Decyzja Prezesa UKE będzie impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości

Podpisanie przez Prezesa UKE postanowienia uwalniającego rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach to ważny krok w kierunku zwiększenia inwestycji w budowę sieci światłowodowych w naszym kraju – komentuje decyzję Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

 

Rozwój inwestycji w sieci światłowodowe jest niezbędnym elementem realizacji założeń unijnej Agendy Cyfrowej, która ma na celu wykorzystanie rewolucji informatycznej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Deregulacja może oznaczać wiele korzyści dla gospodarki. W przypadku uwolnienia Internetu w 76 gminach można spodziewać się inwestycji operatorów w infrastrukturę. Możliwy spadek cen powinien zwiększyć popyt na usługi internetowe oraz te dostarczane przez Internet. To z kolei oznacza rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy.

 

Liczymy na to, że proces deregulacji będzie obejmował sukcesywnie kolejne obszary, w których występuje konkurencja rynkowa, i docelowo Internet zostanie uwolniony na terytorium całego kraju.

 

Warto podkreślić, że uproszczenie przepisów jest niezbędne nie tylko w sektorze telekomunikacji. Postawa UKE powinna stać się inspiracją dla innych regulatorów.