PO EUROPEAN EXECUTIVE FORUM 2015

Wyzwania polityki i gospodarki
w czasach niepewności. Europejscy liderzy o kryzysie Europy i roli gospodarki      w tworzeniu nowego ładu Europy i świata.

 

9 i 10 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja European Executive Forum, prestiżowego forum o przywództwie w polityce i biznesie. Tegoroczny kongres zorganizowany przez Executive Club oraz Fundację Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” odbył się pod hasłem: ,,Nowy ład w Europie i świecie – konsekwencje dla biznesu”. Forum zgromadziło szereg wybitnych osobistości ze świata polityki, nauki i gospodarki.

 

 

Wśród gości dwudniowej konferencji w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw znaleźli się między innymi – były kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer, były wicepremier Słowacji – Ivan Miklos, Przewodniczący Rady Partnerów EY i były premier Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Krzysztof Bielecki, prof. Dariusz Rosati – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-1997, prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, oraz wybitni profesorowie IESE Business School – Mike Rosenberg i Santiago de la Cierva, czy Tomáš Sedláček z Uniwersytetu Karola w Pradze. W panelach dyskusyjnych wzięli także udział prezesi najważniejszych i największych przedsiębiorstw
w Polsce, jak: PKN Orlen, Grupa Azoty, PZU S.A., SAP Polska, Microsoft Polska.

 

 

Aleksander Kwaśniewski w przemówieniu otwierającym konferencję zwrócił uwagę na szczególnie istotne w analizie bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej świata pojęcie zmiany. Dla Prezydenta Kwaśniewskiego czynnikiem determinującym współczesny obraz świata jest nie tyle zmiana sama w sobie, lecz niezwykle szybkie tempo tych zmian. W swoim przemówieniu wyodrębnił cztery czynniki owej zmiany, które miały również wyznaczać oś dwudniowej dyskusji na temat przywództwa w trakcie forum. Zaliczył do nich: wielką rewolucję technologiczną, zmiany demograficzne, gospodarkę z piętnem niedawnego kryzysu oraz sytuację w polityce światowej. ,,Kryzys rosyjsko-ukraiński oznacza, że wraca to co wydawało się nieistotne, a mianowicie geopolityka. Teoria, która mówi, że trzeba budować strefy wpływu, że liczą się terytoria, że polityka musi korzystać    

z argumentu siły” – mówił współgospodarz forum. Swoje przemówienie Aleksander Kwaśniewski skonkludował stwierdzeniem, że czasy, w których przyszło nam żyć – nieprzewidywalne czasy chaosu, renesansu geopolityki, konfrontacji idei (wartości świata zachodniego z koncepcją rządów autorytarnych), tworzenia nowej architektury świata – to czasy trudne i niezwykle wymagające dla nowych przywódców. Do wątku chaosu poruszonego przez Aleksandra Kwaśniewskiego odniósł się w swoim przemówieniu Janusz Lewandowski – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, dostrzegając w nim wątek optymistyczny w postaci wyodrębniającego się z chaosu nowego ładu. Dodał jednak, że nie będzie to nowy ład w rozumieniu statycznym, ale dynamicznym. Lewandowski widziałby duży potencjał w konstruowaniu tego nowego ładu po stronie Unii Europejskiej, która mogłaby być motorem takiego procesu. W świecie wzrastającego narodowego egoizmu, na który uwagę zwrócił prof. Dariusz Rosati, Unia Europejska mogłaby odegrać rolę jednego z głównych aktorów zarządzających zmianą.

 

W dobie narastającego eurosceptycyzmu budowanie silnej Europy jest jednak niezwykle trudnym wyzwaniem. Kwestia tego jak tworzyć silną Europę w czasach wszelkiego rodzaju turbulencji stanowiła leitmotiv kolejnych dyskusji. Śmiałą ideę na temat kryzysu Europy przedstawił w swoim ciepło przyjętym przemówieniu przedstawił Tomas Sedláček, wskazując, że ów europejski sceptycyzm ma wynikać z dobrobytu. Pokazał społeczeństwa europejskie jako pogrążone w krańcowym stadium depresji – fulfilment, dla którego charakterystyczny jest brak satysfakcji z całkowitego spełnienia. ,,Cel jaki przyświecał założycielom Unii Europejskiej, czyli pokój i wolna wymiana handlowa został już zrealizowany. Brakuje nowego celu i to jest główny powód obecnego kryzysu” – powiedział Sedláček. Jak w obliczu tego brzmi recepta Sedláčka dla Europy przyszłości? Cieszyć się z tego co jest i być świadomymi tego, że tak naprawdę sami dla siebie stanowimy największe zagrożenie.

Kończący forum panel: ,,Prymat w przywództwie – polityka czy gospodarka” prowadzony przez Aleksandra Kwaśniewskiego pozwolił uporządkować kluczowe idee, które nadawały ton debacie w czasie dwudniowego forum. W swoim ostatnim wystąpieniu Prezydent Kwaśniewski podkreślił, że należy odejść od rozpatrywania ekonomii i polityki w kategoriach aksjologii dobra i zła. W szczególnie trudnych czasach, w których żyjemy – momencie nieprzewidywalności, niepewności, ryzyka i stresu – polityka i gospodarka powinny stanowić równoprawne siły biorące udział w konstruowaniu nowego ładu Europy i świata. Do tego stanowiska w swoim wywodzie ustosunkował się prof. Dariusz Rosati, podkreślając, że zarówno z polityką, jak i z ekonomią trzeba żyć. ,,W krótkim czasie polityka ma skłonność dominowania nad gospodarką, ale w długofalowej perspektywie to gospodarka dominuje nad polityką, co potwierdzają przykłady upadku wielkich imperiów. Podstawą życia społecznego jest gospodarka, a polityka to organizowanie podziału owoców gospodarowania” – powiedział Rosati. Gdzie leży przyszłość Europy według Profesora Rosatiego? W innowacjach, edukacji i badaniach, oraz rozwijającej się gospodarce, której dynamizowanie powinno być regulowane przez silnych liderów.

 

Kolejna edycja European Executive Forum odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2016 roku również w Warszawie. Partnerem Strategicznym European Executive Forum 2015 był PKN ORLEN. Partnerami głównymi byli: Microsoft Polska, PZU, Synthos. Partnerami złotymi wydarzenia były firmy: Grupa Azoty, PayU, Pfizer. Wydarzenie wsparły również firmy jak: Areva, Auchan, Budimex, Ciech, Elavon, EmiTel, Enea, MasterCard, Grupa Nowy Styl, PGE, Philips, PressGlass, PwC, SAP, Totalizator Sportowy, BMW Group Polska –partner motoryzacyjny wydarzenia. Partnerami Gali na European Executive Forum 2015 były marki jak: Qumak, T-Mobile, Polish Vodka Association, Erbud, Stowarzyszenie Siemacha, Bank Zachodni WBK – partner Executive Club. Więcej informacji o European Executive Forum można znaleźć na stronie www.executive-club.com.pl

 

 

O Executive Club:

Executive Club jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Jest też liderem

w organizacji konferencji branżowych, dedykowanych różnym gałęziom gospodarki.
Więcej informacji na stronie: www.executive-club.com.pl