GDDKiA przygotowana na opady śniegu

Co prawda do astronomicznej zimy mamy jeszcze miesiąc to sprzęt do zimowego utrzymania dróg krajowych jest już w gotowości. Prawie 2500 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe czeka na opady śniegu. W ok. 250 magazynach o łącznej pojemności 324 tys. ton zgromadzona jest sól drogowa. Na działania związane z zimowym utrzymaniem planujemy wydać w nadchodzącym sezonie 500 mln zł.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią ponad 17 tys. kilometrów dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg,
czyli odśnieżanie i usuwanie śliskości prowadzi 16 oddziałów GDDKiA. Działaniami na drogach kierują 104 Rejony i 285 Obwodów Drogowych. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie wystarczającej ilości materiałów do zwalczania śliskości (soli, chlorku wapnia) i innych niezbędnych do swobodnej przejezdności dróg materiałów, kierowanie akcją zimową i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Trzy standardy utrzymania
Drogi krajowe utrzymywane są w określonych standardach:
– standard I – około 4,4 tys. km
– standard II – około 10,9 tys. km
– standard III – około 2,6 tys. km
W ramach modelu „Utrzymaj standard” utrzymywanych jest 1 250 km dróg.

 

W standardzie I jezdnie powinny być odśnieżone i odlodzone na całej powierzchni, łącznie z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu opadów, luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe do 6 godzin. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska. Służby przystępują do działania także jeszcze przed wystąpieniem zjawiska w sytuacji, kiedy np. drogi są mokre, a prognoza przewiduje spadek temperatury poniżej zera.

W standardzie II dopuszcza się na jezdni do 6 godzin warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu, natomiast w standardzie III, jezdnie powinny być odśnieżone na całej szerokości, ale śliskość zimowa powinna być zlikwidowana tylko na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, odcinkach dróg o pochyleniu ponad 4% i przystankach autobusowych. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu, która powinna zostać usunięta w ciągu 6 godzin, podobnie jak ewentualne zaspy.

 

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA dostępne są pod całodobowym numerem informacji drogowej GDDKIA 19 111 oraz w serwisie internetowym www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”.