FAMUR SA: nabycie pakietu kontrolnego w FAMAK SA

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – na mocy umowy z dnia 27 listopada 2014 roku nabył za 69,1 mln złotych pakiet kontrolny w FAMAK SA. Tym samym Grupa FAMUR – za sprawą akwizycji kluczborskiego podmiotu – rozszerzy skalę prowadzonej działalności o obszar systemów przeładunkowych i suwnicowych opartych na własnych, cenionych rozwiązaniach.

W lipcu 2014 roku FAMUR SA wypłacił dywidendę w kwocie 404,46 mln zł. Łączna wartość zysków wypłaconych akcjonariuszom w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyła sumę 700 mln zł, co daje 1,4 zł na akcję. Na koniec III kwartału 2014 roku dług netto spółki zbliżony jest do zera.

FAMUR – dzięki globalnie rozpoznawalnej marce, doświadczeniu w dostawie kompletnych systemów, posiadaniu własnego działu sprzedaży zagranicznej oraz bilansie umożliwiającym realizację kilku kontraktów o znaczących wartościach – planuje wesprzeć budowę pozycji rynkowej FAMAK przez dalszy rozwój jej produktów i zwiększanie udziału w rynku. Docelowo Grupa zamierzać zbudować – wokół przejmowanej spółki – podmiot FAMUR FUGO FAMAK, który w pełni zintegruje działalność w obszarze górnictwa odkrywkowego i przeładunku.

Akwizycja FAMAK pozwoli Grupie FAMUR na zdecydowany i szybki rozwój nowych segmentów działalności związanych z energetyką i przeładunkiem. Długoletnie doświadczenia wykonawcze FAMAK, poparte licznymi referencjami i własnym biurem projektowym, pozwolą przy wsparciu FAMUR na dynamiczny rozwój tej spółki”szacuje Mirosław Bendzera, Prezes FAMUR SA.

FAMAK od 1 października 2014 roku jest zarządzany przez długoletniego Prezesa FAMUR – pana Waldemara Łaskiego, którego nominacja miała na celu zapewnienie skutecznego wdrożenia zmian organizacyjnych. Proces ten wymaga unikalnych kompetencji i doświadczeń osób zarządzających.

FAMAK – lider w dostawie systemów przeładunkowych w Polsce – jest firmą z ponad 70-letnią tradycją. To istotny eksporter oraz główny dostawca zwałowarek do kopalni m.in. w Bełchatowie. Spółka zatrudnia 60 technologów i projektantów, którzy zapewniają ciągły rozwój jej produktów. Infrastruktura zakładu produkcyjnego w Kluczborku oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy umożliwiają realizację najbardziej wymagających zamówień dla branży energetycznej, górniczej, hutniczej i stoczniowej. W portfolio spółki znajdują się między innymi takie realizacje, jak największa na świecie rozładowarka statków o wysokości 70 m (zlokalizowana w porcie w Rotterdamie) czy też największa w Polsce ładowarko-zwałowarka o średnicy około 100 m (działająca w porcie w Gdańsku).

 „Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu miejscach na świecie. W ostatnich latach sprzedawaliśmy produkty FAMAK między innymi do: Norwegii, Holandii czy Bułgarii. Zdecydowana większość układów nawęglania działających w polskich elektrowniach jest naszej produkcji. Obecnie, dzięki wejściu w konsorcjum z firmami Zamet Industry i FAMUR, wygraliśmy przetarg – o wartości 115 mln złotych – na dostawę, wykonanie montażu oraz uruchomienie urządzeń systemu nawęglania ‘pod klucz’ dla Polimex Mostostal SA dla Elektrowni w Kozienicach. Jest to duże zlecenie, które powiększa nasz backlog wynoszący w tym momencie prawie 160 mln złotych. Strategia FAMAK SA zakłada realizację kompleksowych projektów o znacznej wartości w formule ‘pod klucz’”mówi Waldemar Łaski.

TDJ – dominujący akcjonariusz FAMUR – w dniu 14 sierpnia 2014 roku przejął kontrolę nad spółką FUGO, która posiada pakiety kontrolne w spółkach FAMAK, FUGO Odlew i FUGO Projekt. Przejęcie przez TDJ kontroli nad FUGO stworzyło możliwość znacznego wzmocnienia potencjału realizacyjnego FAMUR w zakresie maszyn odkrywkowych oraz uzupełnienia zakresu działalności o nowy obszar systemów przeładunkowych i suwnicowych. W dniu 1 września 2014 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy spółkami Grupy TDJ, na mocy którego Zarząd FAMUR postanowił rozszerzyć swój obszar biznesu o systemy przeładunkowe i suwnicowe oraz zintegrować go z obecnie prowadzoną działalnością na rynku maszyn i systemów odkrywkowych. Jednym z postanowień listu intencyjnego było również przejęcie przez FAMUR kontroli nad FAMAK .

Przeprowadzane działania potwierdzają, że FAMUR dzięki nieustannemu rozwojowi oraz skali i efektywności prowadzonego biznesu staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem dla rosnącej liczby klientów na rynkach międzynarodowych. Świadczy o tym chociażby kolejny podpisany kontrakt zagraniczny – z rosyjskim gigantem na rynku węgla SUEK, który dostarczył w 2013 r. ponad 130 mln ton tego surowca, co stanowiło około 5% globalnego eksportu. Łączna wartość netto umów eksportowych Grupy FAMUR w 2014 roku, zawartych na rynkach: indonezyjskim, tureckim, kazachskim i rosyjskim wynosi około 465 mln zł.