Europa inwestuje w diamenty

Komentarz ekspercki dla Newsrm.tv: Marcin Marcok,  ekspert rynku kamieni szlachetnych, biegły rzeczoznawca w dziedzinie diamentów i brylantów.

RYNEK DIAMENTÓW INWESTYCYJNYCH: PROGNOZY NA 2019 r. Diamenty fantazyjne coraz popularniejsze i coraz droższe

Większość wydobywanych na świecie diamentów nie nadaje się do celów jubilerskich i trafia bezpośrednio do przemysłu. Z tego powodu kamienie o najlepszych parametrach jakościowych są szczególnie poszukiwane na rynku. Takimi są diamenty kolorowe, nazywane fantazyjnymi. Ich dostępność, powodowana słabszymi wynikami wydobycia, nie zaspokaja wzmożonego popytu, a to ma  przełożenie na cenę.

„Za doskonałą lokatę kapitału uznawane są diamenty niebieskie. Ich średnia wartość w 2018 roku wzrosła o 8.6%, a wartość jednokaratowych żywo-niebieskich diamentów wzrosła
o 11.7%. To dowodzi, że i w tym roku ceny wyjątkowych kamieni kolorowych będą rosnąć”
– przekonuje Marcin Marcok, ekspert rynku kamieni szlachetnych.

Taką prognozę potwierdza również średni ubiegłoroczny wzrost cen diamentów różowych (+11.8) i żółtych (+2.6%). Co ciekawe, w przypadku żółtych diamentów o doskonałym nasyceniu, ceny wzrosły o ponad 6.5%.

Niższy poziom wydobycia diamentów

Analizując dane dot. wydobycia surowych diamentów z ostatnich lat można prognozować, że w 2019 roku poziom ten nieznacznie spadnie. W 2018 roku wydobycie zamknęło się na poziomie około 147M ct (milionów karatów 1ct = 0,2 gr), co w ujęciu kilkunastoletnim daje nam wskaźnik zniżkowy (177M ct – rok 2005).

„Analizując dane z ubiegłych lat widać, że światowa produkcja surowca diamentowego pomimo zaangażowania większych środków i technologii dała niższe wydobycie. Ta tendencja wg specjalistów będzie się utrzymywać w kolejnych latach” – stwierdza Marcin Marcok.

Wzrost cen diamentów bezbarwnych

Ceny surowych, bezbarwnych diamentów o jakości jubilerskiej w bieżącym roku będą nieznacznie rosnąć. Sytuacja będzie prawdopodobnie podobna do tej z 2018 roku, kiedy to na wzrost wpłynęło zwiększone zapotrzebowanie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach, przy jednoczesnym spadku jakości surowca. Według danych organizacji Statista, zapotrzebowanie na surowiec w USA w 2019 roku wzrośnie o 4%, osiągając 35% światowego zapotrzebowania.

„Ceny diamentów bezbarwnych w obrocie hurtowym w 2018 roku nie wzrosły spektakularnie, przyjmuje się wzrost na poziomie 1-2%. Należy jednak pamiętać, że na efekt końcowy miała wpływ dość mocno obniżona przez hurtowników marża. Pomimo stagnacji na rynku hurtowym (niepełne jeszcze dane za ubiegły rok) już wskazują wzrost cen diamentów w obrocie detalicznym na poziomie kilkunastu procent” – podsumowuje Marcok.

W 2019 roku i kolejnych latach na ceny diamentów wpłynie także wzrost popytu na produkty luksusowe, biżuterię oraz zegarki. Głównymi odbiorcami będą Stany Zjednoczone, Chiny oraz Indie. Jak podkreślają specjaliści, ożywienie jest zauważalne także na Starym Kontynencie – Europa znów zaczyna inwestować w diamenty.