Grupa Integer.pl – wyniki za I półrocze 2014

Grupa Integer.pl SA – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w I półroczu 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 272,85 mln zł, co oznacza wzrost o 76,6% wobec H1 2013. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w I półroczu 2014 roku wyniósł 21,21 mln zł, zaś skonsolidowany zysk operacyjny EBIT 5,43 mln zł.

Na wynik Grupy Integer.pl SA w I półroczu 2014 roku istotnie wpłynęły koszty międzynarodowej ekspansji Paczkomatów® InPost. Spółka zintensyfikowała swoje działania zagraniczne, rozpoczynając instalację urządzeń w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej.

Ponadto spółka InPost poniosła znaczące nakłady na rozbudowę infrastruktury pocztowej, przede wszystkim w obszarze przesyłek rejestrowanych, a także koszty wdrożenia systemu elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek (EPO). Dzięki wdrożeniu EPO spółka rozpocznie transformację z doręczeń listów w wersji papierowej na elektroniczną, z zachowaniem wymogów formalno-prawnych dotyczących terminów ustawowych.

Wyniki są zgodne z tym, co zakładaliśmy i są konsekwencją gigantycznych inwestycji w projekt easyPack, które aktualnie realizujemy na większości z kontynentów. Trudno oczekiwać, by było inaczej nawet biorąc pod uwagę, że po raz kolejny znacząco wzrosły nasze skonsolidowane przychody. Sytuacja Grupy Integer.pl SA jest w pewnym zakresie odwzorowaniem sytuacji Amazona, który nieustannie stawia na rozwój firmy, a nie na krótkookresowy wynik netto. Amerykański gigant w II kwartale 2014 roku zwiększył swoją sprzedaż o 23% – w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, notując jednocześnie rekordową stratę, która wyniosła aż 126 milionów dolarów1. My także celujemy w korzyści długofalowe i dlatego przyspieszyliśmy ekspansję Paczkomatów®InPost na całym świecie. W I połowie roku weszliśmy z rewolucyjnymi terminalami na kolejne czołowe rynki europejskie. Do końca 2015 roku we Włoszech stanie 2000 Paczkomatów, a we Francji w ciągu dwóch lat sieć będzie liczyła 2500 maszyn. Już teraz mamy sygnały, że konsumenci bardzo entuzjastycznie przyjęli wiadomość o obecności naszych maszyn w tych krajach. Cały czas intensywnie rozwijamy się także w Wielkiej Brytanii, gdzie zawarliśmy nowe partnerstwa, m.in. z VisualSoft, Morrisons Supermarket oraz P4D. Z pewnością osiągniemy nasz cel, jakim jest rozstawienie aż 1500 maszyn w Zjednoczonym Królestwie do końca 2014 roku. Zwracam jednak uwagę, że projekt europejski to tylko pewien etap naszej międzynarodowej ofensywy” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.

W II kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl SA poinformowała o sfinalizowaniu prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich oraz zagranicznych inwestorów kwalifikowanych. Łącznie spółka pozyskała ok. 222 mln zł, które są przeznaczone na sfinansowanie ekspansji sieci Paczkomatów® w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Z kolei 24 lipca 2014 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Integer.pl SA. Spółka wprowadziła do alternatywnego systemu obrotu 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych. Środki z emisji obligacji – obok środków uzyskanych z przeprowadzonej prywatnej emisji akcji – także będą przeznaczone na inwestycję w spółkę easyPack Sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału easyPack Sp. z o.o. było niezbędne dla dalszej intensyfikacji globalnej ekspansji Paczkomatów® InPost. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obu emisji. Po raz kolejny popyt na nasze walory – zarówno w przypadku akcji, jak i obligacji – znacząco przewyższył podaż. Podkreślam jednak, że nie planujemy dodatkowych emisji akcji w tym roku. Finalizujemy natomiast pozyskanie znaczącego inwestora finansowego dla spółki easyPack Sp. z o.o. – odpowiedzialnej za projekt paczkomatowy na rynkach zagranicznych. Utrzymujemy jednocześnie założenie, jakim jest zachowanie pakietu większościowego w easyPack. Jeśli chodzi o tempo rozwoju sieci Paczkomatów® InPost w tym roku, będzie ono również w dużej mierze wypadkową toczących się procesów fundraisingowych” – dodaje Rafał Brzoska.

