DAVOS: nowy kontekst globalny także dla Polski

Wzrost gospodarczy, rozwój nowych technologii oraz sytuacja na Wschodzie Europy mają największe znaczenie dla Polski. Do takich wniosków doszli goście spotkania przybliżającego zagadnienia poruszane na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Debata została zorganizowana przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK oraz Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI).

 

Forum w Davos jest dobrym pretekstem, by zastanowić się zarówno nad globalnymi, jak i polskimi wyzwaniami rozwoju. Dlatego zaprosiliśmy czołowych przedstawicieli ze świata biznesu i polityki, by podzielili się informacjami oraz skomentowali kluczowe wątki dyskusji podejmowanych w Davos” – wyjaśnia Paweł Rabiej, partner zarządzający ośrodka THINKTANK.

 

Pieniądze od EBC przywrócą zaufanie inwestorów

Decyzja w sprawie luzowania ilościowego, (QE) czyli zastrzyku kapitału dla strefy euro została przyjęta pozytywnie w Davos. Zdaniem uczestników szczytu, a także warszawskiego spotkania wielkość samego pakietu nie powinna przesłonić głównego zamiaru EBC, jakim jest pobudzenie gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie innowacyjności europejskich firm.

 

To nie tylko pieniądze. Chodzi o zaufanie. Tworzymy szanse dla inwestycji i inwestorów, tak by podnosić atrakcyjność Europy na tle innych rynków świata” – twierdzi prof. Danuta Hübner, członkini m.in. Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego. Prof. Hübner zdradziła również, że wraz z pakietem opracowywane są reformy, które obejmą rynki finansowe ze szczególnym naciskiem na rynek pozabankowy.

 

Cyfryzacja

To jeden z głównych wątków tegorocznego szczytu w Davos. Postęp technologiczny, a wraz
z nim upowszechnianie się Internetu będzie wyrównywać szanse mniej uprzywilejowanych. Tylko w zeszłym roku do obiegu trafiło 400 milionów smartfonów, w większości podłączonych do sieci, co wielu pozwoliło osobom dołączyć do globalnego obiegu, często pomijając etap pośredni, czyli komputery.

 

Co to oznacza dla nas? Powinniśmy wykorzystać nowe trendy by pchnąć Polskę do przodu. Do wzrostu potrzebny jest nacisk na edukację i większa inkluzyjność. Edukację, ponieważ brakuje specjalistów, rynek zmienia się szybciej niż nasz system nauczania. Inkluzyjność, czyli coraz większą rolę kobiet w tworzeniu rynku pracy” – komentuje Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A, obecny w Davos.

 

Bezpieczeństwo – na wschodzie bez zmian

Z polskiego punktu widzenia konflikt rosyjsko-ukraiński pozostaje tematem numer jeden, przed niestabilnym Bliskim Wschodem i zagrożeniami terrorystycznymi wewnątrz Europy. Przynajmniej na razie nie powinniśmy spodziewać się przełomu w relacjach między wschodnimi sąsiadami Polski. Według gen. Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rosja prawdopodobnie będzie zainteresowana utrzymaniem status quo. „Przedłużający się konflikt uniemożliwia Ukrainie modernizację i reformy, gdyż cała uwaga ogniskuje się wokół sporu z Rosją. Nie przybierze on jednak na sile, ponieważ rosyjskim przywódcom nie zależy na dostarczaniu argumentów na rzecz zaostrzenia sankcji wobec ich kraju” – komentuje gen. Koziej.

 

Dla ukraińskiego biznesu jest to zła wiadomość. „Tam gdzie kiedyś prowadziło się biznesy – uwijają się konwoje sanitarne – mówi prezes GPW Paweł Tamborski. „Inwestorzy czekają na uspokojenie się sytuacji i omijają rynek ukraiński, na czym w krótkim okresie zyskują sąsiedzi, w tym Polska. Przedłużający się konflikt może jednak ograniczyć atrakcyjność regionu
i ucieczkę kapitału do takich krajów jak Brazylia
.