FAMUR wzmacnia swój potencjał w obszarze maszyn dla górnictwa

Fot. FAMUR

FAMUR – jeden z liderów rynku mechanicznych systemów wydobywczych oraz wspierających ich usług – podpisał w dniu 1 września 2014 roku ze spółkami TDJ SA, PGO SA, Zamet Industry SA, Fugo SA oraz Famak SA list intencyjny o wzajemnej współpracy, której celem jest istotne zwiększenie skali obecnie prowadzonej w FAMUR działalności na rynku maszyn odkrywkowych oraz stworzenie nowego obszaru biznesu w zakresie systemów przeładunkowych i suwnicowych.

Dominujący akcjonariusz FAMUR, tj. TDJ SA w dniu 14 sierpnia 2014 roku przejął kontrolę nad spółką Fugo SA, która posiada pakiety kontrolne w spółkach Famak SA, Fugo Odlew SA i Fugo Projekt Sp. z o.o.

Przejęcie przez TDJ SA kontroli nad Fugo SA stworzyło możliwość znacznego wzmocnienia potencjału realizacyjnego FAMUR w zakresie maszyn odkrywkowych oraz uzupełnienia zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności o nowy obszar systemów przeładunkowych i suwnicowych. Planowane zmiany będą miały znacząco pozytywny wpływ na portfel zamówień i wyniki osiągane przez FAMUR w przyszłości.

W związku z zawartym listem intencyjnym strony wspólnie ustaliły, że FAMUR w ciągu najbliższych 12 miesięcy dokona przejęcia kontroli nad Famak SA i Fugo Projekt Sp. z o.o., a także przejmie doświadczenia wykonawcze, produkty i inne elementy, które były wykorzystywane przez Fugo SA do prowadzenia działalności na rynku maszyn odkrywkowych.

Famur, wykorzystując doświadczenia, potencjał realizacyjny i unikalne referencje Famak SA i Fugo Projekt Sp. z o.o., rozszerzy zakres swojej oferty rynkowej o systemy przeładunkowe i suwnicowe oraz zintegruje je z obecnie prowadzoną działalnością na rynku maszyn odkrywkowych. Kolejnym planowanym etapem współpracy stron listu intencyjnego jest budowa spółki zależnej w stosunku do FAMUR SA, która będzie prowadzić działalność w obszarze przeładunku, maszyn i systemów odkrywkowych, suwnic oraz integrować obecnie prowadzoną działalność w tych obszarach w FAMUR SA, Famur Machinery Sp. z o.o. oraz w Famak SA i Fugo Projekt Sp. z o.o.

Dostrzegając istotność planowanych zmian organizacyjnych wymagających w celu ich skutecznego wdrożenia, unikalnych kompetencji i doświadczenia od osób zarządzających, z dniem 01.10.2014 r. funkcję Prezesa Zarządu podmiotu integrującego działalność w obszarach przeładunku oraz maszyn odkrywkowych i suwnic obejmie, Pan Waldemar Łaski. Z tą samą datą, funkcję kierowania Spółką FAMUR, na stanowisku Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Mirosławowi Bendzerze dotychczasowemu Prezesowi Polskiej Grupy Odlewniczej SA.

Rady Nadzorcze Spółek FAMUR SA oraz Polska Grupa Odlewnicza SA, dziękują obu Panom za dotychczasową pracę w Zarządach spółek zależnych TDJ SA, a przede wszystkim za olbrzymi wkład w usprawnianie organizacji i rozwój Grup Kapitałowych FAMUR i PGO. Profesjonalizm, entuzjazm i zaangażowanie obu Panów są dla wszystkich Pracowników ogromnie inspirujące. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki FAMUR pragnie życzyć Panu Mirosławowi Bendzerze oraz Waldemarowi Łaskiemu udanej współpracy w ramach Grupy FAMUR, a także życzy sukcesów w nowych i wymagających obszarach odpowiedzialności.

„Grupa FAMUR od lat konsekwentnie rozbudowuje kompleksową ofertę dla górnictwa podziemnego jak i odkrywkowego, inwestując generowane środki pieniężne w liczne przejęcia oraz rozwój organiczny. Przez bieżące działania, FAMUR jako wiodący producent maszyn i urządzeń górniczych w kraju, staje się coraz bardziej istotnym graczem na rynkach światowych, skutecznie konkurując z globalnymi podmiotami w oparciu o autorskie, innowacyjne i wysokowydajne technologie. Planowane rozszerzenie skali działalności w segmencie górnictwa odkrywkowego oraz wejście w nowe obszary biznesu, pozwolą znacząco zwiększyć zakres portfela oferowanych produktów i usług, a także i znacząco wzmocnią pozycje Famuru na rynkach obecnie obsługiwanych oraz zwiększą możliwości wejścia na nowe” – powiedział obecny Prezes Zarządu FAMUR SA, Waldemar Łaski.

„Grupa Famur ma potencjał do bycia światowym liderem w obszarze mechanicznych systemów wydobywczych. Będziemy kontynuować dotychczasową strategię Grupy i koncentrować się na dalszych inwestycjach w produkt oraz obsługę klienta. Trudne warunki rynkowe w Polsce nie mogą nam przesłaniać możliwości wynikających z globalnego rynku i zbudowanych już w FAMUR struktur sprzedaży eksportowej. Takie kontakty jak podpisane ostatnio z HATTAT ENERJI VE MADEN TIC A.S. są najlepszym dowodem, że nasze rozwiązania znajdują klientów nawet w okresach spowolnienia”dodał Mirosław Bendzera, który od 1 października obejmie stanowisko Prezesa Zarządu FAMUR SA.

Planowane działania potwierdzają, że Famur dzięki nieustannemu rozwojowi kompleksowości i jakości swojej oferty oraz skali i efektywności prowadzonego biznesu, m.in. w konsekwencji realizowanego w tym roku Programu Integracji Operacyjnej, staje się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla rosnącej liczby klientów na rynkach międzynarodowych.