Dom na wsi jako spełnienie marzeń. Raport o budowie domów w Polsce 2016

Według wyników „Raportu o budowie domów w Polsce” podsumowującego rok 2016 najwięcej nowych inwestycji powstało w woj. mazowieckim i wielkopolskim. Proces inwestycyjny przeciętnie trwa 22 miesiące i należy liczyć się z tym, że ostateczne koszty budowy mogą być wyższe od prognozowanych – najczęściej do 25%. Nie zmienia się powód, dla którego Polacy budują domy – jest to dla nich realizacja marzeń, które spełniają najczęściej przed 40. rokiem życia. Przeciętny wiek inwestora spadł w porównaniu do wyników poprzedniej edycji raportu.

Przedstawiamy drugą część „Raportu o budowie domów w Polsce”, w której poruszamy kwestie związane z finansowaniem i organizowaniem procesu inwestycyjnego. W części pierwszej omówione zostały tematy technologiczne dotyczące budowy i wykończenia domu.

Najwięcej inwestycji w mazowieckiem

Ankietowani przez Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące towarów i usług z ich dostawcami, najczęściej realizowali budowę domu na terenie województw: mazowieckiego (17%), wielkopolskiego (11%) oraz małopolskiego (10%). Najmniej nowych inwestycji powstawało w opolskim i lubuskim – po 1%. Taki sam odsetek (1%) respondentów wskazał, że buduje dom poza granicami Polski.

Dom na wsi – spełnienie marzeń przed czterdziestką

Podobnie jak z poprzednich tak i z tegorocznej edycji „Raportu o budowie domów w Polsce” wynika, że najczęściej budujemy się na wsi – wskazało tak 57% respondentów, czyli tyle samo, co w ubiegłym roku. Dalsze 19% ankietowanych odpowiedziało, że buduje dom w mieście liczącym nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Tylko 9% badanych budowało w największych polskich miastach, których liczba ludności przekraczała pół miliona. To i tak o 3 pkt. proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania.

Przeprowadzka z miasta na wieś była jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn, dla których Polacy decydują się na budowę domu. Wskazało tak 10% ankietowanych. Co ciekawe, tylko 0,5% ankietowanych chciałaby przeprowadzić się w drugą stronę – ze wsi do miasta.

Najważniejszym powodem, dla którego decydujemy się na budowę domu, jest realizacja marzeń. Na tę przyczynę padło 24% wskazań (w poprzednim roku – 28%). Według ankietowanych budowa domu opłaca się bardziej niż kupno mieszkania (18% wskazań). Istotne znaczenie miały również: chęć zwiększenia powierzchni mieszkalnej (16%) oraz chęć posiadania ogrodu (12,5%). Jako powody wskazywane były również: narodziny dzieci i fakt posiadania działki budowlanej – po 8%.

W jakim wieku są inwestorzy, którzy rozpoczynają budowę domu? Według raportu Oferteo.pl najczęściej decydujemy się na taki krok jeszcze przed 40. rokiem życia. Wśród ankietowanych najwięcej było osób, które rozpoczęły budowę, będąc w wieku 31–35 lat (29%) oraz 26–30 lat i 36–40 lat (po 20%).

W porównaniu do poprzedniego badania spadła liczba osób, które decydują się na budowę po czterdziestce. W ubiegłym roku takich inwestorów było 38%, obecnie – 29%. Na tym samym poziomie (2%) utrzymał się odsetek budujących w wieku poniżej 25 lat.

Z własnego M do własnego domu

W tym roku po raz pierwszy zapytano ankietowanych, gdzie mieszkali bezpośrednio przed przeprowadzką do nowego domu. Najwięcej z nich (niemal połowa) mieszkała we własnym mieszkaniu, prawie co trzeci – u rodziców, a 14,5% – w mieszkaniu wynajmowanym.

Tych, którzy przeprowadzali się do domu z własnego M, zapytano, jakie będą dalsze losy ich mieszkania. Najwięcej badanych przez Oferteo.pl zadeklarowało, że mieszkanie zostanie sprzedane (40%), znaczna część zapowiedziała, że je wynajmie (30%), 15% chce zostawić mieszkanie dla siebie, a 12% – przekazać je dzieciom.

Ankietowanych zapytano również o to, ile osób na stałe zamieszkuje w ich domach. Najczęściej spotykany okazał się model „2+2” z 33% wskazań. Nieco mniejszy odsetek stanowiły rodziny trzyosobowe (29%) oraz dwuosobowe (25%). Tylko co dziesiąta odpowiedź wskazywała, że w domu zamieszkuje pięć osób lub więcej.

Lepiej być przygotowanym na wyższe koszty

Znaczna większość badanych przez Oferteo.pl przy budowie domu posiłkowała się kredytem bankowym. Według „Raportu o kredytach hipotecznych”, przygotowanym przez Oferteo.pl w 2016 roku, to właśnie budowa domu była najczęstszym powodem zaciągania kredytów hipotecznych.

W przypadku większości ankietowanych ostateczne koszty okazały się wyższe niż prognozowane – taka sytuacja dotknęła 53% uczestników badania. – Dlatego bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem budowy sprawdzić dokładnie oferty ekip budowlanych i umówić się na konkretną cenę robocizny – radzi Karol Grygiel, członek zarządu Ofertep.pl. – Mimo wszystko musimy jednak zawsze być przygotowani na to, że koszty budowy wzrosną i przygotowując się finansowo do decyzji o budowie, przygotować pewną rezerwę środków.

W przypadku połowy z nich koszty ostateczne były wyższe od prognozowanych najczęściej w wysokości od 11 do 25%. Co trzeci finalnie zapłacił za budowę domu do 10% więcej niż zakładano początkowo, a w przypadku 4% ankietowanych koszty wzrosły od 50 do 100%.

Warto również zauważyć, że cały proces inwestycyjny związany z budową domu (od kupna działki do ukończenia budowy) przeciętnie trwał 22 miesiące.

– Kiedy jesteśmy już zdecydowani na rozpoczęcie budowy, zacznijmy poszukiwania ekipy z odpowiednim wyprzedzeniem wobec planowanej daty startu inwestycji – mówi Karol Grygiel. – Pomoże nam to znaleźć odpowiednich wykonawców, zapoznać się z opiniami na ich temat, sprawdzić zrealizowane przez nich inwestycje. Z ogromną pomocą przychodzi nam Internet, gdzie znajdziemy większość z potrzebnych nam informacji.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród 207 osób, które w 2016 roku budowały dom.