GRUPA VISTAL – NOWE KONTRAKTY W NORWEGII  O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI BLISKO 17 MLN ZŁ

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, na początku marca 2015 r. podpisał 2 umowy: na produkcję mostu kolejowego przez rzekę Stjørdalselva w rejonie Trondheim w Norwegii oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowej kładki pieszo-rowerowej w mieście Bergen w Norwegii, łączącej dwa brzegi rzeki Damsgårdssundet. Łączna wartość umów podpisanych z dwoma kontrahentami wynosi blisko 17 mln zł. Przewidywany czas zakończenia projektów to czwarty kwartał 2015 roku.

Zgodnie z naszymi założeniami rozszerzamy zakres usług w segmencie infrastruktura na rynkach zagranicznych o usługi montażowe, co pozwoli nam na kompleksową realizację konstrukcji mostowych. Nasz backlog jest na stabilnym poziomie, pozyskujemy także wiele innych kontraktów zarówno na rynku skandynawskim i polskim. Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia biura naszej nowo zarejestrowanej spółki zależnej w Goteborgu w Szwecji, która ma nam ułatwić dalszą ekspansję w krajach Skandynawii – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

Most kolejowy w rejonie Trondheim w Norwegii jest częścią kolejowej inwestycji łączącej port lotniczy przy Stjørdal z miastem Trondheim. Nowy most zastąpi starą konstrukcję z 1900 roku. Projekt o łącznej wadze 1081 ton i długości około 225 metrów będzie wyprodukowany w całości przez Grupę Vistal i dostarczony transportem drogowym w sekcjach transportowych na miejsce budowy. Most składa się z 6 przęseł, każde o szerokości około 10 m. Zakończenie prac związanych z budową mostu planowane jest na grudzień 2015 roku. Umowa została podpisana
z firmą wiodącą na norweskim rynku budowlanym i deweloperskim.

Kontrakt na budowę zwodzonej kładki pieszo-rowerowej będzie realizowany w ramach znaczącej inwestycji infrastrukturalnej miasta Bergen w Norwegii, która ma na celu poprawę organizacji ruchu pieszego przez połączenie dwóch brzegów rzeki Damsgårdssundet; przy jednym z nich znajduje się centrum nauki. Grupa Vistal produkcję i montaż kładki pieszo-rowerowej o łącznej długości ok. 150 m. Kładka składa się z 5 przęseł, jedno z przęseł jest zwodzone. Część zwodzona mostu będzie otwierana za pomocą specjalistycznego systemu hydraulicznego. Łączna waga konstrukcji wynosi 403 tony. Zakończenie prac związanych z budową i montażem kładki planowane jest na listopad 2015. Umowa została podpisana z międzynarodowym koncernem budowalnym.