Francuskie uczelnie mogą zostawić w SMT nawet 136 mln euro

iAlbatros SAS, francuska spółka zależna SMT SA z siedzibą w Paryżu, wygrała przetarg organizowany przez l’Agence de mutualisation des universités et établissements (AMUE), która odpowiada za zakupy usług zewnętrznych na zlecenie francuskich wyższych uczelni, między innymi paryskiej Sorbony i uniwersytetu w Lyon.

 

Czteroletni kontrakt o szacowanej wartości ponad 550 mln zł, przewiduje wykorzystanie usług rezerwacji hotelowych platformy iAlbatros przez 85 francuskich uniwersytetów, bez konieczności ogłaszania każdorazowo publicznego przetargu. Ostateczna wartość kontraktu zależy od liczby dokonanych rezerwacji.

 

iAlbatros SA jest dostawcą usług rezerwacji hotelowych dla klientów biznesowych. Spółka, po rozpoczęciu działalności operacyjnej w marcu 2012 r., osiągnęła  próg rentowności na poziomie operacyjnym już w roku 2013. Platforma oferuje system rezerwacji zapewniający dostęp do bazy ponad 200 tys. hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi w firmach, kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. System umożliwia alternatywne wykorzystanie stawek negocjowanych przez korporacje oferując ceny niższe o 15-25% od obowiązujących na rynku. iAlbatros to pierwsze tego typu narzędzie sprawdzone na rynkach międzynarodowych – platforma została nagrodzona przez Grupę Transhotel tytułem „Największa sprzedaż w roku 2013 w Regionie North-Eastern Europe”.

 

“Kolejny wygrany przetarg we Francji świadczy o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do konkurowania na polu międzynarodowym. Francja jest jednym z pięciu kluczowych europejskich rynków usług business travel z ogromnym potencjałem wzrostu, dlatego miedzy innymi tam koncentrujemy swoje siły sprzedażowe.” – mówi Konrad Pankiewicz, prezes SMT SA.