Ekstraklasa i klub wnioskują do wojewody o zamknięcie części stadionu  Legii Warszawa

W związku z niedzielnym meczem Legia – Jagiellonia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 9 lutego wpłynęło pismo Ekstraklasy S.A. Zawiera ono wniosek o skorzystanie przez wojewodę z uprawnień wynikających z art. 34 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. wyłączenie udziału publiczności). Powodem jest „możliwe wystąpienie celowego i zorganizowanego zakłócenia porządku publicznego przez kibiców”.

Prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski spotkał się w tej sprawie dziś rano z wojewodą i poparł wniosek Ekstraklasy.

Postępowanie jest w toku. Wojewoda wystąpił do komendanta stołecznego policji o analizę ryzyka podczas meczu 15 lutego.