Czego chcą eksporterzy?

Z badań Bibby MSP Index wynika, że dla jednej piątej polskich małych i średnich eksporterów najistotniejszym czynnikiem motywującym do podjęcia współpracy handlowej z zagranicą jest pomoc w sprawdzeniu wiarygodności i wypłacalności kontrahenta. Zaledwie nieco ponad 9 proc. MŚP poszukuje przede wszystkim korzystnego finansowania.

 

Respondenci w badaniu Bibby MSP Index podkreślają także, jak ważne są dla nich informacje na temat prawa i lokalnych zwyczajów handlowych obowiązujących na rynkach zagranicznych. 14,8 proc. badanych przedsiębiorców oczekuje od partnerów wspierających ich w eksporcie informacji na temat rynków, z którymi można handlować, czy targów, na które warto pojechać. Natomiast fachowe wsparcie prawne byłoby impulsem do rozpoczęcia działalności eksportowej dla 12,8 proc. przedsiębiorców. Zaledwie 9,3 proc. badanych twierdzi wprost, że najlepszym motywatorem do rozpoczęcia działalności eksportowej byłoby dla nich korzystne finansowanie.

Od kilku lat obserwujemy na całym świecie trend wzrostowy w sprzedaży w rachunku otwartym – mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Ta ryzykowna forma kontaktów handlowych pokazuje siłę nabywców, a dostawców z sektora MŚP zmusza do poszukiwania źródeł finansowania płynności. W naszej ocenie faktorzy pełnią istotną rolę wspierając rozwój handlu międzynarodowego prowadzonego w rachunku otwartym. Faktoring łączy szereg użyteczności, które cenią eksporterzy: oprócz finansowania, firmy oczekują również pomocy w weryfikacji obiorcy oraz przejęcia ryzyka jego niewypłacalności. Faktor ma większe możliwości radzenia sobie ze stroną prawną i techniczną dochodzenia należności na terytorium innego kraju. Chodzi tu również o różnice kulturowe, czy choćby możliwość posługiwania się językiem kraju importera.

Jak wynika z raportu „Credit terms: Holding business back”, przygotowanego przez grupę Bibby Financial Services, tradycyjnie istnieją różnice w podejściu do kredytu kupieckiego pomiędzy krajami Europy Północnej i Południowej. Na przykład w Skandynawii, Niemczech i Holandii udzielanie kredytu kupieckiego na okres dłuższy niż 30 dni należy do wyjątków; natomiast w krajach takich jak Włochy, Grecja czy Hiszpania płatności po 90 i więcej dniach są powszechną praktyką. Jedyne wyjaśnienie wydaje się być związane z różnicami kulturowymi: odmiennym poczuciem czasu i pilności spraw.

To proste porównanie pokazuje, jak ważne jest, aby firma przed rozpoczęciem działalności eksportowej poświęciła czas na zapoznanie się z praktykami płatniczymi w danym kraju – w ten sposób będzie mogła dostosować swoje wymagania do lokalnych zwyczajów i uniknie problemów w negocjacjach.

W ramach badania Bibby MSP Index zapytano również polskich przedsiębiorców o to,
z jakiego rodzaju wsparcia eksportu korzystają. Okazuje się, że najczęściej sprawdzają wiarygodność zagranicznych kontrahentów; 47,5 proc. badanych twierdzi, że wie, czy firma, z którą prowadzi biznes, jest wiarygodnym partnerem. Ubezpiecza transakcje eksportowe 30,6 proc. firm. Z kredytu obrotowego wspierającego eksport korzysta 17,5 proc. przedsiębiorców, z faktoringu eksportowego – 7,5 proc., a z innych instrumentów finansowych – 6,9 proc. Wciąż jednak prawie jedna trzecia badanych firm (31,3 proc.) nie stosuje żadnych zabezpieczeń czy form wsparcia swojej działalności eksportowej.

Warto wiedzieć, że faktoring jest już dobrze znany na rynkach, na które najczęściej eksportują polscy przedsiębiorcy, w tym szczególnie na rynkach Unii Europejskiej, gdzie trafia 75 proc. polskiej sprzedaży za granicę. Oznacza to dużą łatwość wejścia faktora w relacje z kontrahentem zagranicznym bez jakiegokolwiek ryzyka dla relacji pomiędzy przedsiębiorcą a jego kontrahentem.

 

Według danych międzynarodowej organizacji Factors Chain International (FCI) dynamika wzrostu faktoringu eksportowego na świecie jest ponad dwukrotnie wyższa niż faktoringu krajowego (14 proc. w porównaniu do 6 proc.). W 2013 roku faktoring eksportowy stanowił 15,5 proc. w całkowitych obrotach faktorów zrzeszonych w FCI. Podobnie kształtuje się sytuacja na rynku polskim. Obroty w faktoringu eksportowym na rynku polskim wzrosły w 2013 o ponad 18 proc. w stosunku do 2012. – Również wśród klientów Bibby Financial Services obserwujemy wzrost zainteresowania faktoringiem eksportowym – dodaje Krzysztof Kuniewicz. – W ostatnich latach ten rodzaj faktoringu stanowił ponad 20 proc. naszych obrotów. Spodziewamy się, że poprawa koniunktury przyniesie w tym roku wzrost sprzedaży polskich MŚP, również na nowe rynki zagraniczne. Dla nas oznacza to możliwość podwyższania limitów faktoringowych naszym obecnym klientom. Ożywienie zaobserwowaliśmy już w pierwszej połowie tego roku: obroty faktoringowe Bibby Financial Services po dwóch kwartałach 2014 roku wzrosły o ponad 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.