W I połowie 2014 roku, należąca do Grupy Integer.pl SA, spółka InPost Sp. z o.o. – na mocy współpracy z Polską Grupą Pocztową SA – uczestniczyła w obsłudze kontraktu na dostarczanie przesyłek na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. W międzyczasie Poczta Polska domagała się unieważnienia umowy w trakcie realizacji. W tym celu złożyła do sądu dwie skargi. Pierwsza z nich dotyczyła specyfikacji przetargowej, a konkretnie wymogu, aby potwierdzenie nadania miało moc dokumentu urzędowego, druga – samego rozstrzygnięcia przetargu. W dniu 8 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok stanowiący, że kontrakt jest ważny i spełnia wszystkie warunki wygranego w ubiegłym roku przetargu. Tym samym obydwie sprawy zostały rozstrzygnięte na korzyść PGP SA.

Kluczowe wydarzenia w I półroczu 2014 roku:

 • czerwiec 2014
  • InPost zapowiada ekspansję Paczkomatów® we Francji. Ofensywa obejmie docelowo większość kraju, w którym stanie łącznie 2500 rewolucyjnych maszyn w ciągu dwóch lat. We Francji Grupa Integer.pl SA będzie współpracować m.in. z operatorem logistycznym Colis-Privé.
  • InPost Finanse Sp. z o.o. we współpracy z firmą SumUp – liderem w rozwiązaniach mPOS (Mobile Point of Sale) – wprowadził kolejną usługę. Rozwiązanie SumUp by InPost umożliwia odbieranie płatności kartą za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu podłączonego do terminala płatniczego typu Chip&PIN o nazwie PIN+.
  • InPost uruchomił Paczkomat® na parkingu stacji metra Buckhurst Hill w Londynie.
 • maj 2014
  • Grupa Integer.pl SA rozpoczyna kooperację z Carrefour Italia. Do końca 2014 roku w placówkach kluczowego gracza sprzedaży detalicznej zainstalowanych zostanie 200 Paczkomatów® InPost.
  • Grupa Integer.pl SA podpisała umowę z Morrisons Supermarket – właścicielem sieci 500 sklepów w Wielkiej Brytanii. Paczkomaty® InPost mają docelowo pojawić się we większości placówek brytyjskiego detalisty.
  • Spółka InPost Sp. z o.o. oraz wdrażane przez nią Paczkomaty® zostały uhonorowane tytułem „Dobra Marka 2014”, w kategorii „dostarczanie przesyłek”.
  • InPost Sp. z o.o. potwierdza partnerstwo z Aramex Group. Kooperacja z czołowym graczem na rynku usług logistyczno-transportowych doprowadzi do stworzenia pierwszej na Bliskim Wschodzie i w Afryce transgranicznej sieci terminali pocztowo-paczkowych.
 • kwiecień 2014
  • Grupa Integer.pl SA ogłosiła rozpoczęcie współpracy z CX Courier – czołowym azjatyckim operatorem kurierskim. Umowa zakłada rozstawienie łącznie 300 Paczkomatów® na terytorium Hong Kongu do końca 2016 roku. Pierwsze innowacyjne maszyny w tym regionie świata pojawią się już we wrześniu 2014 roku, a około 150 z nich zostanie zainstalowanych do końca 2015 roku.
  • Paczkomaty® InPost podpisały umowę z VisualSoft – brytyjskim dostawcą rozwiązań z zakresu e-commerce, oferującym sprzedawcom opcję wygodnej dostawy typu „click and collect”.
  • InPost Finanse Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Liberty Direct i Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.
  • InPost Sp. z o.o. podpisała umowę z Australia Post na serwis i dostawy Paczkomatów®. To kontynuacja trwającej od dwóch lat współpracy.
 • marzec 2014
  • Grupa Integer.pl SA zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy 2013 roku. Spółka została wyróżniona za wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na rynku polskim.
  • Grupa Integer.pl SA nawiązała porozumienie o współpracy z TNT Express Italy, dzięki czemu do połowy 2014 roku we Włoszech zostanie zainstalowanych 400 Paczkomatów® InPost. Z kolei do końca 2015 roku sieć rozszerzy się do aż 1000 terminali. Wartość inwestycji InPost we Włoszech przekroczy 30 mln euro.
  • Grupa Integer.pl SA sfinalizowała umowę z JPMorgan jako wiodącym doradcą finansowym w procesie pozyskania kapitału na sfinansowanie projektu paczkomatowego w najbliższych latach.
  • InPost Sp. z o.o. wprowadziła innowacyjną usługę SmartLex, która umożliwia adwokatom i radcom prawnym utworzenie indywidualnego punktu pocztowego we własnej kancelarii pozwalającego na nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7.
 • luty 2014
  • InPost Sp. z o.o. sfinalizował umowę z TfL – londyńskim zarządcą transportu miejskiego – na mocy której rozpocznie się instalacja sieci Paczkomatów® InPost na parkingach przy stacjach londyńskiego metra.
  • Paczkomaty® InPost zdobyły w Wielkiej Brytanii tytuł „The Delivery Excellence Award 2014”, w kategorii: „Best Carrier Contribution to Delivery Innovation”.
  • Grupa Integer.pl SA zwyciężyła w przetargu organizowanym przez kolumbijskiego narodowego operatora pocztowego – funkcjonującego na rynku pod brandem „4-72”. Całość współpracy obejmuje instalację 100 Paczkomatów® InPost do końca 2014 roku.
 • styczeń 2014 – InPost Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Polską Grupą Pocztową SA w zakresie obsługi korespondencji na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. InPost Sp. z o.o.– z dniem 1 stycznia 2014 roku – udostępniła dla potrzeb realizacji tego kontraktu wszystkie swoje placówki.

Ponadto na początku III kwartału 2014 roku Grupa Integer.pl SA ogłosiła zawarcie kluczowych umów z partnerami w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów® InPost na terytorium Malezji. Na mocy strategicznych porozumień, Skynet oraz iSIS – krajowi liderzy branży kurierskiej – odpowiadać będą za obsługę logistyczną terminali. Pierwsze kilkadziesiąt Paczkomatów zostanie rozlokowanych w Kuala Lumpur na stacjach Petronas Mesra Stations oraz w placówkach sieci spożywczej Tesco. Od listopada 2014 roku na terenie Malezji funkcjonować będzie 140 innowacyjnych terminali, zaś do końca 2016 roku aż 350.

W tym samym czasie InPost UK Limited podpisał także porozumienie o współpracy z MetaPack Group – jedną z najpopularniejszych platform do zarządzania dostawami na lokalnym i międzynarodowym rynku e-commerce. Dzięki temu brytyjscy e-detaliści – korzystający z usług MetaPack Group – oraz klienci sklepów internetowych także zyskają możliwość nadawania i odbierania towarów za pomocą najnowocześniejszego typu maszyn click&collect.

W I półroczu 2014 roku Grupa Integer.pl SA kontynuowała rozwój na 3 kluczowych płaszczyznach biznesowych jako właściciel:

 • rewolucyjnych Paczkomatów® InPost
 • największej prywatnej poczty InPost
 • niezależnego operatora finansowo-ubezpieczeniowego InPost Finanse

Paczkomaty® InPost

Grupa Integer.pl SA w I półroczu 2014 roku kontynuowała dynamiczną – krajową i zagraniczną – ekspansję Paczkomatów® InPost. Tym samym:

 • od listopada 2013 roku na polskim rynku dostępnych jest już 1.100 Paczkomatów® InPost.
 • kontynuowany jest rozwój sieci urządzeń zagranicą obecnie na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3.500 Paczkomatów®.
 • spółka jest w trakcie pozyskiwania około 6.000 lokalizacji – nowe Paczkomaty® staną w 15 kolejnych krajach: Francji, Włoszech, Austrii, na Węgrzech, w Turcji, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii, Szwajcarii, Rumunii i Bułgarii, Rosji oraz Hiszpanii.

W ciągu najbliższych 3-4 lat Paczkomaty® InPost pojawią się też w obu Amerykach oraz w Azji. Trwają prace nad przygotowaniem lokalizacji pod planowaną inwestycję.

Kluczowe osiągnięcia w zakresie międzynarodowego rozwoju sieci Paczkomatów® InPost według kryterium geograficznego:

 • WIELKA BRYTANIA – sieć zwiększyła się do ponad 1000 Paczkomatów®:
  • sfinalizowano umowę z TfL – londyńskim zarządcą transportu miejskiego,
  • rozpoczęto współpracę z VisualSoft – brytyjskim dostawcą rozwiązań z zakresu
   e-commerce,
  • podpisano umowę z Morrisons Supermarket – brytyjską siecią supermarketów, będącą właścicielem 500 sklepów w Zjednoczonym Królestwie
  • podpisano kontrakt z P4D – czołowym graczem rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii, oferującym zaawansowane usługi kurierskie.

Dzięki nowym działaniom biznesowym sieć terminali na Wyspach zwiększy się do końca 2014 roku do 1500 urządzeń.

