FAMUR: kontrakty z polskimi kopalniami na przeszło 160 mln zł

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 30 stycznia 2013 roku do 29 sierpnia 2014 roku szereg umów jednostkowych z trzema polskimi spółkami węglowymi na łączną kwotę 160,6 mln zł. Największa umowa z Kompanią Węglową – o wartości 36,6 mln zł – zawarta w dniu 4 lipca 2014 roku dotyczy dzierżawy kombajnów chodnikowych typu AM 50 i R 130. Największy kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym – o wartości 28,5 mln zł – podpisany 29 lipca 2014 roku obejmuje dostawę 130 sztuk fabrycznie nowych sekcji obudów zmechanizowanych do eksploatacji w ścianach zawałowych KWK „Mysłowice-Wesoła”. Z kolei z TAURON Wydobycie umowa o najwyższej wartości – 17,6 mln zł – z dnia 25 listopada 2013 roku dotyczy dostawy i montażu nowego przenośnika taśmowego PT 1200 PIOMA.

 „Dla Famuru rodzimy rynek nieprzerwanie jest niezwykle istotny. Zawarte kontrakty – o łącznej wartości 160,6 mln zł – są dowodem na to, że jesteśmy jednym z liderów wśród producentów rozwiązań górniczych. FAMUR dostarcza autorskie maszyny i urządzenia, które umożliwiają wydobycie od przodka aż na powierzchnię. Szerokie portfolio rozwiązań Famuru znajduje zastosowanie w szeregu zakładów wydobywczych w kraju. Kolejne kontrakty dotyczące m.in. obudów ścianowych, kombajnów chodnikowych czy przenośników taśmowych są wyznacznikiem nie tylko wysokiej jakości naszych produktów, ale także zaufania ze strony branży górniczej. Nasza strategia – obok intensyfikacji sprzedaży zagranicznej – nadal zakłada utrwalenie stałej obecności w polskich kopalniach począwszy od prac przygotowawczych i robót górniczych, przez uruchomienie maszyn – po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawy części zamiennych. Taka kompleksowa oferta jest doceniana przez rodzime spółki wydobywcze, o czym świadczy nasza trwała współpraca z największymi potentatami mówi Ireneusz Tomecki, zastępca prezesa ds. sprzedaży krajowej.

„Przekazanie przez Grupę FAMUR informacji o podpisanych umowach wynika ze zmiany kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, czyli takiej, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR SA. W związku z podjęciem przez spółkę decyzji o wypłacie dywidendy, według ostatniego raportu okresowego, wynoszą one 300 mln zł” dodaje Ireneusz Tomecki , zastępca prezesa ds. sprzedaży krajowej.

FAMUR osiągnął w pierwszym półroczu 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 313 mln zł. W tym samym okresie sprawozdawczym Grupa odnotowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie niemal 46,6 mln zł, a EBITDA wyniosła 127,6 mln zł.

W lipcu tego roku FAMUR zawarł umowę z turecką spółką HATTAT ENERJI VE MADEN TIC A.S. umowę, której przedmiotem jest dostawa kompleksów ścianowych oraz dodatkowych urządzeń i części zamiennych. Łączna wartość umowy wynosi 66 mln EUR, czyli blisko 273 mln złotych w przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 23 lipca 2014 roku. Dostawy będą realizowane do stycznia 2017 roku.

Z kolei na początku 2014 roku sfinalizował kontrakt z indonezyjska spółką PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, którego przedmiotem jest wykonanie projektu, dostawa urządzeń, nadzór nad ich montażem oraz rozruch i szkolenie personelu obsługującego kompletny system przeładunku węgla. Przewidywana wartość umowy może wynieść niemal 12,9 mln USD, czyli blisko 40,2 mln złotych w przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Warto podkreślić, że od lutego 2014 roku uruchomiono w Grupie Kapitałowej FAMUR Program Integracji Operacyjnej. Program jest bezpośrednim następstwem wprowadzenia struktury macierzowej oraz centralizacji pionów sprzedaży, zakupów, finansów i serwisu. Docelowo, po ukończeniu procesów integracyjnych Grupa FAMUR będzie działała na zasadzie oddziałów w obecnych lokalizacjach zakładów produkcyjnych. Celem Programu jest uproszczenie struktury organizacyjnej, ograniczenie kosztów oraz poprawa efektywności.