kontaktów bezpośrednich, poprzez nowatorski system wideo-konferencyjny.

Struktura platformy Web City podzielona jest na klika podstawowych, umownych przestrzeni, takich jak np.: „Recepcja”, „Kawiarenka internetowa”, „Sale konferencyjne”, „Plan obiektu” lub „Hala wystawiennicza” (w przypadku organizatora targów). Animowane przejścia z jednych przestrzeni do innych oraz odwzorowanie graficzne, uatrakcyjniają i ułatwiają poruszanie się po przedstawionej w ten sposób strukturze organizacji, sprawiając wrażenie faktycznej obecności w obiekcie.

Przykładowo – w ramach „Recepcji” mamy do dyspozycji zestaw funkcjonalności zawierających m.in.: ekrany TV, na których możemy prezentować materiały filmowe oraz banery informacyjne lub reklamowe, z odnośnikami. Można także udostępnić materiały w postaci plików. Każda przestrzeń platformy, pokój, gabinet, czy stoisko odwzorowane z rzeczywistości, posiada własny system informacji oraz komunikacji (czat, wideo-czat, wideo-konferencje i transmisje).

Szkolenia

Platforma nie ogranicza się jedynie do zastosowań targowych. Wykorzystana może zostać również do prowadzenia szkoleń, konferencji, wykładów, czy konsultacji – zarówno jako poszerzenie rzeczywistych działań, jak i w pełni wirtualna inicjatywa. Uczestniczyć w nich może od kilku do kilkuset osób. W tym zakresie istotną przestrzeń stanowią sale konferencyjne (aula oraz 4 pozostałe sale), w których upoważnieni użytkownicy, tzw. moderatorzy, mogą uruchamiać i przeprowadzać wideo-transmisje internetowe lub wideo-konferencje. Wszystkie wyposażone są w białą tablicę odczytującą prezentacje multimedialne, pliki excel, word, pdf i inne. Dostępna jest również opcja nagrania prowadzonego szkolenia. To, co wyróżnia zastosowany system wideo-transmisyjny, to możliwość przyporządkowania i prowadzenia transmisji z kamer IP umieszczonych na salach konferencyjnych lub kamer podłączonych do komputera moderatora. System wideo-konferencyjny umożliwia także, w czasie rzeczywistym, dołączenie w roli prezentującego innego użytkownika lub użytkowników i prowadzenie debat wielostronnych. Moderator i osoby dołączone są widoczne dla pozostałych internautów oglądających transmisję. Natomiast niezależny system wyboru źródła wideo i dźwięku umożliwia prowadzenie transmisji np. z rzeczywistej sali konferencyjnej, korzystającej z systemu nagłośnieniowego, a także zapewnienie tłumaczenia symultanicznego. Organizator wydarzenia lub firma może również (w ramach promocji) w przestrzeni „Recepcji” udostępnić odwiedzającym podgląd z kamer IP.

W Polsce Web City jest pierwszym tak zaawansowanym systemem wizualizacyjno-komunikacyjnym. Można go jedynie porównać do podobnych w zamyśle systemów zagranicznych.