 • WŁOCHY – jeszcze w tym roku uruchomionych zostanie na tym rynku 400 Paczkomatów® InPost, a końca 2015 zostanie uruchomionych aż 1000 terminali. Ekspansja obejmie północne oraz północno-centralne rejony Włoch oraz okolice największych miast, m.in.: Rzymu, Mediolanu czy Turynu. Docelowo terminale obejmą swoim zasięgiem większość prowincji kraju. W tym celu nawiązane zostało porozumienie o współpracy z TNT Express Italy – jednym z globalnych liderów branży kurierskiej. Sieć Paczkomatów® InPost zwiększy się również na skutek porozumienia Grupy Integer.pl SA z Carrefour – jedną z największych sieci handlowych we Włoszech. Tym samym do końca 2014 roku – w placówkach kluczowego gracza sprzedaży detalicznej – zainstalowanych zostanie kolejnych 200 automatycznych terminali.
 • FRANCJA – ofensywa obejmie docelowo większość kraju, w którym stanie łącznie 2500 maszyn w ciągu dwóch lat. We Francji Grupa Integer.pl SA będzie współpracować m.in. z operatorem logistycznym Colis-Privé.
 • HISZPANIA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • EUROPA PÓŁNOCNA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA
 • ROSJA – sieć Paczkomatów® pod marką Qiwi Post działa i będzie nadal rozwijana
 • UKRAINA – sieć POST24 działa aktualnie jedynie w Kijowie – z uwagi na sytuację polityczną wstrzymano rozwój poza Kijowem
 • CZECHY – sieć obejmuje 100 maszyn pod marką InPost
 • SŁOWACJA – sieć obejmuje 50 maszyn pod marką InPost
 • Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • AZJA
 • Hong Kong – rozpoczęto współpracę z CX Courier – czołowym azjatyckim operatorem kurierskim. Umowa zakłada rozstawienie łącznie 300 Paczkomatów® na terytorium Hong Kongu do końca 2016 roku. Pierwsze innowacyjne maszyny w tym regionie świata pojawią się już we wrześniu 2014 roku, a około 150 z nich zostanie zainstalowanych do końca 2015 roku.
 • Malezja – zawarto kluczowe umowy z partnerami w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów® InPost: Skynet oraz iSIS – krajowi liderzy branży kurierskiej – odpowiadać będą za obsługę logistyczną terminali. Pierwsze kilkadziesiąt Paczkomatów zostanie rozlokowanych w Kuala Lumpur na stacjach Petronas Mesra Stations oraz w placówkach sieci spożywczej Tesco. Od listopada 2014 roku na terenie Malezji funkcjonować będzie 140 innowacyjnych terminali, zaś do końca 2016 roku aż 350.
 • Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • BLISKI WSCHÓD – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce. W pierwszej połowie 2014 roku rozpoczęto współpracę z Aramex Group – czołowym graczem na rynku usług logistyczno-transportowych na Bliskim Wschodzie. Kooperacja doprowadzi do stworzenia pierwszej na Bliskim Wschodzie i w Afryce transgranicznej sieci terminali, umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7. Oficjalny start Paczkomatów® InPost w tym regionie nastąpi pod koniec 2014 roku.
 • AMERYKA PÓŁNOCNA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • AUSTRALIA – InPost podpisał umowę z Australia Post na serwis i dostawy Paczkomatów®. To kontynuacja trwającej od dwóch lat współpracy – od sierpnia 2014 roku usługi na rzecz narodowego operatora będzie świadczyć bezpośrednio InPost Australia. Obecnie pod marką Australia Post działa już 156 Paczkomatów® dostarczonych przez Grupę Integer.pl, a sieć będzie systematycznie rozszerzana. Docelowo australijskie terminale będą mogły być zintegrowane z Paczkomatami® InPost na innych kontynentach w ramach dostaw transgranicznych.

InPost Sp. z o.o.

InPost Sp. z o.o. – największa prywatna poczta w Polsce – konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na krajowym rynku usług pocztowo-kurierskich:

 • do dyspozycji klientów oddanych zostało 7500 Punktów Obsługi Klienta InPost. Umożliwiają one obsługę ponad 10 tys. miejscowości w zakresie świadczenia usług dla klientów instytucjonalnych oraz 750 miejscowości, w których będzie prowadzona działalność dla klientów indywidualnych. W planach Grupy Integer.pl SA w 2014 roku jest dalszy dynamiczny rozwój sieci POK na terenie całej Polski.
 • InPost Sp. z o.o. planuje także aktywne uczestnictwo w konsolidacji na polskim rynku pocztowo-kurierskim. W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami: Inforsys SA oraz Polska Grupa Pocztowa SA. Dotąd nie miały jednak miejsca żadne wiążące decyzje. Grupa Integer.pl SA na obecnym etapie negocjacji nie zobowiązała się do przejęcia wyżej wymienionych podmiotów rynkowych, co jednoznacznie wynika z postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (decyzje nr DKK – 122/2013 oraz 123/2013 z dnia 27 września 2013 roku).