ENERGA oraz Intel wspólnie na rzecz inteligentnych rozwiązań w energetyce

Fot. Intel

Grupa ENERGA, koncentrująca się na rozwoju inteligentnych rozwiązań w energetyce oraz Intel, światowy lider w dziedzinie komputerowych innowacji, podpisały list intencyjny. Firmy deklarują chęć współpracy w zakresie innowacyjnych projektów rozwojowych dla sektora energetycznego w Polsce. Porozumienie obejmuje współpracę w dwóch obszarach: zwiększania satysfakcji klientów oraz poprawy jakości infrastruktury.

 

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy i realizacji projektów w zakresie Internetu rzeczy i wymiany informacji między urządzeniami (np. sprzętem gospodarstwa domowego) za pośrednictwem sieci. Wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań ma na celu stały wzrost efektywności i świadomego zużywania energii wśród odbiorców oraz coraz wyższą jakość usług w energetyce. List intencyjny dotyczy dwóch obszarów: wzrostu satysfakcji i lojalności klientów oraz stałej poprawy jakości infrastruktury.

W przypadku pierwszego obszaru działania skierowane będą do grona odbiorców i dostawców energii, a polegać będą głównie na zapewnieniu klientom innowacyjnych usług i narzędzi umożliwiających optymalizację i świadome wykorzystywanie energii. Celem projektu jest także zapewnienie dostawcom energii narzędzi do efektywnego monitorowania i zarządzania zużyciem przez masowych odbiorców

Drugim obszarem, w zakresie którego firmy deklarują chęć współpracy, jest rozwój infrastruktury i wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań. Działania skierowane będą do dystrybutorów energii elektrycznej. Celem jest m.in. zapewnienie dystrybutorom narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii. W ramach tych działań wdrożone mają zostać rozwiązania bazujące na Internecie rzeczy i współpracy urządzeń za pośrednictwem sieci, obejmujące zarządzanie popytem na energię, systemy wirtualnych elektrowni czy systemy zarządzania dystrybucją energii z odnawialnych źródeł.

Podejmując współpracę z Grupą ENERGA czynimy kolejny krok w kierunku wdrażania w życie Internetu rzeczy, m.in. poprzez budowę inteligentnych sieci energetycznych. Dzięki rozbudowie sieci inteligentnych systemów pomiarowych (tzw. smart metering) oraz wspierających je systemów analitycznych, możliwe będzie lepsze dostosowanie podaży energii do popytu, a tym samym poprawa efektywności energetycznej, zarówno w skali mikro, jak i makro powiedział Tomasz Klekowski, Intel EMEA Business GTM Director. – Podpisany dziś list intencyjny między Intelem i Grupą ENERGA oraz wspólne projekty, które będą jego następstwem, otwierają drogę do szerszej współpracy pomiędzy firmami.

ENERGA jest w Polsce pionierem w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań w dystrybucji energii elektrycznej – to przynosi korzyści naszym klientom, a nam zapewnia stały wzrost efektywności biznesowej. Mamy ambicję być najnowocześniejszym dystrybutorem energii w Polsce – współpraca z globalnym dostawcą najnowocześniejszych rozwiązań, czyli firmą Intel gwarantuje nam dostęp do unikalnej wiedzy i technologii. Z kolei nasze doświadczenie i doskonała znajomość branży oraz rynku zapewnią wysoką efektywność podejmowanych wspólnie inicjatyw – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

W podpisanym liście intencyjnym obie firmy deklarują chęć współpracy. ENERGA jako jedna z największych grup energetycznych w Polsce rozwijać będzie systemy, oparte na unikalnych rozwiązaniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Intela. Grupa będzie się angażować w prace badawczo-rozwojowe z obszaru zarządzania energią, wzrostu efektywności w wykorzystaniu energii oraz stałej poprawy jakości sieci. Intel zapewni wsparcie oraz unikalny know-how dotyczący systemów funkcjonujących w środowisku Internetu rzeczy dla sektora energetycznego. Będzie także pośredniczyć w kontaktach ze swoimi partnerami, którzy będą wspierać inicjatywy badawczo-rozwojowe oraz dostarczać najwyższej jakości sprzęt, zgodny z wymaganiami energetycznego koncernu.

Grupa ENERGA wraz z partnerami podejmuje aktywną współpracę w zakresie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także inicjowaniu wspólnych prac badawczo-rozwojowych. Energetyczny koncern w środę, 27 sierpnia, podpisał list intencyjny także z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zakładający realizację wspólnych projektów w ramach Centrum Energetyki oraz kształcenie przyszłych absolwentów AGH w specjalizacjach zgodnych z profilem działalności Grupy ENERGA.

Intel – informacje

 

Intel (NASDAQ: INTC) jest światowym liderem w dziedzinie komputerowych innowacji. Firma projektuje i buduje kluczowe technologie, które stanowią fundament urządzeń komputerowych współczesnego świata. Intel jest także liderem społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju i jako pierwsza firma na świecie oferuje w sprzedaży „bezkonfliktowe” mikroprocesory. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresami newsroom.intel.com i blogs.intel.com, a o bezkonfliktowej polityce Intela – na stronie conflictfree.intel.com.

 

 

 

Grupa ENERGA – informacje

 

Grupa ENERGA jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 190 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Ponadto, Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku około 15 proc.

Grupa ENERGA koncentruje się na rozwoju inteligentnych rozwiązań. Pierwszą fazą działań w kierunku budowy sieci inteligentnej było rozpoczęte w 2010 r. wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania (AMI). W ramach programu do tej pory zamontowanych zostało już ponad 400 tys. liczników, dzięki którym następuje informatyzacja przesyłu informacji o zużyciu energii. Liczba zdalnych odczytów z liczników AMI na potrzeby fakturowania przekroczyła w drugim kwartale 2014 roku milion, a na przełomie roku najprawdopodobniej przekroczy 2 mln.