Dotacje dla firm dążących do rozwoju innowacyjności

Do 2016 roku połowa przedsiębiorstw produkcyjnych planuje zwiększyć o jedną czwartą wydatki na pracę nad nowymi technologiami i produktami. Co istotne, ponad 80 proc. z nich skorzysta z usług zewnętrznych dostawców. Dzięki krajowym programom takim, jak np. “Inteligentny rozwój”, polskie firmy mają szanse na dofinansowanie, prowadzonej przez siebie, działalności badawczo-rozwojowej.

Jak pokazują wyniki najnowszego globalnego badania KPMG, dla 50 proc. firm produkcyjnych strategicznym celem jest innowacyjność. Natomiast blisko jedna trzecia (32 proc.) priorytetowo traktuje wprowadzenie nowych produktów w najbliższych latach, a dla 30 proc. największym wyzwaniem jest poprawienie efektywności działań badawczo-rozwojowych. Ma im to zapewnić silną pozycję na rynku i bycie o krok przed konkurencją. Również w Polsce połowa średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych uznaje innowacyjność za swój cel strategiczny.

Rośnie wartość B+R

Prawie trzy czwarte przedstawicieli firm produkcyjnych zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje przeznaczyć co najmniej 4 proc. rocznych przychodów firmy na badania i rozwój oraz pracę nad innowacjami. To wzrost aż o 15 p.p. w porównaniu z ostatnimi dwoma latami.

Wzrost ten widać również w wydatkach polskich firm. Jak podaje PWC w porównaniu z zeszłym rokiem, niemal dwa razy więcej polskich firm przeznaczyło ponad 3 proc. obrotów na badania i rozwój (wzrost z 26,3 proc. do 47 proc.). Duzi przedsiębiorcy wydali w 2014 r. na B+R średnio 6 mln PLN. Połowa firm oczekuje zwiększenia tych wydatków o 25 proc. już w perspektywie roku lub dwóch lat.

Tendencję tą należy odczytywać jako wynik konsekwentnego wdrażania  przez firmy produkcyjne strategii konkurencyjności, której wyznacznikiem jest teraz innowacyjność przedsiębiorstwa, oraz większej dostępności grantów dofinansujących prace badawczo-rozwojowe. Przykładowo w ramach krajowego programu Inteligentny Rozwój, w których największe szanse mają projekty z obszaru B+R, do 2020 roku przedsiębiorcy zostaną zasileni 8,61 mld euro – mówi Łukasz Polak, wiceprezes Beyond.pl, polskiego centrum danych i dostawcy rozwiązań IT dla biznesu.

Dotacje są dostępne zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Jednak, jak wynika z badania firmy najbardziej liczą na uchwalenie ulgi podatkowej na B+R, które pozwolą im finansować badania wewnętrzne. Polska jest jednym z dwóch krajów UE, które nie wspiera działalności innowacyjnej ulgami podatkowymi.

Liczy się open innovation

Za główny cel działalności B+R firmy produkcyjne stawiają wdrożenie nowych produktów i technologii, które przełożą się bezpośrednio na ich przychody. Żeby ten proces przyspieszyć, coraz więcej przedsiębiorstw nawiązuje współpracę z firmami zewnętrznymi. Jak podaje KMPG ponad 80 proc. przedsiębiorców, zgodnie z zasadą open innovation, czyli otwartego podejścia do zaangażowania innych podmiotów w innowacyjne przedsięwzięcie firmy,  planuje pogłębić współpracę z dostawcami i klientami w zakresie rozwoju innowacji.

Główną motywacją dla przedsiębiorstw wybierających współpracę z inną firmą jest szybkość wdrożenia nowych rozwiązań (25 proc. firm), redukcja kosztów (25 proc.) i dostęp do nowych technologii, jakie daje im firma specjalizująca się w danych usługach (21 proc.).

Firmy produkcyjne, żeby nadążyć za rynkiem, muszą przyspieszyć proces wdrażania nowych technologii. Mogą to osiągnąć, a przy tym uniknąć zbędnych inwestycji np. w infrastrukturę IT, korzystając z know how i rozwiązań zewnętrznych dostawców. Korzyści wynikające z tego modelu – w ramach którego jest m.in. dostępność mocy obliczeniowej dzięki usługom cloud computing czy optymalizacja kosztów jakie zapewnia współpraca z zewnętrznym centrum danych –  docenia coraz więcej przedsiębiorstw. 43 proc. projektów realizowanych w Polsce przez duże firmy w ciągu ostatnich trzech lat była realizowana na zasadzie partnerstwa i dzięki wsparciu takich firm jak nasza – mówi  Łukasz Polak z Beyond.pl

Wyniki badań pokazują wysoką świadomość wśród polskich przedsiębiorców, co do ważności działalności badawczo-rozwojowej i wprowadzania nowych produktów na rynek. Jednak równocześnie aż 65 proc. Prezesów firm wskazuje, że ich obszar B+R nie jest gotowy na odpowiedź na aktualne trendy rynkowe. Szansą na przekucie deklaracji dotyczących rozwoju innowacji w konkretne działania, może być zachęta ze strony państwa w postaci ulgi podatkowej. Czy przedsiębiorcy doczekają się jej w najbliższym czasie?