Euler Hermes rozpoczął działalność w RPA

Euler Hermes, światowy lider rynku ubezpieczeń kredytów kupieckich, rozpoczął w Sahson Hotel w Johannesburgu lokalną działalność i świadczenie usług na rynku południowoafrykańskim (RPA). Prowadzona z Johannesburga działalność Euler Hermes wiąże się z umową reasekuracyjną zawartą z Allianz Global Corporate & Specialty (ACGS) South Africa Limited. Współpraca ta łączy globalną obecność i doświadczenie na rynku kredytów kupieckich Euler Hermes z relacjami biznesowymi i dogłębną wiedzą o społeczności przedsiębiorców lokalnych posiadanymi przez AGCS.

 

W swoich pierwszych słowach, Gregory Nosworthy, menedżer Euler Hermes na RPA, powiedział: „Jako globalny lider rynku, Euler Hermes ma dobrą pozycję wyjściową do odegrania istotnej roli we wspieraniu czołowych firm z RPA, a z czasem także z szerzej pojmowanej Afryki, oraz eksporterów, w rozwijaniu ich przedsiębiorstw, co z kolei może wyjść Afrykańczykom jedynie na dobre. Nasza sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności ponad 40 milionów przedsiębiorstw na całym świecie. Oznacza to, że powyższe analizy obejmują ponad 200 państw reprezentujących ponad 92% światowego PKB, a my udostępniamy teraz tę wiedzę tutaj.”

 

Podczas spotkania, Euler Hermes zaprezentował swoje studium: „RPA: Tęcza przed deszczem czy po?”  przedstawiające szczegółowe przybliżenie perspektyw wzrostu w latach 2015/2016.

 

„Ponieważ zgodnie z naszymi przewidywaniami PKB RPA wzrośnie o wartość do 2% w tym roku oraz 3% w 2016 r., RPA może uwolnić swój potencjał wzrostu i tworzenia miejsc pracy wypełniając luki infrastrukturalne i produkcyjne” – twierdzi Wilfried Verstraete, prezes zarządu Euler Hermes. RPA posiada istotne mocne punkty, takie jak platforma zaawansowanych usług pozwalająca działać firmom w roli łączników między kontynentami, w szczególności w odniesieniu do niespenetrowanych rynków afrykańskich.”

 

Klimat gospodarczy dla RPA poprawił się: terminy płatności są stosunkowo krótkie i stabilne (50 dni w 2014 r.), a rok 2014 był piątym pod rząd, w którym spadła liczba ogłoszonych upadłości (spadek o 13%)” – dodał Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „Ten trend spadkowy uległ w ostatnich miesiącach osłabieniu. Oczekujemy aktualnie, że ogólna liczba upadłości spadnie w 2015 r. o 3%, do około 2 000 przypadków, po czym zatrzyma się mniej więcej na tym poziomie (0% rok do roku) w 2016 r”.

 

W przeciwieństwie do spadku cen złota, spadek cen ropy korzystnie wpływa na bilans handlowy RPA. Euler Hermes szacuje, że w nadchodzących latach na wypełnienie luki infrastrukturalnej będzie potrzebnych 68 mld USD.

 

„W średnim okresie, dobre wskaźniki demograficzne i silniejszy światowy popyt na towary może w dalszym ciągu tworzyć szanse dla południowoafrykańskich przedsiębiorstw” – stwierdził Subran.

 

Związane z eksportem szanse przedsiębiorstw południowoafrykańskich

 

Euler Hermes spodziewa się dodatkowych 26 mld ZAR z eksportu towarów w 2015 r., co dałoby łączną sumę 1,025 biliona ZAR. Największymi prawdopodobnymi beneficjentami byłyby biżuteria (9,3 mld ZAR) oraz metale nieżelazne (5,8 mld ZAR). Rośnie też eksport żywności i napojów (szacowane 3 mld ZAR w 2015 r.). Wzrost eksportu w 2015 r. stymulować powinny USA (8,5 mld ZAR) i Chiny (7,3 mld ZAR) – 61% dodatkowego popytu eksportowego RPA generowane jest przez te dwa kraje.

 

Nadal intensywnie przebiegać będą przepływy handlowe wewnątrz Afryki, a RPA ze swoją relatywnie dobrą infrastrukturą transportową i połączeniami z globalną gospodarką, będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania przyspieszenia, w ramach którego przepływy wewnątrz Afryki Subsaharyjskiej od 2007 r. niemalże się podwoiły. Podczas gdy Europa i Ameryka Południowa pozostają ważnymi partnerami handlowymi, Euler Hermes spodziewa się większej ilości transakcji handlowych przekraczających Ocean Indyjski, w szczególności z Indiami, którym aktualnie RPA zawdzięcza 6% swojego eksportu oraz spodziewany wzrost wartości eksportu o wartości 2,3 mld ZAR.

 

Tomasz Starus, członek zarządu odpowiedzialny w Euler Hermes w Polsce za ocenę ryzyka mówi o szansach na rynku południowoafrykańskim dla polskich firm: „Polska ma znaczną nadwyżkę handlową z RPA (eksport ponad 680 mln USD w porównaniu do importu o wartości 307 mln USD w 2014 roku).  Co więcej – sprowadzamy stamtąd głównie żywność i surowce nisko przetworzone, natomiast eksportujemy tam w coraz większym stopniu towary wysoko przetworzone. To jednak wciąż mało biorąc pod uwagę wspomniany powyżej potencjał zarówno rynku wewnętrznego RPA (luka infrastrukturalna o wartości 68 mld dolarów), jak i możliwości reeksportowe na kolejne rynki afrykańskie i azjatyckie (m.in. Indie). Pomoc ubezpieczyciela działającego na miejscu jakim jest teraz Euler Hermes, znającego lokalny rynek – w związku z tym oceniającego potencjalnych partnerów szybko i realistycznie powinien pomóc polskim przedsiębiorcom podjąć szerszą współpracę z partnerami południowoafrykańskim, zwłaszcza z branż maszynowej i chemicznej, a perspektywy współpracy są też na pewno pomiędzy dobrze rozwiniętym w obydwu krajach sektorem motoryzacyjnym. Także kolejne rynki afrykańskie dzięki kooperacji z południowoafrykańskimi firmami powinny być łatwiej dostępne – jest to najlepsza platforma do eksploracji gospodarczej tego kontynentu.”