Grupa ROBYG: przedterminowy wykup obligacji serii H i pozostałej części obligacji serii G

Grupa ROBYG podjęła decyzję o przedterminowym wykupie ostatniej części zabezpieczonych obligacji serii G o łącznej wartości 25 mln zł ze względu na zamiar zwolnienia hipoteki ustanowionej na nieruchomości projektu Słoneczna Morena w Gdańsku – gdzie uruchomione zostaną dalsze etapy osiedla. Dodatkowo spółka dokonała również wykupu niezabezpieczonych obligacji serii H o łącznej wartości 10 mln zł.

Podjęcie decyzji o uwolnieniu hipoteki – związanej z wykupem ostatniej części obligacji serii G – jest dowodem rosnącej popularności, jaką cieszy się gdańska inwestycja Grupy ROBYG – Słoneczna Morena. W związku z wysokim tempem sprzedaży lokali w ramach gdańskiego projektu spółka już wcześniej dwukrotnie dokonała przedterminowego wykupu części papierów dłużnych serii G. Priorytetem spółki jest utrzymanie optymalnego poziomu zadłużenia i bezpiecznego poziomu gotówki, umożliwiającego płynne funkcjonowanie działalności deweloperskiej. Spółka nieustannie poszukuje efektywnych źródeł finansowania i dba o zachowanie właściwego balansu między poziomem zadłużenia a zapasami gotówki. Zarząd Grupy ROBYG jest przekonany, że obecna strategia będzie miała wpływ na kontraktację w kolejnych kwartałach. Spółka zamierza osiągnąć kontraktację na poziomie nawet 2000-2500 mieszkań w nadchodzących latach– powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Rada Nadzorcza zatwierdziła politykę dywidendy dla spółki na lata 2014-2015. Zgodnie z nią Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za lata 2014-2015 na poziomie 75%-80% skonsolidowanego zysku netto.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi około 30% zysku ekonomicznego netto

 

Grupa ROBYG osiągnęła narastająco po trzech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 284 mln zł (348 mln zł wliczając proporcjonalnie przychody z projektów joint venture). W tym okresie spółka osiągnęła narastający wynik kontraktacji na poziomie 1569 lokali (z uwzględnieniem rezygnacji), utrzymując tym samym pozycję lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. Zysk księgowy netto Grupy narastająco po trzech kwartałach wyniósł 24 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 51 mln zł.

Więcej informacji www.robyg.pl