Innowacyjne rozwiązanie Inner Voice  – akcja edukacyjna Sanofi w trosce o zdrowie wątroby

Warszawa, 9 sierpnia 2021 – W dniach 11-13 sierpnia na terenie Dworca Centralnego PKP w Warszawie będzie miała miejsce niestandardowa akcja, wspierająca kampanię „Wątroba się sprawdza”, inicjowana przez firmę Sanofi. Skierowana bezpośrednio do konsumentów aktywacja, ma na celu edukację o roli wątroby w organizmie oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Akcja realizowana będzie z wykorzystaniem –  po raz pierwszy w Polsce, innowacyjnego rozwiązania technologicznego Inner Voice.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest aktualnie jednym z poważniejszych wyzwań medycznych. Uznawana jest za globalną epidemię[1] i może dotyczyć nawet 9 mln Polaków[2]. Zbyt późne rozpoznanie i brak leczenia, mogą powodować progresję do bardziej zaawansowanych stadiów choroby, prowadząc u części pacjentów do rozwoju włóknienia, marskości lub raka wątrobowokomórkowego[3].

Niestety, tylko mniej niż połowa Polaków zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia, co dobitnie pokazują wyniki II edycji przeprowadzonego na zlecenie Sanofi badania IPSOS[4]. Celem akcji jest edukacja na temat NAFLD, uświadomienie istnienia takiej choroby oraz zachęcenie do działań profilaktycznych, dzięki czemu zapobiec można jej progresji.

Warszawiacy będą mieli okazję usłyszeć wewnętrzy głos swojej wątroby na terenie Dworca Centralnego.
W realizacji wykorzystany zostanie kierunkowy głośnik Inner Voice, który umożliwia usłyszenie dźwięków, niesłyszalnych dla innych osób, nawet stojących obok. Zastosowanie specjalnego głośnika, algorytmów przetwarzania dźwięków i nowoczesnej metody rozpoznawania gestów, umożliwia stworzenie technologii, dzięki której ma się wrażenie jakby przemawiał do nas wewnętrzy głos. Wystarczy stanąć w określonym miejscu, wyznaczonym przez naklejkę z wizerunkiem wątroby.

 

[1] Czarnecka K. i in. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – od prostego stłuszczenia do transplantacji wątroby. Hepatologia 2018; 74-75;

[2] Hartleb M., https://www.termedia.pl/nafld/Prof-Marek-Hartleb-Stluszczenie-watroby-wystepuje-u-20-25-proc-Polakow,31922.html,  data wejścia 26.02.2021.

[3] Gundermann KJ et al. Activity of essential phospholipids (EPL) from soybean in liver diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643–59.

[4] Analizy przygotowane na podstawie wyników raport z badania metodą CAPI realizowanego przez Ipsos Sp. z o. o : “Polacy, a niealkoholowe stłuszczenie wątroby”. Reprezentatywna próba Polaków w wieku 15+; N=1006. Realizacja 14 -18.01.2021. Dane w posiadaniu firmy.