ENERGIA Z TOREBKI FOLIOWEJ

Fot. Konkurs ECO-MIASTO

Co nasze miasto robi dla mieszkańców? Co mieszkańcy mogą zrobić dla siebie i swojego miasta? W gospodarce odpadami korzyści mogą być po obu stronach. Mieszkańcy segregując śmieci mniej płacą za ich wywóz, miasto może je poddać recyklingowi i jeszcze produkować z tego energię. Torebka foliowa rozkłada się 400 lat, a poddając ją recyklingowi można uzyskać energię pozwalającą żarówce świecić przez 10 minut. Lublin i Bydgoszcz to przykłady polskich miast, które mądrze gospodarując odpadami nie tylko minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko, ale jeszcze na tym zarabiają.

Gospodarka odpadami jest jedną z trzech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi to dla miasta ważny element programu lokalnego rozwoju. Posegregowane odpady można znacznie łatwiej i szybciej poddać procesowi recyklingu. Z odpadów można odzyskiwać substancje oraz materiały i wykorzystywać je jako przetworzone, w pełni wartościowe zasoby. Odzyskując szkło tylko z jednej butelki można zaoszczędzić tyle energii, ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny. Wykorzystywanie takich surowców jest więc oszczędnym gospodarowaniem energią. Ponadto segregacja, zgniatanie puszek i butelek, a także regularny odbiór odpadów znacznie zmniejszają miejsce potrzebne na składowanie oraz koszty ich transportu.

Warto, by miasta informowały mieszkańców o tych wszystkich korzyściach, prowadziły akcje proekologiczne, kampanie informacyjno-promocyjne i wprowadzały w życie dobre praktyki. Efektywne gospodarowanie odpadami nie będzie jednak możliwe bez zaangażowania lokalnej społeczności, która w swoich domach także powinna zwrócić uwagę na odpowiednią segregację śmieci.

Bydgoszcz może pochwalić się sprawnym systemem odbioru odpadów i opłat za ich gospodarowanie.

Miasto nalicza opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz od tego, czy prowadzą one segregację odpadów czy nie. Jest to korzystny system, dla osób segregujących śmieci, bowiem ponoszą dwukrotnie mniejsze koszty. W mieście znajdują się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które umożliwiają odzysk cennych i drogich materiałów. Miasto realizuje także budowę Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Spalarnia będzie przetwarzać rocznie ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych
z Bydgoszczy, Torunia oraz okolicznych gmin, a zatrudnienie znajdzie w niej około 50 pracowników. Energia wyprodukowana rocznie w procesie utylizacji będzie odpowiadać zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Bydgoszcz prowadzi także szerokie działania
w zakresie kampanii edukacyjnych – organizuje spotkania, promuje ekologiczne rozwiązania
w telewizji, radiu, spotach reklamowych.

Lublin także prowadzi liczne kampanie informacyjne oraz skutecznie nadzoruje i kontroluje odbiór odpadów. Od sierpnia 2013 do lutego 2014 liczba uwag ze strony mieszkańców Lublina na temat gospodarki odpadami spadła z 1262 do jedynie 43 interwencji. Ponadto dzięki selektywnej zbiórce łatwiej i efektywniej realizuje działania recyklingowe.

„Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014” promuje działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, której podstawą jest przede wszystkim zapobieganie powstawania odpadów, a następnie kolejno przygotowywanie ich do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie, przy czym najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie. W Polsce jest bowiem bardzo mało składowisk, a koszty budowy nowych są bardzo wysokie. W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 – 60%. Za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego ich zbierania odpowiada gmina.

Trwa konkurs ECO-MIASTO, który wyłoni dwóch zwycięzców w kategorii gospodarka odpadami – jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, drugie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pozostałe dwie kategorie konkursowe to mobilność zrównoważona i efektywność energetyczna budynków. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 21 września kwestionariuszy konkursowych na adres organizatora. Formularze dostępne są na stronie internetowej eco-miasto.pl.

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.