Expander wprowadza produkt strukturyzowany „Precyzyjna Strategia II”

Fot. Expander Advisors (Wyniki historyczne funduszu Ethna – Aktiv E)

 „Precyzyjna Strategia II” to kolejna edycja cieszącego się popularnością produktu strukturyzowanego oferowanego przez Expander Advisors, a przygotowanego przez TUnŻ „WARTA” S.A. Fundusz wykorzystany w konstrukcji udowodnił już swoją skuteczność. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł bowiem o 8,21%.

 

„Precyzyjna Strategia II” to oferta dla klientów, którzy cenią sobie stabilność swoich inwestycji. Jest on powiązany z luksemburskim funduszem absolutnej stopy zwrotu Ethna – Aktiv E, którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału. Cel ten realizowany jest poprzez aktywne zarządzanie kapitałem i dostosowywanie portfela do aktualnych oraz prognozowanych warunków rynkowych. Na przestrzeni lat fundusz udowodnił swoją skuteczność i stabilność.

 

Fundusz istnieje od 16 lipca 2009 roku i w tym czasie zdążył zdobyć zaufanie inwestorów i potwierdzić swoją skuteczność nawet w najcięższych warunkach rynkowych. Szczególnie warto podkreślić zachowanie funduszu w 2011 roku podczas kryzysu giełdowego, kiedy to w znacznym stopniu pozwolił inwestorom uniknąć strat kapitału (-1,87%) w przeciwieństwie do bezpośredniej inwestycji w rynki akcyjne, w tym polskiego (indeks WIG20 stracił -21,85%).

Zarządzający funduszem inwestują przede wszystkim w stabilne i płynne aktywa, obligacje i, w ograniczonym stopniu, w akcje, stosując się do następujących zasad:

 

a)      Depozyty terminowe i rynek pieniężny w zależności od sytuacji rynkowej fundusz może w nich ulokować do 100% aktywów
   
b)      Obligacje rządowe i korporacyjne starannie wyselekcjonowane z różnych sektorów i krajów na podstawie reputacji,
   
c)       Rynek akcji ekspozycja nigdy nie może przekroczyć 49% aktywów. Fundusz stara się inwestować w spółki z wysoką kapitalizacją rynkową. Jednak nie wyklucza również inwestycji w spółki mniejsze.
   
d)      Światowy rynek walutowy

e)      Globalny zasięg inwestycji

ekspozycja nie może przekroczyć 30% wartości portfela.

Ethna – Aktiv E w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz krajów OECD.

   

 

Dostępne trzy wariant

Konstrukcja produktu jest prosta klient partycypuje w wynikach osiąganych przez fundusz Ethna – Aktiv E. Premia obliczana jest w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia. Jest ona równa uśrednionemu wynikowi funduszu z siedmiu odczytów, pomnożonemu przez poziom partycypacji, który różni się w zależności od wariantu produktu. W momencie przystępowania do umowy klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast jego ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

 

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wariantu i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki alokacyjnej podlegającym ochronie. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

 

Tabela 1: Dostępne warianty produktu „Precyzyjna Strategia II”

 

Stopień ochrony składki alokacyjnej

na koniec okresu ubezpieczenia

Okres umowy

Partycypacja
w wynikach

Wariant 100

100%

3,5 roku

80-100%

Wariant 95

95%

3,5 roku

115-135%

Wariant 80

80%

3,5 roku

285-315%

 

Dodatkowe 8,0% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego „Precyzyjna Strategia II”, klienci przystępujący do produktu będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków na 2-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 8,0% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk
z depozytu oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego.

 

 

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 3 września do 9 października 2014.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Expander Advisors Sp. z o.o.