Doradcy ZFDF zwiększają sprzedaż  produktów inwestycyjnych i kredytów gotówkowych

W trzecim kwartale 2014 r. doradcy zrzeszeni w Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) pośredniczyli w sprzedaży produktów inwestycyjnych na łączną kwotę 2,14 mld zł, co stanowi wzrost aż o ponad 20% w stosunku do ubiegłego kwartału. Firmy członkowskie zwiększyły również wolumen kredytów gotówkowych o ponad 10%, osiągając wynik 363,38 mln zł. Udowadniają tym samym, że branża doradztwa finansowego konsekwentnie dywersyfikuje portfel oferowanych usług.

 

Kredytów hipotecznych więcej niż rok temu

W trzecim kwartale 2014 roku doradcy zrzeszeni w ZFDF osiągnęli wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych na poziomie 3,40 mld zł. Wynik zbliżony do odnotowanego w poprzednim kwartale,
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest jednak o 5% wyższy.

Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Expander Advisors:
W trzecim kwartale utrzymaliśmy wysoki wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych. Wynik ten to
w dużej mierze zapowiedź zwiększonej akcji kredytowej w ostatnich miesiącach roku. Spodziewamy się, że wielu kredytobiorców wykorzysta ostatnią szansę na pozyskanie finansowania swojej nieruchomości z 5% wkładem własnym. Od stycznia bowiem, aby uzyskać kredyt, będzie trzeba zgromadzić dwukrotnie więcej środków.

Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych w II i III kwartale 2014 roku.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)

Lp.

Nazwa firmy

II kwartał 2014

III kwartał 2014

1

Open Finance
+ Home Broker

1 540,00

1 322,00

2

Expander

979,26

942,02

3

Notus Doradcy Finansowi

538,58

502,54

4

Aspiro

445,68

460,54

5

Gold Finance

174,86

175,03

Razem

3 678,37

3 402,13

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

 

Jak przewidują eksperci, zmiany warunków kredytowych, zarówno niedawne, jak i te nadchodzące (WIBOR 3M, marże bankowe, oprocentowanie kredytów) sprawiają, że w najbliższym czasie zwiększy się aktywność kredytobiorców.

Jacek Dziadak, Członek Rady Nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego, Wiceprezes Zarządu Notus Doradcy Finansowi: – W IV kwartale można spodziewać się zwiększonego zainteresowania ze strony potencjalnych kredytobiorców. Przyczyn należy szukać przede wszystkim we wdrożeniu kolejnego etapu Rekomendacji S. Od 1 stycznia 2015 roku kwota udzielonego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 90% wartości nieruchomości, co w praktyce oznacza konieczność zaangażowania większego wkładu własnego. Z tego powodu osoby dysponujące niewielkimi środkami będą musiały zaciągnąć kredyt jeszcze w tym roku.

Maurycy Kühn, prezes zarządu Open Finance: – Niewątpliwie obecnie największą siłą napędową rynku jest tani kredyt, nagłaśniany przez działania marketingowe i media. Wejście w życie zapisów Rekomendacji KNF w przyszłym roku nie powinno spowodować jeszcze spowolnienia akcji kredytowej, ale 15% obowiązkowego wkładu od 2016 r. może już być odczuwalne dla rynku.

 

Sprzedaż produktów inwestycyjnych większa o ponad 20%

W trzecim kwartale doradcy zrzeszeni w ZFDF odnotowali znaczący wzrost wolumenu produktów inwestycyjnych, bowiem aż o 22% w stosunku do poprzedniego kwartału (2,14 mld zł).

 

Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych w II i III kwartale 2014 r.

Wartość wypłaconych PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln zł)

Lp.

Nazwa firmy

II kwartał 2014

III kwartał 2014

1

Open Finance
+ Home Broker

1 641,00

2 026,00

2

Expander

105,76

114,19

3

Aspiro

0,88

1,09

4

Gold Finance

1,16

0,96

Razem

1 748,80

2 142,24

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

 

Wzrost zainteresowania kredytami gotówkowymi

Doradcy konsekwentnie dywersyfikują portfel oferowanych usług. Potwierdzeniem tego jest wzrost wolumenu kredytów gotówkowych, który w trzecim kwartale wyniósł 363,38 mln zł. To o 11% więcej niż w okresie od kwietnia do czerwca tego roku.

Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Expander Advisors:

– W lipcu i sierpniu firmy członkowskie odnotowały wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o ponad 10%. Znaczna część klientów prawdopodobnie finansowała w ten sposób wakacyjne wydatki, które przy sprzyjającej aurze wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Również i we wrześniu wielu Polaków planujących domowy budżet potrzebowało bezpiecznego zastrzyku gotówki, co odzwierciedlają dane firm zrzeszonych w ZFDF.

 

Tabela 3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych w II i III kwartale 2014 roku

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)

Lp.

Nazwa firmy

II kwartał 2014

III kwartał 2014

1

Open Finance
+ Home Broker

143,00

142,00

2

Aspiro

107,66

126,39

3

Expander

40,59

51,13

4

Gold Finance

30,19

34,16

5

Notus Doradcy Finansowi

6,02

9,70

Razem

327,46

363,38

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego