Faktoring jest prosty i łatwo dostępny – kampania Pragma Faktoring

O tym, że faktoring jest prosty może przekonać się od dziś każdy przedsiębiorca odwiedzający dedykowaną stronę faktoringjestprosty.pl, na której będzie mógł wypełnić test wiedzy o faktoringu. Nagrodą jest szyta na miarę usługa faktoringu zwolniona z opłat wstępnych. Konkurs jest elementem większej kampanii pt.: Faktoring jest prosty, która ruszyła we wrześniu. Inicjatorem i głównym organizatorem akcji jest spółka Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring to jedna z wiodących na rynku, niezależna od banków spółka faktoringowa wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA. Grupa edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością i ryzkiem finansowym. Eksperci z dziedziny prawa, ekonomii i windykacji, w ramach poradnikowego serwisu pragmatycznie.pl, podpowiadają małym i średnim przedsiębiorcom jak zabezpieczyć biznes przed ryzkiem niewypłacalności lub nierzetelności kooperanta, jaki rodzaj finansowania będzie najkorzystniejszy dla ich branży i biznesu oraz jakie działania podjąć w sytuacji powstania zatorów finansowych. We wrześniu Pragma Faktoring ogłosiła konkurs dotyczący wiedzy o faktoringu.

Od blisko 20 lat dostarczamy przedsiębiorcom inteligentne, oparte na faktoringu, rozwiązania finansujące rozwój sprzedaży i zwiększające ich konkurencyjność na europejskich rynkach. Faktoring, czyli finansowanie należności niewymagalnych zapewnia bardzo dobre wyniki testującym go firmom, co potwierdza dynamika wzrostu tej usługi, która w ubiegłym roku wyniosła 16,5 proc. Wciąż jednak zauważamy, że firmy zwykle rozważają faktoring, gdy spotkają się z odmową przyznania kredytu obrotowego w bankach. Tymczasem faktoring to kompleksowe narzędzie wspomagania płynności finansowej i zarządzania ryzkiem finansowy, na które składa się szereg usług dodatkowych. Mamy nadzieję, że konkurs pomoże podnieść świadomość przedsiębiorców w tym zakresie – podsumowuje Grzegorz Pardela Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Pragma Faktoring SA.

Konkurs wiedzy o faktoringu jest elementem większej kampanii pt.: Faktoring jest prosty prowadzonej przez Pragma Faktoring. W ramach kampanii spółka promuje stronę z infografiką wyjaśniającą zasady funkcjonowania transakcji objętej faktoringiem, publikuje szereg tekstów informacyjnych, a jej eksperci udzielają odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców. W ramach akcji obędzie się również cykl otwartych szkoleń dla przedsiębiorców z podstaw poprawy płynności, prewencji zatorów płatniczych, wiedzy o zabezpieczeniach w transakcjach handlowych.

Zgodnie z danymi Eurostatu ponad połowa polskich przedsiębiorców z sektora MSP nie ma szans na pozyskanie kredytu bankowego. Zdaniem organizatorów konkursu przedsiębiorcy pozbawieni szans na pozyskanie kapitału bankowego często rezygnują bądź odraczają inwestycje i plany rozwoju. Konieczność udzielania kredytów kupieckich, której wymagają klienci, powoduje utratę płynności i wyklucza część z nich z rynku. Cierpi na tym cała gospodarka.

Chcemy pokazać, że faktoring to coś więcej niż kredyt. Mniejszych przedsiębiorców, którzy nie mają rozbudowanych zasobów kadrowych faktoring wspomaga w wielu obszarach. Faktor na wstępie weryfikuje rzetelność płatniczą potencjalnego kooperanta, monitoruje terminowość płatności, może także zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności. Dodatkowo zapewnia obsługę transakcji pod względem prawnym, co w przypadku powstania roszczeń znacznie ułatwi ich wyegzekwowanie –wylicza Grzegorz Pardela.

Udział w konkursie można wziąć wypełniając test na stronie www.faktoringjestprosty.pl.